4 na Paraan ng First Aid Exposure sa Hydrochloric Acid

Ang hydrochloric acid ay talagang ginawa sa tiyan upang matunaw ang pagkain. Gayunpaman, ang hydrochloric acid ay maaari ding mabuo sa pamamagitan ng sintetikong paraan at mapanganib kapag ito ay nadikit sa balat. Sa pangkalahatan, ang hydrochloric acid ay ginagamit sa proseso ng paggawa ng bakal para sa mga kotse at tulay. Sa totoo lang, bukod sa hydrochloric acid, marami pang chemical compound na delikado kapag na-expose sa balat dahil maaari itong magdulot ng paso. Kapag aksidenteng na-splash ng hydrochloric acid, kailangan mong harapin ito kaagad.

Pangunang lunas kung ang balat ay nalantad sa tilamsik ng hydrochloric acid

Ang pangunahing hakbang bago mag-apply ng first aid kung ang balat ay nabuhusan ng hydrochloric acid ay tumawag sa 112 o ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Pagkatapos nito, maaari ka na lamang magsagawa ng pangunang lunas upang maiwasang lumala ang balat na may hydrochloric acid. Narito ang mga hakbang sa pangunang lunas kung ang balat ay nalantad sa tilamsik ng hydrochloric acid.

1. Gumamit ng proteksyon

Bago magsagawa ng paunang lunas kung ang balat ay nabuhusan ng hydrochloric acid, magsuot ng guwantes o iba pang proteksyon sa iyong mga kamay upang hindi ka malantad sa hydrochloric acid sa balat ng pasyente.

2. Hubarin ang mga damit na binuhusan ng hydrochloric acid

Ang pangunang lunas kung ang balat ay nalantad sa mga splashes ng hydrochloric acid ay ang pagtanggal ng mga damit na nakalantad sa hydrochloric acid mula sa balat ng pasyente. Dahan-dahang tanggalin ang tela upang hindi ito makadikit sa ibang bahagi. Kung maaari, pinakamahusay na punitin o gupitin ang mga damit upang maalis ang mga ito mula sa nagdurusa. Huwag punasan ang bahagi ng balat na binuhusan ng hydrochloric acid dahil ang likido ay maaaring kumalat at makapinsala sa ibang bahagi ng balat. Bilang karagdagan sa mga damit, maaari mo ring tanggalin ang mga alahas o iba pang mga gamit na nakakabit sa bahagi ng balat na nabuhusan ng hydrochloric acid.

3. Linisin ang lugar na natilamsik ng hydrochloric acid

Dahan-dahang patakbuhin ang malamig at malinis na tubig sa ibabaw ng balat na tumalsik ng hydrochloric acid nang hindi bababa sa 20 minuto. Siguraduhin na ang umaagos na tubig ay hindi tumatapon o napupunta sa ibang bahagi ng katawan. Huwag punasan pagkatapos umagos ng tubig sa balat na nabuhusan ng hydrochloric acid. Hayaang dumaloy lang ang tubig nang hindi kailangang kuskusin. Hindi mo kailangang lagyan o bigyan ng antibiotic o anumang chemical compound ang balat na binuhusan ng hydrochloric acid, gumamit lamang ng malinis na malamig na tubig.

4. Pahiran ang balat na binuhusan ng hydrochloric acid

Maaari mong patakbuhin ang tubig hanggang sa dumating ang tulong, o maaari mong takpan ang paso mula sa tilamsik ng hydrochloric acid gamit ang gauze o isang malinis at tuyong tela. Itali ang sugat nang maluwag sa isang tela.

Paghawak kung ang balat ay nalantad sa mga splashes ng hydrochloric acid

Kapag dumating ang tulong at dinala sa ospital ang pasyenteng may hydrochloric acid splash, agad na huhugasan ng doktor ang hydrochloric acid sa paso gamit ang tubig hanggang sa tuluyang mawala ang hydrochloric acid solution. Pagkatapos, lilinisin ng doktor ang paso at tatakpan ito ng angkop na dressing sa sugat. Ang mga doktor ay maaari ding magbigay ng ilang mga paggamot upang mabawasan ang sakit mula sa mga paso. Kung kinakailangan, iturok ng doktor ang bakuna sa tetanus upang mabawasan ang panganib ng pasyente na magkaroon ng impeksyong bacterial ng tetanus. Sa malalang kaso, ang pasyente ay dapat na maospital at sumailalim sa operasyon upang palitan ang hydrochloric acid na tumalsik na balat ng balat sa ibang bahagi ng katawan. Kung ang hydrochloric acid ay tumalsik sa mata, ang pasyente ay mangangailangan ng paggamot mula sa isang ophthalmologist.