Mga Katangian ng Mga Batang May Depresyon na Dapat Abangan ng mga Magulang

Kung ang iyong anak ay mukhang malungkot, malungkot, kahit na sa punto na ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay nagambala, pagkatapos ay kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa depresyon. Huwag ipagpalagay na ang mga emosyonal at sikolohikal na pagbabago sa mga bata ay normal sa kanilang paglaki. Dahil maaaring, senyales ito na depress ang bata.

Mga sanhi ng depresyon sa mga bata

Hindi lamang mga matatanda, ang mga bata ay maaari ring makaranas ng depresyon. Ang depresyon sa mga bata ay kadalasang resulta ng pambu-bully, mga problema sa pamilya, o sekswal na panliligalig. Hindi malinaw na ipahayag ng mga bata na sila ay nalulumbay, kaya madalas na hindi alam ito ng mga magulang. Kung ang iyong anak ay nalulumbay, kadalasan ay may mga pagbabago sa kanya na maaari mong mapansin. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring mga palatandaan o sintomas ng depresyon sa mga bata. Ang mga sintomas ng depresyon sa mga bata ay maaaring mag-iba, at hindi lahat ng mga batang may depresyon ay mayroon.

Mga katangian ng isang batang nalulumbay

Maaari mong bigyang-pansin ang mga sumusunod na palatandaan o sintomas, upang matukoy ang depresyon na nangyayari sa mga bata. Narito ang mga palatandaan o sintomas ng depresyon sa mga bata na dapat mong malaman.
 • Nakakaramdam ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan
 • Madalas o magagalitin
 • Pakiramdam ay nalulumbay, malungkot at walang pag-asa
 • Pagkawala ng kasiyahan sa interes, o kahit na hindi gustong lumahok sa anumang aktibidad
 • Hindi mapakali o hindi makaupo
 • Sumigaw o umiyak
 • Pakiramdam na nagkasala at walang halaga
 • Negatibong pag-iisip
 • Hirap mag-isip at mag-concentrate
 • Hindi makakumpleto ng mga takdang-aralin sa paaralan
 • Pag-iwas at pag-alis mula sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan
 • Ang gana sa pagkain ay nagbabago sa higit pa, o mas kaunti
 • Mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog, kung ito ay nagiging mahirap matulog, o kahit na matulog ng sobra
 • Pagod at walang lakas
 • Ang pagkakaroon ng mga pisikal na reklamo tulad ng pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, at iba pang sakit na hindi matagumpay na ginagamot
 • Pag-iisip ng kamatayan o pag-iisip ng pagpapakamatay
Gayunpaman, hindi lahat ng mga bata ay may lahat ng mga sintomas na ito. Ang bata ay maaaring magpakita ng iba pang mga sintomas, sa iba't ibang oras. Sa totoo lang, may mga bata pa rin na nakakasali sa iba't ibang aktibidad, kahit na sila ay nakakaranas ng depresyon. Gayunpaman, karamihan sa mga batang nalulumbay ay nakakaranas ng mga pagbabago, lalo na sa buhay panlipunan. Ang mga bata ay nagiging tamad na lumahok sa iba't ibang mga aktibidad, ayaw pumasok sa paaralan, mahinang pagganap sa akademiko, o kahit na pagbabago sa hitsura. Hindi lamang iyon, ang mga bata ay maaari ring magsimulang gumamit ng droga o uminom ng alak, at gumawa ng mga pagtatangkang magpakamatay.

Pagsusuri ng depresyon sa mga bata

Sa katunayan, walang mga tiyak na medikal o sikolohikal na pagsusulit na malinaw na nagpapakita ng depresyon sa mga bata.

1. Talatanungan

Gayunpaman, ang isang palatanungan para sa iyo at sa iyong anak na sinamahan ng personal na impormasyon tulad ng kalagayan ng pamilya, kasaysayan ng pamilya, kasaysayan ng sakit sa isip, kapaligiran sa paaralan, at iba pa, ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-diagnose ng depresyon sa mga bata. Kung ang mga sintomas ng depresyon ng iyong anak ay tumagal ng hindi bababa sa 2 linggo, dapat kang magpatingin sa isang psychiatrist upang matiyak na ang iyong anak ay tumatanggap ng tamang paggamot.

2. Panayam

Maaaring magsagawa ang doktor ng pagsusuri sa kalusugan ng isip, sa pamamagitan ng pakikipanayam sa iyo at sa iyong anak. Ang impormasyon mula sa mga kamag-anak, guro, kalaro, at kaklase ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagpapakita ng mga pagbabago sa bata, gayundin ng depresyon. Dapat mong bigyang pansin ang kalusugan ng isip ng iyong anak. Anyayahan ang iyong anak na magsalita tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya. Huwag hayaang itago ng iyong anak ang lahat ng kanyang mga problema.

Pagtagumpayan ang depresyon sa mga bata

Sa pagtagumpayan ng depresyon sa mga bata ay maaaring gawin sa psychotherapy at droga. Ang iyong doktor ay maaaring magmungkahi muna ng psychotherapy, at isaalang-alang ang antidepressant na gamot bilang karagdagan kung ang iyong mga sintomas ay malala o hindi bumuti. Sa psychotherapy, ang bata ay bibigyan ng pagpapayo ng isang propesyonal na therapist. Tutukuyin din ng therapist kung ano ang bumabagabag sa bata, at tutulungan siyang kontrolin at harapin ito sa mas epektibong paraan. Ang kumbinasyon ng psychotherapy at gamot ay isang pangkalahatang matagumpay na paraan ng paggamot sa depresyon sa mga bata. Gayunpaman, siguraduhin na ang paggamit ng gamot sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor. Huwag ibigay ito nang walang ingat sa mga bata dahil maaari itong mapanganib.