Ito ay Paano Gumawa ng Health Certificate na Libre ng Covid-19

Ang kamakailang mga kondisyon ng pandemya ng Covid-19 ay nagpahirap sa paglalakbay sa pagitan ng rehiyon at nangangailangan ng mga karagdagang dokumento, tulad ng isang Entry Permit (SIKM) at isang Covid-19-free na sertipiko ng kalusugan. Ang mga dokumentong ito ay hindi dapat gamitin nang basta-basta. Kung isa ka sa mga nangangailangan nito, mahalagang malaman mo kung paano ito ginawa.

Health certificate na walang Covid-19 at SIKM

Hindi tulad ng isang pahayag sa kalusugan sa pangkalahatan, ang isang Covid-19 na libreng sertipiko ng kalusugan ay dapat ding may kasamang ebidensya ng mabilis na pagsusuri o mga resulta ng PCR na nagsasaad na ikaw ay negatibo. Makukuha mo itong Covid-19-free health certificate sa pribadong ospital o iba pang pribadong serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rapid test o PCR muna. Gayunpaman, hindi makakatulong ang mga ospital ng estado na mag-isyu ng SIKM, kahit na tumatanggap sila ng rapid test o pagpaparehistro ng PCR. Bukod sa Covid-19 free health certificate, kailangan mo ring magdala ng letter of assignment at SIKM para makaalis sa lugar. Lalo na para sa inyo na gustong pumasok at lumabas ng DKI Jakarta area, maaari kayong makakuha ng SIKM sa pamamagitan ng website ng DKI Jakarta Provincial Government. Huwag kalimutang ihanda ang mga kinakailangang dokumento para sa maayos na pagtakbo ng proseso ng pamamahala. Hindi mo kailangang gumastos ng pera para makakuha ng SIKM. Bilang karagdagan, siguraduhing suriin mo ang aplikasyon ng permiso na ito pana-panahon. Dahil 3 araw lang valid ang negative rapid test results at 7 days lang ang negative PCR.

Covid-19 free certificate para sa mga imigrante mula sa ibang bansa

Bilang karagdagan sa pagsasaayos ng mobility ng mga mamamayan sa loob ng bansa, hinihiling din ng gobyerno ng Indonesia ang mga imigrante mula sa ibang bansa na magdala ng sertipiko ng kalusugan na nagsasaad na ikaw ay malaya mula sa Covid-19 na virus. Ang health letter o certificate na ito ay dapat dalhin ng mga foreign national na gustong bumisita sa Indonesia at Indonesian citizens (WNI) na gustong bumalik, lalo na iyong mula sa Iran, Italy, South Korea, at siyempre sa China. Pagkatapos ay kailangan mong dalhin ang liham na ito at ipakita ito sa airline kapag nag-check-in ka. Hindi ito titigil doon, pagdating mo sa Indonesia, kakailanganin mong punan ang kumpletong Health Alert Card mula sa Ministry of Health. Para sa mga mamamayan ng Indonesia na hindi nagdadala ng sertipiko ng kalusugan pagdating sa paliparan ng Indonesia, magsasagawa ng mga karagdagang pagsusuri upang matiyak na ikaw ay wala sa Covid-19 na virus.
  • Maghugas ng kamay bago kumain para maiwasan ang pagkalat ng corona virus
  • Paano gawin ang social distancing sa panahon ng paglaganap ng corona virus
  • Paano gumawa ng sariling hand sanitizer sa bahay

Mag-ingat sa mga pekeng Covid-19 na libreng sertipiko ng kalusugan

Ang proseso ng pagkuha ng Covid-19 na libreng sertipiko ng kalusugan ay mahina sa manipulasyon ng ilang tao na ayaw maging kumplikado o nag-aatubili na gumastos ng lakas at pera para gawin ito. Kamakailan lamang, may mga kaso ng mga indibidwal na sinasamantala ang kundisyong ito sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng mga sulat sa laboratoryo tungkol sa negatibong impormasyon sa Covid-19. Kailangan mong malaman na may mga banta sa krimen para sa mga nahuhuling gumagamit ng pekeng medical certificate o mga doktor na nag-iisyu ng pekeng sertipiko. Batay sa Article 267 ng Criminal Code Law, maaaring masentensiyahan ng maximum na apat na taon ang mga doktor na nagbibigay ng pekeng health certificate. Samantala, nakasaad sa Article 268 ng Criminal Code Law na ang isang doktor na gumagawa ng pekeng health certificate na may layuning linlangin ang insurer ay maaaring masentensiyahan ng hanggang apat na taon. Bilang karagdagan sa gumawa, ang nagsusuot ay maaari ding banta ng mga parusang kriminal. Kaya naman, siguraduhing ihanda mo nang tama itong Covid-19-free health certificate, nang hindi gumagamit ng serbisyo ng ibang tao o hinete na naglalayong makakuha ng pekeng sulat para maiwasan mong maging kriminal. Ang Covid-19-free health certificate na ito ay hindi lamang kailangan para sa iyong maayos na paglalakbay sa labas ng lugar, kundi para matiyak din na ikaw ay malusog at walang potensyal na maikalat ang virus sa iba. Kung wala kang apurahang pangangailangang maglakbay sa labas ng lugar, dapat mong pigilan ang iyong pagnanais na pansamantalang maglakbay upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang paghahatid ng corona virus sa iyo at sa iyong pamilya sa bahay.