Sulfonamides para sa Mga Impeksyon sa Bakterya, Panoorin ang Mga Side Effect at Babala

Ang mga antibiotic ay mga gamot na ibibigay ng doktor para gamutin ang mga bacterial infection. Ang mga antibiotic ay nahahati pa sa ilang klase ng mga gamot, kabilang ang sulfonamide o sulfa class ng isa sa mga ito. Maaaring gamutin ng sulfonamides ang iba't ibang impeksyong bacterial. Gayunpaman, ang mga side effect at babala ng klase ng antibiotic na ito ay kailangang maunawaang mabuti. Panoorin ang mga side effect at iba pang mga babala bago kumuha ng sulfonamides.

Ano ang isang sulfonamide?

Ang mga sulfonamide o sulfas ay isang klase ng mga antibiotic na mabisa para sa paggamot sa iba't ibang uri ng bacterial infection, parehong gram-positive at gram-negative bacterial infection. Nagagamot ng antibiotic na ito ang iba't ibang uri ng impeksyon, mula sa impeksyon sa ihi, brongkitis, impeksyon sa mata, bacterial meningitis, ulcerative colitis, pneumonia, hanggang sa impeksyon sa tainga. Sa partikular, gumagana ang sulfonamide antibiotics sa pamamagitan ng pagpigil sa conversion ng para-aminobenzoic acid sa dihydropteroate. Ang dihydropteroate ay talagang kailangan ng bacteria para sa folate synthesis, purine synthesis, at DNA synthesis. Sa ilang mga kaso, ginagamit din ang mga antibiotic na sulfonamide upang makontrol ang mga seizure at ilang impeksyon sa fungal. Gayunpaman, bilang mga antibiotic, hindi magagamot ng sulfonamides ang mga impeksyon sa viral, tulad ng sipon at trangkaso. Ang mga sulfonamide na antibiotic ay makukuha sa iba't ibang paghahandang panggamot, na maaaring inumin nang pasalita, pangkasalukuyan, vaginally, o bilang mga gamot sa mata.

Mga uri ng sulfonamide o sulfa antibiotics

Ang mga sulfonamide ay mga antibiotic na dapat inumin sa dosis na inirerekomenda ng iyong doktor. Mayroong ilang mga uri ng sulfonamide antibiotics, kabilang ang:
 • Mafenide
 • Sulfacetamide
 • Sulfadiazine
 • Sulfadoxine
 • Sulfamethizole
 • Sulfamethoxazole (kasama ang trimethoprim)
 • Sulfanilamide
 • Sulfasalazine
 • Sulfisoxazole

Mga side effect ng sulfonamide o sulfa antibiotics

Tulad ng karamihan sa mga matitigas na gamot, ang sulfonamide o sulfa antibiotic ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect. Ang ilan sa mga karaniwang side effect na nangyayari dahil sa pagkonsumo ng sulfonamide antibiotics ay:
 • pantal sa balat
 • Makati
 • Sakit ng ulo
 • Nahihilo
 • Pagtatae
 • Pagkapagod
 • Pagduduwal o pagsusuka
 • maputlang balat
 • Sakit sa kasu-kasuan
 • Pagkasensitibo sa liwanag

Panganib ng allergy sa sulfonamide antibiotics

Ang mga allergy sa sulfonamide o sulfa na gamot ay karaniwan. Bago tumanggap ng anumang reseta ng antibiotic, dapat mong sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang allergy sa ilang partikular na hayop, pangkulay ng pagkain, at mga preservative. Kung nakakaranas ka ng ilang mga reaksiyong alerhiya pagkatapos uminom ng antibiotic, dapat mong ihinto ang pag-inom ng gamot at magpatingin kaagad sa doktor. Ang ilang mga reaksiyong alerdyi na maaaring mangyari ay:
 • Rash
 • Makating pantal
 • Hirap sa paghinga
 • Naninikip ang dibdib
 • Pamamaga ng mukha, labi, o dila
[[Kaugnay na artikulo]]

Iba pang mga babala bago kumuha ng sulfonamide antibiotics

Ang mga sulfonamide ay malakas na gamot. Mayroong ilang mga pag-iingat na dapat sundin bago kumuha ng sulfonamide antibiotics:

1. Babala para sa ilang mga pasyenteng may sakit

Ang mga sulfonamide antibiotic ay maaaring mapanganib kung inumin ng mga taong may ilang partikular na kondisyong medikal. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang mga problemang medikal na mayroon ka bago tumanggap ng sulfonamides, lalo na kung mayroon kang mga sakit sa bato, atay, o dugo.

2. Hindi maaaring kainin ng mga sanggol

Ang mga gamot na sulfonamide ay hindi dapat ibigay sa mga sanggol na wala pang 2 buwang gulang.

3. Babala para sa mga matatanda

Ang mga matatandang tao ay mas sensitibo sa mga side effect ng sulfonamides, lalo na para sa mga taong higit sa 65 taong gulang.

4. Babala sa pakikipag-ugnayan sa droga

Ang mga sulfonamide ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang mga gamot, tulad ng gamot na pampanipis ng dugo (warfarin). Dapat mong sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kung ang mga inireresetang gamot, mga gamot na nabibili sa reseta, mga herbal na remedyo, mga pandagdag, o ang uri ng diyeta na iyong ginagamit.

5. Mga panganib kung sumasailalim sa medikal na aksyon habang umiinom ng sulfonamides

Dapat mong sabihin kung kasalukuyan kang umiinom ng sulfonamide antibiotics bago ka hilingin ng ibang mga doktor na sumailalim sa ilang mga medikal na pamamaraan (kabilang ang mga medikal na pamamaraan sa dentista).

6. Huwag magmaneho pagkatapos uminom ng sulfonamides

Ang mga sulfonamide ay maaaring mag-trigger ng pagkahilo sa mga pasyente. Para sa kadahilanang ito, hindi ka maaaring magmaneho o gumawa ng mga aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto ang sulfonamides sa katawan. Iwasan ang pagkakalantad sa direktang sikat ng araw kapag umiinom ng sulfonamides

7. Panganib ng pagiging sensitibo sa sikat ng araw

Maaaring mapataas ng sulfonamides ang pagiging sensitibo ng balat sa sikat ng araw. Iwasan ang hindi kinakailangang pagkakalantad sa araw at magsuot ng sunscreen at pamprotektang damit kapag nasa labas.

8. Pantal sa balat at babala ng problema sa dugo

Ang mga gamot na sulfonamide ay maaaring magdulot ng malubha, kahit na nakamamatay na mga pantal sa balat. Dapat mong sabihin kaagad sa iyong doktor kung may napansin kang anumang pantal o hindi pangkaraniwang pagbabago sa balat. Mahalaga rin na tandaan na ang sulfonamides o sulfas ay maaaring magdulot ng mga problema sa dugo, lalo na kung kinuha sa loob ng mahabang panahon.

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga sulfonamide ay isang klase ng mga antibiotic na maaaring gamutin ang iba't ibang uri ng bakterya. Ang mga gamot na sulfonamide ay maaaring mag-trigger ng ilang mga side effect at maraming mga babala, kaya ang kanilang pagkonsumo ay hindi maaaring basta-basta at maaari lamang sa ilalim ng pahintulot ng doktor.