Nasaksak si Wiranto, ito ang 4 na first aid sa mga saksak

Nakaranas lang ng aksidente ang Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) Wiranto. Si Wiranto ay inatake ng hindi kilalang tao sa Menes Square, Pandeglang, Banten noong Huwebes (10/10/2019) nang pinagsasaksak. Nagtamo umano ng mga saksak sa harapan ng katawan si Wiranto. Sa kasalukuyan, walang karagdagang balita tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ministro. Kapag sinaksak, ang katawan ay makakaranas ng maraming pagdurugo. Ang mga saksak ay nangangailangan ng agarang paggamot at ito ay isang emergency. Samakatuwid, bilang pangunang lunas, magandang ideya na malaman kung ano ang gagawin kung ang isang tao sa paligid mo ay may saksak.

Wiranto ay sinaksak, sano ang sugat?

Ang mga pananaksak ay maaaring mangyari nang sinasadya o hindi sinasadya. Iba-iba din ang medium na ginagamit sa pagbubutas. Ang mga kutsilyo ang pinakakaraniwang bagay na ginagamit ng mga kriminal para saksakin ang kanilang mga biktima. Ang mga saksak ay kadalasang nagiging sanhi ng maliliit na butas sa balat, ngunit ang epekto ay maaaring napakalalim. Bilang resulta, ang mga ugat, tendon, daluyan ng dugo, at mga organo ay maaaring masugatan. Ang mga panloob na sugat ay maaaring hindi agad maramdaman ng biktima pagkatapos ng saksak. Maaaring sa susunod na araw, naramdaman na lang niya ang sakit. Depende sa uri ng sugat, ang balat na nakalantad sa pagbutas ay maaaring hindi tahiin. Ito ay kadalasang ginagawa upang mabawasan ang mga problema kung sakaling magkaroon ng impeksyon.

Ano ang nangyayari sa katawan kapag ito ay dumudugo?

Kapag maraming dugo ang lumabas sa katawan, maraming sintomas ang mararamdaman ng biktima. Simula sa pagkahilo, pakiramdam ng pagod, pagduduwal, hanggang sa pagpapawis. Kung ang katawan ay mabilis na nawalan ng maraming dugo maaari itong maging banta sa buhay, ang kondisyong ito ay kilala bilang hypovolemic shock. Ang ilan sa mga sintomas ng hypovolemic shock, kabilang ang:
 • Ang balat ay nagiging malamig at maputla
 • Nagiging mabilis ang paghinga
 • Mabilis ang tibok ng puso
 • Pagkalito
 • Nanghihina ang pakiramdam
 • Mga asul na labi at mga kuko
 • Pagkawala ng malay

Pangunang lunas para sa mga saksak

Kung may mga tao sa paligid mo na biktima ng mga saksak, may ilang hakbang na maaari mong gawin upang mailigtas ang buhay ng biktima:

1. Posisyon ng tama

Tulungan ang tao na umupo o humiga sa isang magandang posisyon. Kung sila ay nahihilo dahil ang katawan ay nabigla pa mula sa saksak, itaas ang kanilang binti. Ito ay inilaan upang ang dugo ay patuloy na dumaloy sa puso.

2. Suriin ang saksak

Kapag sinusuri ang isang saksak, dapat mong makita ang uri at lawak ng pagdurugo na dulot ng saksak. Gayundin, hanapin ang lokasyon ng saksak at ang pinagmulan ng pagdurugo. Kung ang bagay na naging sanhi ng saksak ay nananatili pa rin, makabubuting huwag itong tanggalin upang maiwasan ang labis na pagdurugo. Sa halip, ilapat ang direktang presyon sa magkabilang panig ng bagay, gamit ang iyong mga kamay.

3. Ilapat ang direktang presyon

Ang pagpindot sa magkabilang panig ng bagay sa pamamagitan ng kamay ay isang mahalagang hakbang. Kung ang pagdurugo ay makokontrol o mababawasan sa ganitong paraan, panatilihin ang presyon sa loob ng 10 minuto upang payagan ang pamumuo upang matigil ang pagdurugo. Huwag kalimutang agad humingi ng tulong para mailagay ang biktima sa mas maayos at ligtas na lokasyon.

Ito ay isang mandatory stage na hindi maaaring iwanan. Kung gagawin nang tama, ang yugtong ito ay makapagliligtas sa buhay ng biktima.

4. Takpan ang sugat

Kapag nakontrol na ang pagdurugo, takpan agad ng tuwalya o tela ang sugat ng saksak. Gayunpaman, kung ang saksak ay dumudugo pa rin at sa pamamagitan ng tuwalya o tela, magdagdag ng ibang bagay upang matigil ang pagdurugo. Kung ang dugo ay tumatagos pa rin, magandang ideya na maghanap ng iba pang mga opsyon upang ihinto ang pagdurugo. Huwag kailanman magkusa na mag-alis ng tela o tuwalya na nagsisilbing hadlang sa dugo. Ang pamamaraang ito ay dapat lamang gawin ng isang doktor na gumagamot sa biktima sa ospital. [[Kaugnay na artikulo]]

Kailan itinuturing na emergency ang isang saksak?

Ang isang saksak ay maaaring maging isang emergency na nagbabanta sa buhay, lalo na kung:
 • Dumudugo nang husto ang sugat
 • Ang sugat ay nagdudulot ng pagsabog ng dugo
 • Ang dugong lumalabas sa sugat ay hindi tumitigil pagkatapos na pinindot nang mahigpit sa loob ng 10 minuto
 • Mga saksak na nangyayari sa leeg, dibdib, tiyan, o mukha, halimbawa sa mata at pagkatapos ay pumapasok ang dugo sa lalamunan
 • Mga sugat na may mga sintomas sa anyo ng matinding sakit, mabilis na paghinga, kahirapan sa paghinga, pagsusuka, pagkahilo, pagbaba ng kamalayan
Kung nakita mo ang mga kondisyon sa itaas sa biktima ng isang saksak, makipag-ugnayan kaagad sa emergency department (IGD) sa ospital. Kung may mga taong may saksak sa paligid mo, huwag mag-panic. Palamigin ang iyong ulo, isipin ang mga tamang hakbang upang mailigtas ang kanyang buhay. Kung masyadong mabigat ang pagdurugo, tumawag kaagad ng ambulansya para madala ang biktima sa ospital para sa karagdagang paggamot.