Nakakahawa o Hindi ang Hepatitis C? Ito ang Katotohanan

Ang Hepatitis C ay isang sakit sa atay na dulot ng Hepatitis C Virus (HCV). Tulad ng ibang uri ng impeksyon, ang HCV ay nabubuhay sa dugo at mga likido sa katawan ng mga tao. Maaaring mahawaan ng Hepatitis C virus ang isang tao sa pamamagitan ng direktang kontak sa dugo ng taong may Hepatitis C. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng mga sintomas ng lagnat, panghihina, pananakit ng tiyan, kawalan ng gana sa pagkain, pagsusuka, at paninilaw ng balat. Kung hindi magagamot, ang impeksyon sa Hepatitis C ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa atay. Ang Hepatitis C ay nahahati sa dalawa, lalo na ang talamak na hepatitis (nagaganap sa unang 6 na buwan) at talamak na hepatitis (nagtatagal ng mahabang panahon).

Ang Hepatitis C ay nakakahawa o hindi?

Batay sa data mula sa US Department of Health and Human Services, ang paggamit ng parehong syringe ay ang pinakakaraniwang paraan ng paghahatid ng Hepatitis C. Ang paghahatid ng Hepatitis C ay maaari ding mangyari dahil sa pagsasalin ng dugo, pagbabahagi ng paggamit ng mga labaha, toothbrush, at nail clipper sa iba. Ang HCV ay hindi maipapasa sa pamamagitan ng kaswal na pakikipag-ugnay, tulad ng pagbabahagi ng baso sa pag-inom o mga kagamitan sa pagkain, kabilang ang pagyakap, paghawak-kamay, paghalik, pagbahin, o pag-ubo. Ang mga aktibidad sa pagpapasuso ay hindi magpapadala ng Hepatitis C virus mula sa ina patungo sa sanggol. Gayunpaman, ang mga sanggol na ipinanganak sa mga ina na may hepatitis C ay mas malamang na magkaroon ng parehong virus. Kung ang isang buntis ay may Hepatitis C, mayroong 1 sa 25 na pagkakataon na maipapasa ang virus sa kanyang sanggol.

Naililipat ba ang hepatitis C sa pamamagitan ng pakikipagtalik?

Ang Hepatitis C ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik kung mayroong paghahatid ng mga likido sa katawan sa anyo ng laway o tamud, ngunit ito ay medyo bihira. Nalaman ng isang pag-aaral noong 2013 na 1 sa 190,000 heterosexual na relasyon ay maaaring magresulta sa paghahatid ng HCV. Ang mga respondente mula sa pag-aaral na ito ay nagkaroon din ng monogamous na sekswal na relasyon. Ang potensyal para sa HCV o Hepatitis C na maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik ay mas mataas kung:
 • Marami kang kasosyong sekswal
 • Nakikilahok ka sa mapang-abusong pakikipagtalik at may potensyal na masugatan o madugo
 • Hindi ka gumagamit ng proteksyon tulad ng condom
 • Hindi mo ginagamit nang maayos ang kalasag
 • Mayroon kang sakit na nakukuha sa pakikipagtalik o HIV
Walang ebidensya na magmumungkahi na ang HCV ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng oral sex. Gayunpaman, may posibilidad na magkaroon ng impeksyon kung may kontak sa dugo mula sa taong nagbibigay o tumatanggap ng oral sex. Ang maliit na panganib na ito ay maaaring mangyari sa mga sumusunod na kondisyon:
 • Menstruation
 • Pagdurugo sa gilagid
 • Impeksyon sa lalamunan
 • Nakakahawang sugat sa gilagid
 • Mga nakakahawang sugat sa bibig at dila
 • Mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (HPV)
 • Mga sugat sa balat na kasangkot sa oral sex
Ang Hepatitis C ay bihirang naililipat sa pamamagitan ng vaginal sex, ngunit ang HCV ay mas malamang na maipasa sa pamamagitan ng anal sex. Ito ay dahil ang tumbong na tisyu ng balat ay mas madaling mapunit habang nakikipagtalik. Para matukoy kung nahawaan ka ng Hepatitis C o hindi, dapat kang magpatingin sa doktor. Mas mainam kung ang kondisyong ito ay malalaman sa maagang yugto upang ito ay magamot kaagad.

Iwasan ang panganib ng hepatitis C

Dahil walang bakuna laban sa Hepatitis C, hinihikayat kang sundin ang mga tip na ito upang maiwasan ang panganib ng sakit:
 • Iwasan ang pagbabahagi o paggamit ng parehong karayom, anuman ang uri, kung para sa mga tattoo, piercing, at acupuncture. Siguraduhin na ang lahat ng mga medikal na aparato ay isterilisado, kabilang ang kapag sinusuri ang kalusugan ng ngipin.
 • Paggamit ng condom sa panahon ng pakikipagtalik, kasama na sa oral sex.
 • Iwasan ang pakikipagtalik kung ang kapareha ay nasugatan sa bahagi ng ari.
 • Regular na suriin ang iyong sekswal na kalusugan, kasama ang iyong kapareha.
 • Pagsasanay ng monogamous na pamumuhay / hindi pagpapalitan ng mga kasosyo.
 • Mag-apply ng dagdag na proteksyon kung ikaw ay may positibong HIV virus, dahil sa mas malaking potensyal na magkaroon ng HCV.
Ang mga iba't ibang bagay na ito ay ginagawa upang maiwasan ang iyong sarili na magkaroon ng Hepatitis C. Kung mayroon kang Hepatitis C, dapat kang maging tapat sa iyong kapareha tungkol sa kondisyong ito. Kaya, ikaw at ang iyong kapareha, ay maaaring gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ang pagkalat. Napakahalaga na patuloy kang magsagawa ng malusog at ligtas na buhay sa pakikipagtalik. Ang trick ay gumamit ng condom, magkaroon ng regular na pagsusuri sa kalusugan at magkaroon ng ligtas at malusog na pakikipagtalik.