Narito Kung Paano Gamitin ang Peak Flow Meter para sa Pagtukoy ng Asthma

Para sa mga taong may mga sakit sa paghinga tulad ng hika,peak flow metermaging isa sa mga mahalagang kagamitan na dapat pag-aari upang masubaybayan ang kondisyon ng sistema ng paghinga, lalo na ang pagganap ng mga baga. Alamin ang higit pa tungkol sapeak flow metersimula sa paggamit, kung paano gamitin, at kung paano basahin ang mga sumusunod na resulta.

Ano yan peak flow meter?

Peak flow meter ay isang portable na aparato para sa pagsukat ng dami ng hangin na inilalabas mula sa mga baga o peak expiratory flow rate (PEFR). Ang PEFR ay ang dami ng hangin na mabilis na nailalabas mula sa mga baga sa isang hininga. Dami ng hangin na pinalabas na may peak flow meter maaaring maging gabay para sa mga asthmatics upang magkaroon ng kamalayan sa pagkakaroon ng pagkipot ng daanan ng hangin o hindi. Bilang karagdagan, ang regular na paggamit ng tool na ito ay makakatulong sa pagsubaybay sa kondisyon ng mga taong may hika. Ang halaga na ipinapakita mula sa tool na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong kondisyon ng hika na lumalala o hindi. Hindi lang iyon, peak flow Ang metro ay maaari ring ipakita ang bisa ng mga gamot na iyong iniinom, pati na rin ipahiwatig kung ikaw ay inaatake ng hika o hindi.

Layunin ng paggamitpeak flow meter

Tulad ng ipinaliwanag na, ang pag-andar ng peak flow meteray upang sukatin ang PEFR. Mahalaga ito para laging masubaybayan ang kalagayan ng mga taong may hika. Sa ganoong paraan, ang mga hakbang sa paggamot ay maaaring gawin kaagad kung ang mga sintomas ng hika ay babalik at lumala. Bilang karagdagan, ang layunin ng paggamit ng tool na ito ay tulungan ang mga doktor sa pagtukoy ng naaangkop na paraan ng paggamot para sa mga taong may hika. Peak flow meter Inirerekomenda din ito para sa paggamit ng mga indibidwal na may talamak na obstructive pulmonary disease (COPD). Iniulat mula sa Asthma at Allergic Foundation of America, ang iba pang mga function ng tool na ito ay kinabibilangan ng:
 • Tukuyin ang mga sanhi ng hika at iba pang mga sakit sa paghinga
 • Alam ang kalubhaan ng mga sakit sa paghinga na naranasan
 • Tukuyin kung ang mga sakit sa paghinga ay nangangailangan ng espesyal na paggamot o hindi
[[Kaugnay na artikulo]]

Paano gamitin peak flow meter

Mahalagang malaman kung paano gamitin peak flow meter upang makakuha ng tumpak na mga resulta ng pagsukat. Upang magamit ang tool na ito, dapat kang tumayo at sundin ang mga hakbang na ito:
 • Siguraduhin at itakda ang indicator pointer ay nasa zero point
 • Bago pumasok peak flow meter sa bibig, huminga ng malalim
 • Ilagay ang mouthpiece ng portable device na ito sa iyong bibig
 • Isara ang iyong bibig nang mahigpit habang humihip peak flow meter bilang malakas hangga't maaari sa maikling panahon
 • Suriin at itala ang mga numerong nakalista sa iskala sa tabi ng indicator pointer. Ang numerong ito ay ang dami ng hangin na lumalabas o ang iyong PEFR.
 • Susunod, itakda ang indicator pointer pabalik sa zero
 • Ulitin ang hakbang na ito nang dalawang beses, at itala ang iyong tatlong resulta ng PEFR.
Kung mayroon kang mga pagdududa tungkol sa mga resulta ng pagsukat peak flow meter Sa kasong ito, maaari mong hilingin sa iyong doktor o mga medikal na tauhan na pangasiwaan ang paggamit ng portable device na ito. Bukod sa pagtiyak ng wastong paggamit, mahalaga na linisin mo peak flow meter regular na gumamit ng maligamgam na tubig at sabon nang regular.

Paano basahin ang mga resulta peak flow meter

Batay sa Asthma and Allergy Foundation of America, Gamitin peak flow meter regular araw-araw sa loob ng ilang linggo upang makuha ang pinakamataas na marka na maaaring makamit. Huwag kalimutang itala ang mga resulta. Ang pagtukoy sa pinakamataas na numero sa itaas, makakahanap ka ng pagbabago sa dami ng hangin na lumalabas sa mga susunod na sukat. Ang mga kasunod na resulta ng pagsukat ay maaaring magpahiwatig ng ilang iba't ibang bagay, depende sa kung mayroong pagtaas, pagbaba, o pagkakatulad sa nakaraang resulta. Mga pagbabago sa mga resulta ng pagsukat peak flow meter maaaring magpahiwatig ng mga sumusunod na kondisyon:
 • Pang-emergency na pangangalagang medikal
 • Sintomas ng hika
 • Mabisang paggamit ng gamot sa hika
 • Ang hika ay mahusay na kontrolado
 • Kailangang magpalit ng gamot araw-araw
Numero ng tagapagpahiwatig peak flow meter nahahati sa tatlong color zone na maaaring bigyang-kahulugan ang iyong PEFR, pati na rin ang pag-alam sa mga tamang hakbang upang pamahalaan ang iyong hika. ayon kay American Lung Association, Kasama sa mga color zone ng PEFR ang:

1. Green zone = matatag

Ang mga resulta ng pagsukat ay nagpapakita na ang dami ng exhaled air (PEFR) ay nasa 80-100 porsiyento ng iyong pinakamataas na bilang. Ang halagang ito ay nagpapahiwatig ng halaga ngpeak flow meter. Karaniwan, ang mga indibidwal na may PEFR sa green zone ay walang anumang sintomas at walang mga palatandaan ng pagbabalik ng hika.

2. Yellow zone = mag-ingat

Mayroon kang PEFR na humigit-kumulang 50-80 porsiyento ng pinakamataas na naitalang bilang. Ang halagang ito ay nagpapahiwatig na ang iyong hika ay lumalala. Kadalasan, ang mga indibidwal na may PEFR sa yellow zone ay may mga sintomas ng asthma sa anyo ng pag-ubo, paghingal, igsi ng paghinga, runny nose, at pagkapagod. Ang pangkat na ito ay lubos na inirerekomenda na maghanda ng mga tool upang mahulaan ang pag-atake ng hika. Tawagan ang iyong doktor kung hindi bumuti ang iyong PEFR.

3. Red zone = panganib

Mayroon kang PEFR na mas mababa sa 50 porsyento. Ang halagang ito ay nagpapahiwatig na ang iyong hika ay nasa malubhang kondisyon at nangangailangan ng emerhensiyang paggamot. Ang mga indibidwal na may PEFR sa red zone ay kadalasang nakakaranas ng mga sintomas ng igsi ng paghinga, paghinga, at matinding ubo. Gumamit kaagad ng bronchodilator o uminom ng gamot para buksan ang iyong daanan ng hangin. Dapat mo ring kontakin kaagad ang iyong doktor o ospital kung lumalala ang iyong mga problema sa paghinga. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Yan ang paliwanag ng peak flow meter at kung paano basahin nang tama ang mga resulta. Sana sa pamamagitan ng pag-unawa sa paggamit ng tool na ito, mas mapapamahalaan mo ang iyong hika. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan tungkol sa hika, maaari mokumunsulta sa doktorsa SehatQ family health app.I-download ang HealthyQ appsa App Store at Google Play.