Kailangang Gawin ang First Aid para sa Pagkahimatay

Ang pagkahimatay ay isang kondisyon ng pansamantalang pagkawala ng malay na nangyayari dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo sa utak, na nagreresulta sa pagbaba ng presyon ng dugo. Sa pangkalahatan, ang pagkawala ng kamalayan na ito ay tumatagal ng maikling panahon. Ang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo ay maaaring magresulta mula sa pag-aalis ng tubig, biglaang pagbabago sa posisyon, at pagtayo o pag-upo ng mahabang panahon. Ang pagkahimatay ay maaari ding magpahiwatig ng malubhang problema sa kalusugan, tulad ng problema sa puso. Samakatuwid, ang pagkahimatay ay isang kondisyon na nangangailangan ng emerhensiyang tulong hanggang sa maibalik ang kamalayan o malaman ang sanhi. Bago mahimatay, ang isang tao ay maaaring makaranas ng mga sintomas, tulad ng pagkahilo, pamumutla, pagkawala ng balanse, kapansanan sa paningin, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, pagpapawis, at pagduduwal at pagsusuka. [[Kaugnay na artikulo]]

Pangunang lunas para sa mga nahimatay na maaaring gawin

Kapag nakakita ka ng isang taong walang malay, ang unang tulong na maaari mong gawin para sa isang taong nahimatay ay kinabibilangan ng:

1. Paglalagay ng walang malay na tao sa isang ligtas na lokasyon

Ilipat ang walang malay na tao sa isang ligtas na lugar o lugar. Pagkatapos, ilagay ang walang malay na tao sa isang patag na ibabaw. Pinakamainam na ilipat sila sa isang tahimik at komportableng lugar. Pagkatapos, maaari mong iangat ang parehong mga binti nang kasing taas ng 30 cm upang mapataas ang daloy ng dugo sa utak. Kung ang tao ay nakasuot ng masikip na damit, paluwagin ang kanyang damit at tanggalin ang sinturon (kung naaangkop). Pagkatapos ay hilingin sa ibang tao na makipag-ugnayan sa isang ambulansya o medikal na pangkat.

2. Suriin ang paghinga

Maaari mong suriin ang iyong paghinga sa tatlong paraan.
 • Una, bigyang-pansin ang paggalaw ng dibdib. Kung ang dibdib ay lumawak at kumukontra, nangangahulugan ito na ang tao ay kusang humihinga.
 • Pangalawa, pakinggan ang hininga ng tao sa pamamagitan ng paglapit sa iyong sarili sa bahagi ng mukha.
 • Pangatlo, damhin ang hininga sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang palad sa dibdib ng walang malay.
Kung walang nakitang mga palatandaan ng paghinga pagkatapos isagawa ang mga pagkilos na ito, agad na tumawag para sa emergency na tulong. Magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation hanggang sa dumating ang mga emergency medical personnel o ang tao ay humihinga muli.

3. Suriin ang pulso

Ang mabagal o hindi regular na pulso ay isang senyales ng isang malubhang karamdaman sa katawan. Maaari mong suriin ang iyong pulso gamit ang dalawang daliri. Pakiramdam at pindutin ang mga ugat. Ang dalawang pinakamadaling lokasyon upang mahanap ay ang radial at carotid pulses. Ang radial pulse ay nasa lugar ng pulso, sa gilid na parallel sa hinlalaki, habang ang carotid pulse ay nasa lugar ng leeg sa pagitan ng lalamunan at ng mga kalamnan sa leeg.

4. Subukan mong gumising

Suriin ang kalagayan ng taong walang malay, tumawag at tingnan din kung makakasagot ang tao o hindi. Kung paano suriin at paggising na maaari mong gawin ay tumawag ng malakas, iling ang iyong katawan nang masigla, at tapikin ang iyong sarili nang paulit-ulit. Kung walang tugon, tumawag para sa emergency na tulong at simulan ang cardiopulmonary resuscitation kung kinakailangan. Kung ang tao ay maaaring magising sa loob ng maikling panahon, makipag-bonding sa isang matamis na inumin o juice, lalo na kung ang tao ay hindi kumain ng higit sa 6 na oras o may diabetes mellitus. Pagkatapos magising, hayaang nakahiga sa loob ng 10-15 minuto upang maiwasang mawalan ng ulirat.

5. Ikiling ang katawan sa isang gilid

Ang pagtagilid ng katawan sa isang gilid ay ginagawa kung may suka o dugo na lumalabas sa bibig. Ginagawa ito upang maiwasang mabulunan ang taong nahimatay. Kahit na magkamalay ka sa loob ng maikling panahon pagkatapos mawalan ng malay, inirerekomenda pa rin na kumonsulta ka sa doktor kung ang iyong pagkahilo ay sinamahan ng mga sumusunod na kondisyon:
 • Nanghihina ng higit sa isang beses sa isang buwan
 • Mahigit 50 taong gulang
 • Ay buntis
 • May kakapusan sa paghinga o pananakit ng dibdib
 • Mabilis o hindi regular na tibok ng puso
 • May sumpong
 • Panghihina sa isang bahagi ng katawan
 • Nagkaroon ng bukol sa ulo o pagkahulog mula sa taas. Kung may pinsala o pagdurugo, agad na kumunsulta sa doktor
 • May diabetes
 • May sakit sa puso o iba pang malubhang karamdaman
 • May pagkalito, malabong paningin, at mga hadlang sa pagsasalita.
Kung nagawa mo na ang mga hakbang sa itaas, kailangan mo ring humingi ng tulong sa ibang tao na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ambulansya o ospital. O, magagawa mo ito sa iyong sarili habang hindi pa rin iniiwan ang taong walang malay.