Ang 10 Shock Handling Steps na ito ay Maaaring Iwasan Ka sa Kamatayan

Kapag nakakakita ka ng mga taong nabigla, maaaring mataranta ka. Ang terminong shock dito ay hindi isang uri ng psychological shock dahil sa extraordinary shock, kundi isang kondisyon ng physical shock na dapat gamutin kaagad upang hindi mawala ang buhay ng pasyente. Ang paghawak ng shock ay hindi rin maaaring gawin nang walang ingat. Kasama sa kundisyong ito ang isang medikal na emergency na nangangailangan ng paggamot sa isang ospital. Paano ito hinahawakan? [[Kaugnay na artikulo]]

Dahilan ng pagkabigla

Maaaring mangyari ang pagkabigla dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Narito ang mga sanhi ng pagkabigla ayon sa uri na kailangan mong malaman:
 • Atake sa puso. Shock na nangyayari dahil sa mga sakit sa puso, tulad ng atake sa puso o pagpalya ng puso.
 • Neurogenic shock. Shock na nangyayari dahil sa pinsala sa spinal cord, bilang resulta ng isang aksidente o pinsala sa panahon ng mga aktibidad.
 • Anaphylactic shock.Shock na nangyayari dahil sa mga allergy dahil sa kagat ng insekto, paggamit ng mga gamot, o pagkain o inumin.
 • Septic shock. Shock na nangyayari dahil sa impeksyon na pumapasok sa daluyan ng dugo, upang ang katawan ay makaranas ng pamamaga o pamamaga.
 • Hypovolemic shock. Shock na nangyayari dahil sa pagkawala ng likido o dugo sa maraming dami, halimbawa mula sa pagtatae, pagdurugo sa isang aksidente, o pagsusuka ng dugo.

Mga paraan ng paggamot sa shock na nangyayari bigla

Kapag nakakita ka ng isang tao sa pagkabigla, ang unang hakbang ay tumawag sa mga numerong pang-emergency na 118 o 119 upang tumawag ng ambulansya. Habang naghihintay na dumating ang ambulansya, maaari mong isagawa ang mga sumusunod na pamamaraan para sa isang pasyenteng may pagkabigla:
 1. Ihiga ang pasyente. Gawin ang hakbang na ito kung maaari.
 2. Itaas ang mga binti ng pasyente nang humigit-kumulang 30 cm na mas mataas kaysa sa ulo. Iwasan ang hakbang na ito kung ang ulo, leeg, o likod ng pasyente ay nasugatan o may mga baling buto.
 3. Huwag itaas ang ulo ng pasyente.
 4. Kung ang pasyente ay sumuka o dumugo mula sa kanyang bibig, iikot ang kanyang katawan upang maiwasan ang pagsusuka at paglunok ng dugo.
 5. Kung ang pasyente ay hindi humihinga, gawin cardiopulmonary resuscitation (CPR) o artipisyal na paghinga. Gayunpaman, ang CPR ay dapat lamang gawin ng mga taong nagkaroon ng pagsasanay sa mga diskarte sa CPR.
 6. Kung may nakikitang sugat, huwag hawakan ang sugat. Iwasang madikit ang sugat hanggang sa dumating ang mga health worker.
 7. Siguraduhing komportable ang pasyente, halimbawa ang pagkumot sa pasyente upang mapanatili siyang mainit.
 8. Maluwag ang damit ng pasyente upang hindi makabara ang daanan ng hangin.
 9. Huwag ilipat o ilipat ang pasyente, maliban kung siya ay nasa isang mapanganib na lugar. Halimbawa, sa gitna ng kalsada.
 10. Huwag bigyan ng pagkain o inumin ang pasyente.

Ang proseso ng pag-diagnose ng shock sa ospital

Pagdating mo sa ospital, ang pinakamahalagang paggamot para sa isang taong may pagkabigla ay upang matiyak na ang daloy ng dugo at oxygen sa katawan ay bumalik sa normal. Ang hakbang na ito ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Sa pangkalahatan, ang mga medikal na tauhan ay magbibigay ng karagdagang mga likido sa pamamagitan ng mga IV, mga gamot (sa pamamagitan ng mga IV o mga iniksyon), pagsasalin ng dugo, at iba pang mga medikal na paggamot. Kapag ang pasyente ay may malay, ang doktor ay magsasagawa ng isang serye ng mga pagsusuri upang matukoy ang sanhi ng pagkabigla na naranasan ng pasyente. Narito ang isang serye ng mga pagsubok na maaaring gawin:

1. Imaging test

Ang pagsusulit na ito ay maaaring nasa anyo ng ultrasound (USG), X-ray, CT scan, at MRI. Ang layunin ay upang matukoy kung may pinsala o wala sa mga tisyu at panloob na organo. Halimbawa, mga nasirang organ, bali, punit na kalamnan, o abnormal na paglaki.

2. Pagsusuri ng dugo

Isinasagawa ang pagsusuring ito upang matukoy kung nangyayari o hindi ang ilang kundisyon sa katawan ng pasyente. Simula sa sepsis o impeksyon sa dugo, matinding pagdurugo, at labis na dosis dahil sa droga.

Paggamot ng pagkabigla ng mga doktor sa ospital

Matapos malaman ang sanhi ng pagkabigla, tatapusin ng doktor ang uri ng pagkabigla na naranasan ng pasyente. Ang ganitong uri ng pagkabigla ay makakatulong sa doktor na matukoy ang naaangkop na paraan ng paggamot. Narito ang ilang halimbawa ng mga paggamot na gagamitin para sa bawat kondisyon:
 • Ang epinephrine at mga katulad na gamot ay ibibigay kapag ang pasyente ay nakakaranas ng isang uri ng anaphylactic shock.
 • Ang pagsasalin ng dugo ay isasagawa kapag ang pasyente ay nakaranas ng malaking halaga ng pagkawala ng dugo na humahantong sa pagkabigla, o kapag ang pasyente ay may hypovolemic shock.
 • Mga gamot o operasyon sa puso upang gamutin ang cardiogenic shock.
 • Mga antibiotic para gamutin ang septic shock.

Maaari bang ganap na gumaling ang mga taong may shock?

Bagama't ang pagkabigla ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa katawan ng pasyente, hindi ito nangangahulugan na ang pasyente ay hindi na makaka-recover. Ang mga pagkakataong gumaling ang isang pasyente sa pangkalahatan ay depende sa edad at medikal na kasaysayan ng pasyente, ang sanhi ng pagkabigla, ang tagal ng pasyente na nasa estado ng pagkabigla, pinsala sa panloob na organo na dulot ng pagkabigla, at ang paggagamot sa pagkabigla na iyong natanggap.