Mga Tip para sa First Aid Kapag Nagbubutas ng Kuko

Ang pagkakapit sa isang pako ay isang pangkaraniwang uri ng aksidente. Maaari itong mangyari kapag binabaklas mo ang natitirang bahagi ng gusali hanggang sa matapakan mo ang mga pako na nakakalat sa kalye. Masakit ang mga saksak ng kuko, lalo na kung malalim ang sugat. Ang stab effect na ito ay magiging mas mapanganib din kung ang pako na tumusok sa iyo ay kalawangin. Maaari itong maging sanhi ng tetanus. Siguraduhing alam mo ang mga pamamaraan ng pangunang lunas para sa ganitong uri ng sugat. Narito ang ilang paraan na maaari mong gamitin.

Ano ang paunang lunas kung ikaw ay natamaan ng pako?

  • Naghuhugas ng kamay

Bago hawakan ang isang sugat sa kuko, kailangan mong hugasan ang iyong mga kamay ng maligamgam na tubig at sabon nang hindi bababa sa 20 segundo upang maiwasan ang paghahatid ng bakterya mula sa iyong mga kamay patungo sa sugat. Pagkatapos nito, tuyo ang iyong mga kamay ng malinis na tela.
  • Itigil ang pagdurugo

Hindi lahat ng sugat na nabutas ay dumudugo, kung dumudugo ang sugat, lagyan ng mahinang presyon ang sugat upang matigil ang pagdurugo at mag-trigger ng mga namuong dugo. Huwag pindutin ang masyadong malakas dahil maaari itong magpalala ng sakit at pagdurugo.
  • Linisin ang sugat

Ang pinakamahalagang bagay sa pangunang lunas sa pagbutas ng kuko ay ang paglilinis ng sugat na nabutas ng kuko upang maiwasan ang impeksyon. Una sa lahat, linisin ang sugat gamit ang malinis na tubig na umaagos nang humigit-kumulang lima hanggang 10 minuto upang maalis ang dumi sa sugat. Kung mahirap alisin, maaari mong gamitin ang mga sipit na nilinis ng alkohol upang alisin ang dumi sa sugat. Pagkatapos, dahan-dahang linisin ang sugat gamit ang tubig, sabon, at isang tela.
  • Maglagay ng antibiotic cream

Kapag natuyo na ang sugat, maglagay ng manipis na layer ng antibiotic cream, tulad ng neosporin, upang maiwasan ang impeksiyon.
  • Takpan ang sugat

Takpan ng malinis na benda ang sugat na nabutas sa kuko at palaging palitan ang bendahe kahit isang beses sa isang araw. Hayaang tumigil muna ang pagdurugo ng sugat bago ito takpan ng benda. Pinakamabuting palitan ang benda pagkatapos maligo. Kapag naglagay ka ng paunang lunas, kailangan mo pa ring subaybayan ang sugat mula sa pagkabutas ng kuko upang maprotektahan laban sa impeksyon ng tetanus, balat, kasukasuan, o buto. Ang mga sintomas ng impeksyon ay maaaring lumitaw sa loob ng dalawang araw o 14 na araw pagkatapos na matusok ng kuko. Ang tama at maagap na pangunang lunas ay maaaring makaiwas sa iyo na magkaroon ng nakamamatay na impeksiyon. Ang mga pagbutas ng kuko na pinangangasiwaan ng maayos ay maghihilom sa kanilang sarili at mag-iiwan lamang ng peklat kung malalim ang kuko. Sa pangkalahatan, ang sakit mula sa pagkakabutas ng isang pako ay humupa habang naghihilom ang sugat. Maaaring maghilom ang mga sugat sa kuko sa loob ng halos dalawang araw hanggang dalawang linggo, depende sa lalim ng sugat. Kung ang sakit ay hindi mabata, maaari kang uminom ng mga pangpawala ng sakit, tulad ng naproxen sodium o ibuprofen.

Dapat bang ibigay ang bakuna sa tetanus kapag natusok ang kuko?

Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng tetanus kung susundin mo nang tama ang iyong iskedyul ng pagbabakuna. Gayunpaman, kung ang iyong katayuan sa pagbabakuna ay hindi malinaw, maaari kang magkaroon ng nakalimutang pagbabakuna ng tetanus sa loob ng 48 oras mula sa pagkakatusok ng kuko. Ang kumpletong pagbabakuna ng tetanus ay binubuo ng limang dosis ng bakuna. Ang limang dosis na ito ay maaaring maprotektahan ka mula sa tetanus sa mahabang panahon. Kung hindi ka pa nabakunahan, wala kang bakuna sa tetanus sa nakalipas na limang taon, o hindi pa nakumpleto ang iyong mga pagbabakuna, kakailanganin mong magpabakuna ng tetanus.

Kailan ka dapat pumunta sa doktor?

Dapat kang magpatingin sa doktor kung may mga palatandaan ng impeksyon, tulad ng pamamaga, lagnat o panginginig, pagtaas ng pananakit, paglabas mula sa sugat, o isang sugat na mainit at namumula. Kailangan mo ring magpatingin sa doktor kung ang pagdurugo mula sa sugat ay tumigil na, ang kuko ay nabutas ng napakalalim, hindi mo maalis ang kuko o iba pang bagay sa sugat, mayroon kang pinsala sa buto, o hindi mo pa nagkaroon ng tetanus shot. Siyempre, kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa mga sintomas ng tenatus, sa anyo ng:
  • Kahirapan sa paglunok.
  • Mga pulikat ng katawan na tumatagal ng ilang minuto.
  • Kahirapan sa paglunok.
  • Ang mga kalamnan ng tiyan ay nagiging matigas.
  • Spasm o paninigas sa panga.
Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng impeksyon o tetanus, o nararanasan ang mga kondisyon sa itaas, agad na kumunsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot. Ang tama at mabilis na paghawak ay maaaring maiwasan ka mula sa mas mapanganib na mga komplikasyon.