May Kaalaman na Pahintulot para sa mga Pasyente sa Paggamot na Medikal, Ano ang Kahalagahan?

Ang ilan sa inyo ay maaaring pamilyar na sa termino may alam na pahintulot. Gayunpaman, para sa mga indibidwal na hindi pa nagkaroon ng follow-up na medikal na pamamaraan o hindi pa nagkaroon ng pagsusuri sa dugo, gaya ng pagsusuri sa HIV, ang termino may alam na pahintulot baka hindi gaanong karaniwan. Sa totoo lang, ano ito may alam na pahintulot? Bakit ito mahalaga para sa mga pasyente bago sumang-ayon sa ilang mga medikal na pamamaraan?

Ano ang informed consent?

May kaalamang pahintulot ay ang proseso ng paghahatid ng impormasyon na may kaugnayan sa mga medikal na aksyon na iniaalok ng mga doktor o nars sa mga pasyente bago sumang-ayon ang pasyente sa medikal na aksyon. May kaalamang pahintulot maging isang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga doktor at kawani ng medikal, at magbigay ng oras para sa mga pasyente na magtanong, sumang-ayon o tumanggi sa paggamot. Proseso sa may alam na pahintulot kasama ang:
 • Ang iyong awtoridad na gumawa ng mga desisyon
 • Mga detalye ng impormasyong kailangan upang makagawa ng mga desisyon
 • Ang iyong pag-unawa sa medikal na impormasyon
 • Ang iyong boluntaryong desisyon na sumailalim sa medikal na paggamot
May kaalamang pahintulot ay isang two-way na proseso ng komunikasyon sa pagitan ng mga pasyente at mga medikal na practitioner bago gumawa ng desisyon. Bukod doon, isa pang mahalagang punto ng may alam na pahintulot ay upang matulungan ang mga pasyente na maging mas edukado tungkol sa personal na kalusugan at medikal na paggamot. Bukod sa may alam na pahintulot, meron din ipinahiwatig na pahintulot. Ipinahiwatig na pahintulot ay isang anyo ng may alam na pahintulot na tumutukoy sa ipinahiwatig na pagpayag ng pasyente na sumailalim sa medikal na paggamot. Halimbawa, kung ikaw ay may lagnat at bumisita sa isang klinika, ang pagbisitang ito ay isang halimbawa ng ipinahiwatig na pahintulot. Nangangahulugan ito na tahasan kang sumasang-ayon na kumuha ng gamot sa lagnat mula sa isang doktor.

Anong mga paraan ng medikal na paggamot ang nangangailangan ng kaalamang pahintulot?

Mayroong ilang mga sitwasyon ng medikal na paggamot na nangangailangan may alam na pahintulot yan ay:
 • Kirurhiko aksyon
 • Pagsasalin ng dugo
 • Radiation therapy
 • Pagkilos ng kawalan ng pakiramdam
 • Karamihan sa mga pagbabakuna
 • Chemotherapy
 • Ilang advanced na medikal na pagsusuri, tulad ng biopsy
 • Mga pagsusuri sa dugo, kabilang ang mga pagsusuri sa HIV
Ang impormasyon sa may kaalamang pahintulot ay dapat ding kasama ang sumusunod na impormasyon:
 • Diagnosis ng kondisyon ng pasyente
 • Pangalan at layunin ng medikal na paggamot
 • Mga benepisyo at panganib ng medikal na paggamot na inaalok
 • Iba pang mga medikal na pamamaraan na maaaring maging isang alternatibo, kasama ang mga benepisyo, pamamaraan, at mga panganib

Maaari bang ibang tao ang kumatawan? may alam na pahintulot pasyente?

Minsan ang ibang mga tao ay kailangang kumatawan sa pag-apruba ng may alam na pahintulot Ikaw. Ang ilang mga sitwasyon na nagpapahintulot nito ay kinabibilangan ng:

1. Ang pasyente ay hindi pa nasa hustong gulang

Ang mga pediatric na pasyente ay kailangang katawanin ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga upang magbigay ng pahintulot para sa medikal na paggamot.

2. Ang pasyente ay hindi makapagbigay ng pahintulot

Dahil sa ilang sitwasyon, hindi makapagbigay ng pahintulot ang pasyente, tulad ng isang pasyente na nahimatay o na-coma.

Bilang karagdagan sa anyo ng representasyon sa itaas, mayroon ding mga sitwasyon kung saan may alam na pahintulot hindi kailangan, ibig sabihin, isang emergency na sitwasyon. Sa isang emergency, ang mga medikal na opisyal at doktor ay hihingi ng pag-apruba mula sa pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Gayunpaman, kung sa kritikal na oras na iyon ay wala ang mga miyembro ng pamilya, isasagawa ng doktor ang mga kinakailangang aksyong medikal, upang mailigtas ang buhay ng pasyente. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga pasyente ay may karapatang malaman, sumang-ayon, o tanggihan ang medikal na paggamot na inaalok ng mga doktor. Kung sumasang-ayon ka, kailangan mong magbigay ng pahintulot o may alam na pahintulot ang. Laging tanungin ang doktor, tungkol sa mga pagsasaalang-alang at iba pang mga bagay na may potensyal na lumabas pagkatapos sumailalim sa inaalok na medikal na paggamot