Tingnan mo! Maaaring Nakamamatay ang Pinsala sa Ulo

Ang mga pinsala sa ulo ay ang pinakakaraniwang pinsala sa mundo ng sports. Ang mga pinsalang ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang antas ng kalubhaan. Mula sa menor de edad (tulad ng isang bukol) hanggang sa malubhang pinsala na maaaring magresulta sa pinsala sa utak o kamatayan. Anuman ang anyo, ang mga pinsala sa ulo ay hindi dapat basta-basta. Sa una, ang pinsala sa ulo ay maaaring mukhang maliit. Ngunit hindi imposible na ang mga pinsalang ito ay maaaring humantong sa mga malubhang komplikasyon, tulad ng permanenteng kapansanan o pagkaantala sa pag-iisip. [[Kaugnay na artikulo]]

Concussion, pinsala sa ulo na tipikal ng mga atleta

Ang mga pinsala sa ulo ay maaaring magpakita ng iba't ibang sintomas sa bawat tao. Ang pagkakaibang ito ay depende sa kalubhaan. Sa mundo ng sports, ang pinakakaraniwang pinsala sa ulo ay isang concussion. Sa isang taon, tinatayang mayroong nasa pagitan ng 1.5 at 3.5 milyong mga kaso ng pinsala sa ulo na may kaugnayan sa concussion dahil sa mga aksidente sa palakasan. Ang concussion ay isang uri ng traumatic head injury. Ang pinsalang ito ay nangyayari kapag ang utak ay sumasailalim sa matinding pagkabigla dahil sa iba't ibang insidente. Simula sa isang banggaan sa himpapawid, isang atleta na bumagsak ang kanyang ulo ay tumama sa lupa, o kapag ang isang manlalaro ng soccer ay pinamumunuan nang husto ang bola. Ang mga sintomas ng concussion sa pangkalahatan ay kinabibilangan ng pagkahilo, pagduduwal, pagkawala ng balanse, pagkalito, kahirapan sa pag-concentrate, at double vision. Ang mga epektong ito ay karaniwang hindi seryoso at tumatagal lamang ng maikling panahon, ngunit kailangan pa rin ang medikal na pagsubaybay dahil ang concussion ay maaaring humantong sa mga komplikasyon sa bandang huli ng buhay.

Mga sintomas ng pinsala sa ulo, ayon sa kalubhaan

Mga pinsala sa ulo kabilang ang mga kondisyon na may mga komplikasyon na mahirap hulaan. Samakatuwid, kailangan mong itala ang mga sintomas upang ikaw ay maalerto.

1. Maliit na pinsala sa ulo

Sa isang menor de edad na pinsala sa ulo, ang isang tao ay maaaring magpakita ng mga palatandaan na kinabibilangan ng:
 • Dumudugo na sugat.
 • mga pasa.
 • Banayad na sakit ng ulo.
 • Nahihilo.
 • Nasusuka.
 • Malabo ang mata.

2. Katamtamang pinsala sa ulo

Samantala, para sa moderate-grade head injuries, ang pasyente ay magpapakita ng mga sumusunod na indikasyon:
 • natulala.
 • Nawalan ng malay ng ilang saglit.
 • Sumuka.
 • Sakit ng ulo na tumatagal ng mahabang panahon.
 • Pagkawala ng balanse.
 • Mga pagbabago sa pag-uugali sa loob ng ilang panahon.
 • Ang hirap tandaan.

3. Malubhang pinsala sa ulo

At sa wakas, ang isang taong nagkaroon ng matinding pinsala sa ulo ay magpapakita ng mga sumusunod na sintomas:
 • Matinding pagdurugo.
 • Mga kombulsyon.
 • Ang hirap manatiling conscious.
 • Hindi makapagfocus.
 • Nawalan ng malay at walang malay.
 • Mga karamdaman sa mga pandama ng paningin, pang-amoy, at panlasa.
 • May malinaw na likido o dugo na lumalabas sa ilong o tainga
 • Pasa sa likod ng tainga.
 • Mahina.
 • Manhid
 • Hirap magsalita.
Kung ikaw o ang isang tao sa paligid mo ay may pinsala sa ulo at nagpapakita ng mga sintomas sa itaas, dalhin siya kaagad sa ospital upang agad siyang makakuha ng medikal na atensyon.

Pangunang lunas para sa mga pinsala sa ulo

Kahit na ito ay banayad o walang halaga, ang mga taong may pinsala sa ulo ay dapat dalhin sa doktor o sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan. Lalo na para sa mga menor de edad na pinsala sa ulo, ang mga nagdurusa ay maaaring payagang magsagawa ng paggamot sa bahay. Halimbawa, sa pamamagitan ng paglalagay ng malamig na compress sa lugar ng ​​sugat o pinsala upang mabawasan ang pamamaga. Kaya lang, kailangan mong gumawa ng pagsubaybay nang hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos maranasan ang pinsala. Humingi ng tulong sa pamilya o mga kaibigan upang masubaybayan ang iyong kalagayan. Samantala, para sa katamtaman hanggang malubhang pinsala sa ulo, kailangan mong agad na magpagamot sa ospital. Ang hakbang na ito ay kapaki-pakinabang para maiwasan ang mga hindi gustong komplikasyon. Hangga't maaari, huwag ilipat o ilipat ang isang taong may matinding pinsala sa ulo. Halimbawa, kung ang pasyente ay nakasuot ng helmet buong mukha, huwag tanggalin ang helmet para maiwasan ang mas matinding trauma. Ipaubaya ang paggamot sa isang karampatang opisyal ng medikal. Ang mga pasyente na may malubhang pinsala sa ulo ay karaniwang nangangailangan ng ospital. Minsan, kailangan ang pangmatagalang surgical o outpatient procedure.