Mga Uri ng Paghina ng Pandinig at Paggamot na Maaaring Gawin

Ang pagkawala ng pandinig ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nababawasan ang kakayahang makarinig. Ito ay maaaring mangyari kapag ang bahagi ng auditory system ay may kapansanan o nasira. Ang mga taong may pagkawala ng pandinig ay maaaring nahihirapan sa pandinig o kahit na hindi makarinig (bingi). Ang pagkawala ng pandinig na nangyayari sa edad (presbycusis) ay ang pinakakaraniwang uri ng pagkawala ng pandinig. Ang pagkawala ng pandinig ay maaaring nahahati sa tatlong uri, katulad ng conductive hearing loss, sensorienural hearing loss, at mixed hearing loss. Ang sumusunod ay isang paliwanag pati na rin ang paghawak ng mga aksyon na maaaring gawin.

conductive na pagkawala ng pandinig

Ang conductive hearing loss ay sanhi ng mga problema sa ear canal, eardrum, o middle ear at ossicles (ang tatlong maliliit na buto ng malleus, incus, at stapes sa gitnang tainga).

Mga sanhi ng conductive hearing loss

Iba't ibang dahilan ng conductive hearing loss o conductive deafness, kabilang ang:
 • Mga malformation ng panlabas na tainga, ear canal, o middle ear structures
 • May likido sa gitnang tainga kapag ikaw ay may sipon
 • Mga impeksyon sa tainga tulad ng otitis media, na isang impeksyon sa gitnang tainga kung saan mayroong akumulasyon ng likido na maaaring makagambala sa paggalaw ng eardrum at ossicles
 • Allergy
 • Paglala ng pag-andar ng eustachian tube
 • Ang eardrum ay butas-butas o napunit dahil sa impeksyon, pinsala, o gasgas.
 • May benign tumor
 • Earwax na namumuo
 • Impeksyon sa kanal ng tainga
 • Ang pagpasok ng isang dayuhang bagay sa tainga
 • Otosclerosis, na abnormal na paglaki ng buto na nabubuo sa gitnang tainga.

Paggamot ng conductive hearing loss

Ang mga gamot, tulad ng mga antibiotic o antifungal, ay maaaring gamitin upang gamutin ang mga sakit sa tainga na dulot ng mga impeksiyon. Samantala, ang ilang uri ng karamdaman ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon, halimbawa sa pagkawala ng pandinig na sanhi ng kawalan ng congenital ear canal o pagkabigo ng ear canal na bumuka mula sa kapanganakan. Ginagawa rin ang operasyon kapag may malformation o dysfunction ng middle ear structures dahil sa congenital o head trauma at otosclerosis. Karaniwan ding ginagawa ang operasyon upang alisin ang mga benign tumor sa tainga. Ang conductive hearing loss ay maaari ding gamutin sa paggamit ng bone conduction hearing aid o osseointegrated hearing aid. Ang hearing aid na ito ay itinanim sa pamamagitan ng operasyon. Depende sa kondisyon ng auditory nerve, maaari ding gumamit ng conventional hearing aid para gamutin ang conductive hearing loss.

Pagkawala ng pandinig sa sensorineural

Ang sensorineural hearing loss (SNHL) o sensorineural hearing loss ay sanhi ng pinsala sa mga istruktura ng panloob na tainga o pinsala sa auditory nerve. Ang pagkawala ng pandinig sa sensorineural ay ang sanhi ng humigit-kumulang 90 porsiyento ng pagkabingi sa mga nasa hustong gulang.

Mga sanhi ng pagkawala ng pandinig ng sensorineural

Mayroong ilang mga sanhi ng pagkawala ng pandinig sa sensorineural, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang pagkakalantad sa malalakas na ingay, genetic factor, at pagtanda (presbycusis). Bilang karagdagan, ang sensorineural deafness ay sanhi din ng:
 • Trauma sa ulo
 • Ilang mga virus o sakit
 • Mga sakit na autoimmune ng panloob na tainga
 • Mga malformasyon sa panloob na tainga
 • sakit ni Meniere
 • Otosclerosis
 • Tumor.

Paggamot ng pagkawala ng pandinig ng sensorineural

Ang biglaang pagkawala ng pandinig ng sensorineural na pinagmulan ng viral ay isang emergency na maaaring gamutin sa pamamagitan ng corticosteroids. Ang mga corticosteroid ay maaari ding gamitin upang mabawasan ang pamamaga at pamamaga ng mga selula ng buhok ng cochlear pagkatapos ng pagkakalantad sa malalakas na ingay. Sa mga sakit na autoimmune na umaatake sa panloob na tainga, ang mga corticosteroid ay binibigyan ng pangmatagalan at maaaring kasabay ng iba pang therapy sa gamot. Kung ang pagkawala ng pandinig ay dahil sa trauma sa ulo na nagiging sanhi ng pagkawasak ng kompartamento ng panloob na tainga at pagkalason sa panloob na tainga, maaaring magsagawa ng emergency na operasyon upang gamutin ang kundisyong ito. Samantala, ang pagkawala ng pandinig dahil sa Ménière's disease ay maaaring gamutin nang medikal na may mababang sodium diet, pagbibigay ng diuretics, at corticosteroids. Ang pagkawala ng pandinig sa sensorineural na nangyayari dahil sa mga sakit ng nervous system, ay gagamutin batay sa uri ng sakit na sanhi nito. Samantala, kung hindi na maibabalik ang pagkawala ng pandinig, irerekomenda ang paggamit ng mga hearing aid. Kung hindi bumuti ang kondisyon pagkatapos gumamit ng mga hearing aid, maaaring isagawa ang cochlear implant surgery. [[Kaugnay na artikulo]]

Pinaghalong pagkawala ng pandinig

Ang halo-halong pagkawala ng pandinig o halo-halong pagkabingi ay isang kumbinasyon ng mga conductive disorder ng panlabas o gitnang tainga at mga sensorineural disorder ng panloob na tainga o auditory nerve. Ang kundisyong ito ay maaaring magpahiwatig ng problema sa panlabas o gitnang tainga at panloob na tainga o auditory nerve.

Mga sanhi ng magkahalong pagkawala ng pandinig

Ang magkahalong pagkawala ng pandinig ay maaaring sanhi ng mga sumusunod na kondisyon:
 • Sugat sa ulo
 • Pangmatagalang impeksyon
 • Kasaysayan ng pamilya ng pagkawala ng pandinig.
Ang kundisyong ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng pandinig sa isa o magkabilang tainga, at maaari itong mangyari nang biglaan o dahan-dahan na lumalala sa paglipas ng panahon. Kung sa tingin mo ay nakararanas ka ng biglaang pagkawala ng pandinig, agad na kumunsulta sa pinakamalapit na espesyalista sa ENT upang makakuha ng tamang paggamot.

Paggamot para sa magkahalong pagkawala ng pandinig

Kapag ang isang tao ay may magkahalong pagkawala ng pandinig, inirerekumenda na sumailalim muna siya sa conductive component treatment. Maaaring kabilang sa paggamot para sa magkahalong pagkawala ng pandinig ang kumbinasyon ng gamot, operasyon, at paggamit ng mga hearing aid o cochlear implants.