Mga Katangian ng Sex Addiction at ang Tamang Paraan para Malampasan Ito

Ang sex addiction ay isang pangkalahatang termino para sa compulsive sexual behavior disorder o hypersexual disorder. Ang kundisyong ito ay isang hindi malusog na pagkahumaling na nagpapangyari sa may kasalanan na maghanap, magmasid, o gumawa ng matinding sekswal na aktibidad. Ang mga taong nalulong sa sex ay kikilos nang lampas sa makatwirang limitasyon upang masiyahan ang kanilang mga pantasyang sekswal. Susubukan nilang tuparin ang kanilang mga sekswal na pagnanasa nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan para sa kanilang sarili o sa iba. Ang mga taong may pagkagumon sa sex ay maaaring gumugol ng maraming oras sa anumang bagay na nauugnay sa sekswal na aktibidad, kahit na sa punto ng pagsasakripisyo ng mas mahahalagang bagay, tulad ng trabaho at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maaari din silang gumastos ng malaking halaga ng pera para sa pagbibigay-kasiyahan sa iba't ibang uri ng mataas na halaga, tulad ng pornograpiya, prostitusyon, mga linya ng pakikipagtalik sa telepono, at iba pa.

Ang mga katangian ng pagkagumon sa sex

Ang mga katangian na maaaring magpahiwatig na ang isang tao ay may pagkagumon sa sex ay kinabibilangan ng:
 • Magkaroon ng paulit-ulit at matinding sekswal na pantasya, paghihimok, at pag-uugali.
 • Gumugol ng maraming oras sa mga bagay na may kaugnayan sa sekswal na pag-uugali at sa tingin mo ay hindi mo ito makokontrol.
 • Pakiramdam na napilitang magsagawa ng ilang partikular na sekswal na pag-uugali (hal. pag-masturbate) at pakiramdam ng ginhawa mula sa tensyon pagkatapos. Kahit na nakaramdam ka ng kahihiyan, pagkakasala, o pagkamuhi sa sarili pagkatapos, hindi mo pa rin mapipigilan ang paggawa nito.
 • Kawalan ng kakayahang limitahan at kontrolin ang mga sekswal na pantasya, paghihimok, o pag-uugali.
 • Kadalasan ay nabigo sa mga pagtatangka na ihinto ang pagkagumon sa sex.
 • Paggamit ng mapilit na sekswal na pag-uugali bilang isang pagtakas mula sa iba pang mga problema.
 • Ang pagpapabaya sa mas mahahalagang bagay upang gumugol ng mas maraming oras sa pagtupad ng mga sekswal na pantasya.
 • Patuloy na makisali sa sekswal na pag-uugali kahit na alam mo ang malubhang kahihinatnan o panganib.
 • Nahihirapang magtatag at mapanatili ang malusog at matatag na relasyon.
 • Madalas nagsisinungaling para pagtakpan ang kanyang ugali.
 • Nakakaranas ng mga negatibong kahihinatnan dahil sa sekswal na pag-uugali, tulad ng pagkakaroon ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, pagkawala ng trabaho, pagkasira ng isang relasyon, at iba pa.
 • Kadalasan ay gumagamit ng mga pinagmumulan ng sekswal na katuparan nang walang emosyonal na pagkakasangkot, tulad ng pornograpiya o prostitusyon.
 • Pakiramdam ang pangangailangan na pataasin ang intensity ng sekswal na pag-uugali upang makamit ang kasiyahan.
[[Kaugnay na artikulo]]

Paano malalampasan ang pagkagumon sa sex

Ang pagkagumon sa sex ay isang problema na kailangang matugunan kaagad. Maaaring masira ng kundisyong ito ang iyong buhay kung hahayaang magpatuloy nang hindi nakakakuha ng tamang paggamot. Ang mga paraan upang mapaglabanan ang pagkagumon sa sex ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng psychotherapy, pagbibigay ng mga gamot, sa pagpapayo sa grupo. Ang sumusunod ay isang kumpletong paliwanag ng mga pamamaraang ito.

1. Psychotherapy

Makakatulong sa iyo ang psychotherapy o talk therapy na matutunan kung paano kontrolin ang iyong pag-uugaling nakakahumaling sa sex. Ang mga uri ng psychotherapy na maaaring kunin ng isang taong gumon sa sex, katulad:
 • Cognitive behavioral therapy (CBT)
 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
 • Psychodynamic therapy

2. Pangangasiwa ng mga gamot

Ang pagbibigay ng droga ay maaari ding gamitin bilang isang pagsisikap na mapaglabanan ang pagkagumon sa sex. Ang ilang uri ng mga gamot ay maaaring makaapekto sa mga kemikal sa utak na nauugnay sa pag-uugaling gumon sa sex. Ang mga gamot na ito ay maaaring mabawasan ang mga epekto ng sekswal na pag-uugali o bawasan ang sex drive. Ang mga sumusunod na uri ng mga gamot ay maaaring ireseta upang makontrol ang pagkagumon sa sex:
 • Mga antidepressant: ang ilang uri ng antidepressant ay maaaring makatulong sa mapilit na pag-uugaling sekswal.
 • Naltrexone: nakakatulong ang naltrexone na i-regulate ang mga kemikal sa utak na nauugnay sa pag-uugali na nakakahumaling sa sex.
 • Mood stabilizer: Maaaring bawasan ng mga gamot na ito ang mapilit na pagnanasa sa seks.
 • Antiandrogens: ang mga antiandrogen na gamot ay maaaring mabawasan ang mga biologic na epekto ng mga sex hormone (androgens) sa mga lalaki.

3. Mga grupo ng tulong sa sarili

Self-help group o mga grupo ng tulong sa sarili (SHG) ay isang grupong therapy na binubuo ng mga taong may parehong problema. Ibabahagi ng bawat miyembro ng grupo ang kanilang mga karanasan sa pagkagumon sa sex, kabilang ang tungkol sa mga paghihirap at kung paano malalampasan ang mga ito. Ang bawat miyembro ng grupo ay maaaring magbigay ng mutual na suporta at motibasyon sa ibang mga miyembro. Ang pamamaraang ito ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng moral na suporta para sa mga taong may pagkagumon sa sex na nagsisikap na gumaling. Ang mga taong may pagkagumon sa sex ay maaaring mapagtanto na hindi sila nag-iisa at ang iba na nasa katulad na sitwasyon ay maaaring mabuhay at madaig ang kanilang mga problema. Kung mayroon ka pang mga tanong tungkol sa pagkagumon sa sex, maaari kang direktang magtanong sa iyong doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ang SehatQ app ngayon sa App Store o Google Play.