Kilalanin ang Mga Side Effects ng mga Bakuna sa mga Bata at Paano Maiiwasan ang mga Ito

Ang pagkuha ng mga pagbabakuna o bakuna ay maaaring maprotektahan ang mga bata mula sa mga mapanganib na sakit, tulad ng polio, tigdas, at whooping cough. Gayunpaman, tulad ng mga gamot sa pangkalahatan, ang mga bakuna ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect na mauunawaan. Maaaring lumitaw ang mga side effect ng bakuna depende sa kondisyon ng katawan ng bawat bata. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga side effect ng bakuna, ang mga magulang ay maaaring makilala ang mga sintomas pagkatapos ng bakuna at magbigay ng naaangkop na paggamot sa kanilang mga anak.

Mga epekto ng bakuna

Hanggang ngayon, mayroon pa ring mga taong tumatangging magbigay ng pagbabakuna para sa mga bata dahil nag-aalala sila sa mga epekto ng bakuna (post-immunization follow-up events / AEFI). Samantalang ayon sa Ministri ng Kalusugan ng Republika ng Indonesia, ang pagbibigay ng mga bakuna ay isang aksyon na nauuri bilang ligtas kahit na maaari itong magdulot ng mga reaksyon sa isang maliit na bilang ng mga bata, ngunit bihirang seryoso. Ang pinakakaraniwang mga reaksyon ay maaaring kabilang ang isang pantal sa balat, mababang antas ng lagnat, at isang runny nose na maaaring gamutin. Sa pangkalahatan, ang reaksyong ito ay mawawala sa sarili pagkatapos ng ilang araw. Ang mga side effect ng bakuna na dapat malaman ay:
 • Sinat
 • Pula sa lugar ng iniksyon
 • Bahagyang pamamaga sa lugar ng iniksyon
 • Makulit
 • Hirap matulog
Sa ilang uri ng bakuna, mararanasan din ng mga bata ang mga sumusunod na sintomas:
 • Sumuka
 • Pamamaga sa mga braso o binti
 • Matamlay at inaantok
 • Walang gana kumain
Hindi na kailangang mag-alala, dahil ang mga side effect ng bakuna ay medyo normal at dapat mawala nang walang anumang paggamot. Sa katunayan, ang paglitaw ng mga side effect ng bakuna ay maaaring magpahiwatig na gumagana ang pagbabakuna. Kadalasan, kung may mga sintomas na naranasan ang bata pagkatapos ng bakuna, ito ay nagpapahiwatig na ang katawan ng bata ay gumagana upang makagawa ng mga antibodies. Gayunpaman, kailangan mo pa ring magkaroon ng kamalayan sa mga mas malubhang problema, tulad ng mga alerdyi.

Ang mga benepisyo ng bakuna ay mas malaki kaysa sa mga epekto ng bakuna

Ang mga bakuna ay ginagawa gamit ang bahagi ng mikrobyo na nagdudulot ng sakit mismo ngunit hindi sa puntong magkasakit ang isang bata. Sasabihin ng bakuna sa katawan ng iyong anak na gumawa ng mga protina ng dugo na tinatawag na antibodies upang labanan ang sakit. Halimbawa, kapag nabakunahan ng tigdas ang isang bata. Kapag ang aktwal na tigdas ay umatake sa katawan, nakikilala na ng katawan at may mga paraan upang labanan ito upang hindi masyadong malala ang mga sintomas na nararanasan. Maaaring maiwasan ng mga bakuna ang iba't ibang mapanganib na sakit. Sa katunayan, ito ay dahil sa papel na ginagampanan ng bakuna kaya sa kasalukuyan ang insidente ng polio sa mundo ay halos wala na. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga inirerekomendang pagbabakuna para sa mga bata, sila ay magiging malusog na mga indibidwal at magkakaroon ng mas mababang panganib ng sakit.

Kailan dapat suriin ng doktor ang mga side effect ng bakuna?

Suriin ang kalagayan ng bata kung nagpapakita siya ng anumang sintomas na nag-aalala sa iyo. Halimbawa: matinding reaksiyong alerhiya, mataas na lagnat, o hindi pangkaraniwang pag-uugali. Maaaring kabilang sa isang matinding reaksiyong alerhiya ang mga pantal, pamamaga ng mukha at lalamunan, at kahirapan sa paghinga. Sa mga sanggol, ang mga reaksiyong alerhiya ay maaari ding magsama ng mataas na lagnat, pagkahilo at pag-aantok, at pagkawala ng gana. Kasama rin sa mga reaksiyong alerhiya sa mga bakuna sa mas matatandang bata ang mas mabilis kaysa karaniwan na tibok ng puso, pagkahilo, at pagkapagod. Kadalasan, ang mga side effect ng bakuna ay mabilis na makikita pagkatapos ng pagbabakuna sa loob ng ilang minuto o oras. Ang matinding reaksiyong alerhiya sa mga bakuna ay napakabihirang, 1 kaso sa 1 milyong nabakunahang bata. Gayunpaman, napakahalaga pa rin na malaman ang mga sintomas pagkatapos ng bakuna at makipag-ugnayan sa doktor para sa wastong medikal na paggamot. [[Kaugnay na artikulo]]

Allergy reaksyon pagkatapos ng bakuna

Maaari mong suriin kung ang iyong anak ay may anumang mga sintomas pagkatapos ng bakuna na mukhang abnormal, kabilang ang:
 • Mga problema sa paghinga (ikli sa paghinga)
 • Pamamaos
 • Makating pantal
 • Lagnat na higit sa 40° Celsius
Ang isa pang sintomas pagkatapos ng bakuna na dapat bantayan ay ang pag-iyak ng sanggol o bata nang higit sa 3 oras nang hindi mapigilan. Marami pa ring mga alamat na kumakalat sa komunidad na nagsasabing ang mga bakuna ay maaaring maging sanhi ng pagka-coma ng mga bata, magkaroon ng mga seizure, o magkaroon ng permanenteng pinsala sa utak. Ito ay ganap na hindi totoo. Sa katunayan, ipinaliwanag ng mga doktor na hindi pa rin tiyak kung side effect ba ito ng bakuna o hindi. Maaaring ang karamdaman ay isang side effect na dulot ng isa pang problemang medikal. Samakatuwid, bago ang bakuna ang bata ay hindi dapat lagnat o may sakit. Para maprotektahan ang kalusugan ng sanggol sa hinaharap, dalhin kaagad ang bata sa doktor o sa pinakamalapit na health center at magpabakuna.