May Lagnat ba ang Iyong Anak? Narito ang Tamang Paraan ng Paggamot

Ang lagnat ay isang karaniwang kondisyon na nararanasan ng mga bata. Bilang isang magulang, siyempre, iba't ibang paraan ang gagawin mo para makabawas sa init ng iyong anak, para bumalik sila sa pagiging masayahin gaya ng dati. Kilalanin ang mga sintomas ng lagnat o lagnat sa mga bata, at alamin kung paano gamutin ang mga ito.

Sintomas ng Lagnat o Init ng Bata

Karaniwan, kapag ang isang bata ay nilalagnat, ang bata ay magpapakita ng ilang mga sintomas. Kapag ang iyong anak ay nagpakita ng mga sintomas na ito, dapat mo siyang dalhin kaagad sa pinakamalapit na ospital.
 • Mahina o hindi tumutugon
 • Nahihirapang huminga
 • Pagsusuka at pagkakaroon ng pananakit ng ulo o paninigas ng leeg
 • Asul na labi o balat
 • May pantal na parang mga pasa, at hindi pumuputi ang mga pasa kapag pinindot
 • Nagkakaroon ng seizure
Ang mataas na temperatura ay maaaring nakababahala. Ngunit sa malusog na mga bata, ang kondisyon ay karaniwang hindi isang bagay na seryoso. Ang lagnat ay kadalasang senyales na ang katawan ay gumagana ayon sa nararapat upang labanan ang impeksiyon. Gayunpaman, kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na kondisyon sa iyong anak, magpatingin kaagad sa doktor.
 • Mga batang wala pang 3 buwang gulang, na may rectal temperature na 38 degrees Celsius o mas mataas
 • Mga batang may edad na 3 hanggang 6 na buwan, na may temperaturang higit sa 38.3 degrees Celsius, o nilalagnat nang higit sa isang araw
 • Ang bata ay mas matanda sa 6 na buwan at wala pang isang taon, na may temperatura na higit sa 39.4 degrees Celsius, o may lagnat nang higit sa isang araw.
 • Mga batang may edad 1 hanggang 2 taon, na may mataas na lagnat na tumatagal ng higit sa 24 na oras
 • Mga batang may temperaturang 40 degrees Celsius o mas mataas
 • Kitang-kita ang malambot na bahagi sa bungo ng bata
 • Ang bata ay nagsusuka ng paulit-ulit o may matinding pagtatae
 • Ang bata ay may mga palatandaan ng pag-aalis ng tubig, tulad ng hindi nabasa ang lampin, pag-iyak nang walang luha, tuyong bibig
 • Ang lagnat ay nagdudulot ng mga seizure
 • May lagnat at pantal ang bata
 • Ang iyong anak ay nasa partikular na panganib para sa mga malubhang impeksyon. Kabilang dito ang mga bata na may mga sakit sa dugo o immune, pati na rin ang mga bata na hindi nakatanggap ng regular na pagbabakuna.

Paghawak ng Lagnat para sa Mga Sanggol Wala Pang 4 na Buwan

1. Suriin ang Temperatura ng Bata Ang pinakatumpak na paraan upang kunin ang temperatura ay sa pamamagitan ng tumbong. Kung hindi ka komportable dito, suriin ang temperatura sa ilalim ng kilikili. Kung ito ay mas mataas sa 37 degrees Celsius, pagkatapos ay i-double check ang tumbong gamit ang isang rectal thermometer upang makuha ang pinakatumpak na pagbabasa. 2. Kaagad Tawagan ang Doktor Kung ang temperatura ng bata ay mas mataas sa 38 degrees Celsius, makipag-ugnayan kaagad sa doktor. Ang pagpapaligo sa mga bata ng maligamgam na tubig ay maaari ding makatulong na mabawasan ang lagnat. Huwag gumamit ng malamig na tubig, ice bath, o alkohol. Huwag magbigay ng anumang gamot maliban kung napag-usapan mo muna ito sa iyong doktor.

Para sa bata Edad 4 na Buwan o Mas Matanda, Na Nabakunahan

1. Suriin ang Temperatura ng Bata

Tumbong:

Para sa mga batang wala pang 4 o 5 buwan, gumamit ng rectal thermometer para sa mga tumpak na resulta. Ang bata ay may lagnat kung ang rectal temperature ay higit sa 38 degrees Celsius.

Bibig:

Para sa mga bata na higit sa 4 o 5 buwang gulang, maaari kang gumamit ng thermometer na inilalagay sa kanilang bibig. Ang bata ay may lagnat kung ang mga numero ay nagpapakita ng mga resulta sa itaas 38 degrees Celsius.

tainga:

Kung ang iyong anak ay 6 na buwan o mas matanda, maaari kang gumamit ng thermometer ng tainga o temporal artery, ngunit maaaring hindi ito tumpak. Gayunpaman, sa karamihan ng mga sitwasyon, ito ay isang makatwirang paraan upang makakuha ng medyo magandang pagtatantya. Kung gusto mo ng tumpak na pagbabasa, kumuha ng rectal temperature.

Kili-kili:

Kung susuriin mo ang temperatura ng bata sa kilikili, ang resultang higit sa 38 degrees Celsius ay karaniwang nagpapahiwatig ng lagnat.

2. First Aid para sa Lagnat < 38.8 Degrees Celsius

Hindi mo kailangang gamutin ang lagnat ng isang bata maliban kung ang bata ay hindi komportable o may kasaysayan ng febrile seizure. Gayunpaman, siguraduhin na ang iyong anak ay nakakakuha ng maraming likido at pahinga.

3. First Aid para sa Lagnat 38.8-40.5 Degree Celsius

Maaari kang magbigay ng pampababa ng lagnat sa isang sanggol o bata, at sundin ang mga tagubilin sa dosing sa pakete. Magtanong sa doktor ng iyong anak bago magbigay ng gamot na pampababa ng lagnat sa isang bata sa unang pagkakataon. Paliguan ang bata ng maligamgam na tubig upang makatulong na mapababa ang temperatura. Huwag gumamit ng malamig na tubig, ice bath, o alkohol. Huwag magbigay ng aspirin sa mga batang wala pang 18 taong gulang dahil sa panganib ng Reye's syndrome, isang mapanganib na sakit sa utak. Tawagan ang iyong doktor upang talakayin ang karagdagang aksyon.

4. Pagsubaybay

Kung mayroon ka pa ring lagnat, ang iyong anak ay hindi dapat bumalik sa paaralan o makilahok sa mga aktibidad sa bahay daycare,hanggang sa gumaling, nang hindi bababa sa 24 na oras. Tawagan ang iyong doktor kung ang lagnat ay tumatagal ng higit sa dalawang araw o kung ang temperatura ay tumataas.

Mga Tip para sa Pagpapatahimik ng Lagnat na Sanggol

Kapag nilalagnat ang iyong sanggol, siguraduhing komportable ang damit. Huwag kalimutang bigyan siya ng tubig nang regular. Samakatuwid, ang dehydration ay maaaring maging seryoso sa mga sanggol na may lagnat. Narito ang mga hakbang na maaari mong gawin upang pakalmahin ang iyong sanggol kapag siya ay nilalagnat.
 • Hugasan ng maligamgam na tubig
 • I-install ang fan
 • Hubarin ang mga damit na nagpapainit sa kanya
 • Bigyan mo pa ako ng inumin
Pagkatapos gawin ang mga hakbang na ito, suriin muli ang temperatura ng sanggol. Kung nagpapasuso pa rin, magbigay ng gatas ng mas madalas, upang maiwasan ang pag-aalis ng tubig. Siguraduhing komportable ang nursery at may magandang sirkulasyon ng hangin.