Mga Impeksyon sa Nosocomial: Mga Sintomas, Sanhi, at Paggamot

Ang mga impeksyon sa nosocomial ay mga impeksyon na nakukuha sa isang ospital o iba pang pasilidad ng kalusugan sa mga inpatient na na-admit para sa iba pang mga kadahilanan. Halimbawa, may mga taong na-admit sa ospital dahil sa mga bali, ngunit habang nagpapagamot sa ospital, ang pasyente ay talagang nakakuha ng impeksyon sa ihi. Bilang karagdagan sa mga pasyente, ang mga manggagawa sa ospital ay maaari ding makaranas ng mga impeksyon sa nosocomial. Ang isang bagong impeksyon ay masasabing nosocomial kung ang paghahatid ng sakit ay nangyayari sa isang pasilidad ng kalusugan o ang mga sintomas ng impeksyon ay lumitaw ilang araw pagkatapos umuwi ang pasyente mula sa ospital. Ang isa pang pangalan para sa nosocomial infection ay impeksyon na nakuha sa ospital o HI. Ang mga uri ng impeksiyon na kadalasang nangyayari ay ang mga impeksiyon ng mga sugat sa operasyon, mga impeksyon sa ihi, at mga impeksyon sa lower respiratory tract.

Ano ang mga sintomas ng nosocomial infection?

Ang impeksyon ay idedeklara bilang isang nosocomial infection, kung ito ay lilitaw:
 • Kapag kakapasok mo lang sa ospital o 48 oras pagkatapos ng pagpasok
 • Tatlong araw pagkatapos ma-discharge mula sa ospital
 • Tatlumpung araw pagkatapos ng operasyon sa ospital
Ang mga sintomas na lumilitaw sa mga impeksyong nosocomial ay maaaring magkakaiba, depende sa uri ng impeksyong natamo. Sa pangkalahatan, ang mga sakit na inuri bilang mga impeksyon sa nosocomial ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng:
 • Impeksyon sa sugat sa operasyon, kaya lumalabas ang nana
 • lagnat
 • Pag-ubo at kakapusan sa paghinga
 • Sakit kapag umiihi
 • Nahihilo
 • Pagduduwal, pagsusuka at pagtatae
Ang mga taong nagkakaroon ng mga sintomas ng nosocomial infection habang nasa ospital ay maaari ding makaranas ng pananakit sa lugar ng impeksyon.

Mga sanhi ng nosocomial infection

Ang mga impeksyon sa nosocomial ay maaaring sanhi ng mga virus, bakterya, o fungi. Gayunpaman, karamihan sa mga impeksyon ay nangyayari bilang resulta ng kontaminasyon ng bacterial. Habang nasa ospital o iba pang pasilidad ng kalusugan, ang mga pasyente ay madaling malantad sa iba't ibang sanhi ng mga impeksyong ito. Maaaring mangyari ang impeksyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na kondisyon:
 • Paghahatid mula sa isang pasyente patungo sa isa pa
 • Ang pagtaas ng bilang ng mga bacteria na karaniwang umiiral na sa katawan, ngunit kapag dumami ang bilang, maaari itong magdulot ng mga problema sa kalusugan
 • Paghahatid mula sa kagamitang medikal na ginagamit para sa maraming pasyente
Ang mas mataas na panganib ng nosocomial infection ay maaari ding mangyari kung mayroong bacteria na lumalaban o lumalaban sa antibiotics. Ang mga ospital ay mga lugar na madaling maapektuhan ng ganitong kondisyon. Dahil sa ospital, maraming tao ang tumatanggap ng antibacterial treatment gamit ang antibiotics para sa paglipas ng panahon ay mag-evolve ang bacteria para lumakas. Ang mga bakterya na hindi nawawala kahit na matapos na maalis gamit ang mga gamot ay maaaring maging endemic sa mga ospital at maging sanhi ng mga impeksyong ito. Ang isang tao ay maaaring maging mas madaling kapitan ng impeksyon sa kondisyong ito kung mayroon silang isa o higit pa sa mga kadahilanan ng panganib sa ibaba.
 • Ang pagiging masyadong bata o matanda, tulad ng sa mga bagong silang at matatanda
 • May kasaysayan ng mga malalang sakit tulad ng diabetes, kidney failure, at leukemia
 • Ang pagkakaroon ng kompromiso na immune system, tulad ng sa mga taong may HIV/AIDS
 • Magkaroon ng sakit na autoimmune
 • Gumagamit ng mga immunosuppressive o immunosuppressive na gamot o sumasailalim sa radiation therapy
 • Nagkakasugat
 • Malnutrisyon

Paano gamutin ang mga impeksyon sa nosocomial

Ang paggamot para sa mga impeksyong nosocomial ay iaayon sa uri ng impeksiyon na nangyayari. Sa pangkalahatan, ang kundisyong ito ay ginagamot ng mga antibiotic at sapat na pahinga. Bilang karagdagan, agad ding aalisin ng mga doktor ang mga medikal na kagamitan na nakakabit sa katawan ng pasyente, tulad ng mga catheter, kung pinapayagan ng mga kondisyon. Tuturuan ka rin ng doktor na uminom ng maraming tubig at kumain ng mga masusustansyang pagkain.

Samantala, isasagawa rin ang paghawak sa impeksyong ito ayon sa paraan ng pagkalat nito, tulad ng sumusunod:

 • Kung ang paghahatid ay nangyayari mula sa isang pasyente patungo sa isa pa: paghihiwalay ng mga pasyente at paglalagay ng mga hadlang upang maiwasan ang karagdagang pagkalat
 • Kung ang paghahatid ay nangyayari sa pamamagitan ng pagpindot: makisalamuha sa paggalaw ng paghuhugas ng kamay
 • Kung ang paghahatid ay nangyayari sa pamamagitan ng hangin: Ihiwalay ang pasyente sa tamang bentilasyon
 • Kung ang tubig sa ospital ay pinagmumulan ng impeksiyon: magsagawa ng mga inspeksyon sa lahat ng daluyan ng tubig at paggamit ng single-use na mga medikal na kagamitan.
 • Kung ang pagkain sa ospital ay pinagmumulan ng impeksyon: itigil ang pagpapakain

Paano maiwasan ang mga impeksyon sa nosocomial?

Ang pag-iwas sa mga impeksyon sa nosocomial ay kailangang isagawa ng lahat ng mga layer sa ospital, kabilang ang mga manggagawa sa ospital at mga pasyente. Para sa mga manggagawa sa ospital, ang pag-iwas sa impeksyong ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng:
 • Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon o hand washing gel na naglalaman ng alkohol
 • Paggamit ng proteksyon sa katawan tulad ng guwantes, salaming de kolor, maskara, at surgical gown nang maayos
 • Paghihiwalay ng mga pasyenteng dumaranas ng mga nakakahawang sakit mula sa ibang mga pasyente
 • Panatilihin ang mga kagamitang medikal na ginamit upang manatiling sterile.
 • Panatilihin ang kalinisan sa ospital at tiyaking maayos ang paggagamot ng mga dumi sa ospital
Samantala, para sa mga pasyente at bisita na nasa ospital, ang pag-iwas sa mga impeksyon sa nosocomial ay maaaring gawin sa pamamagitan ng:
 • Palaging maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran
 • Maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain
 • Paalalahanan ang mga kawani ng ospital na humahawak nito, na maghugas ng kamay nang regular
 • Huwag hawakan nang walang ingat ang mga kagamitang medikal sa ospital.
 • Kaagad na mag-ulat sa mga kawani ng ospital na naka-duty, kung ang pamamaga, pananakit, at pamumula ay lumitaw sa lugar ng iniksyon.
 • Itigil ang paninigarilyo bago sumailalim sa operasyon, dahil ang paninigarilyo ay maaaring magpataas ng panganib ng impeksyon.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga impeksyon sa nosocomial ay maaaring maiwasan, basta't ang lahat ng nasa kapaligiran ng ospital ay talagang nagpapanatili ng kalinisan. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas ng impeksyon sa itaas, ilang oras pagkatapos na ma-discharge mula sa ospital. Ang paggamot na sinimulan nang maaga ay maiiwasan ang impeksyon na lumala.