Mahahalagang Bagay tungkol sa Homeschooling na Dapat Malaman ng mga Magulang

Homeschool o ang home schooling ay isang opsyon para sa mga magulang na ayaw ipadala ang kanilang mga anak sa mga pampubliko o pribadong paaralan. Para sa iyo na isinasaalang-alang ang ganitong uri ng paaralan para sa mga bata, magandang kilalanin ang mga positibo at negatibong panig ng homeschool ito. Homeschool ay ang pagbibigay ng edukasyon sa mga bata na wala sa mga pampublikong paaralan na nangangailangan sa kanila na magtipon sa isang lugar at turuan ng mga guro sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, ang mga kawani ng pagtuturo ang pumupunta sa bahay ng bata, pagkatapos ay nagbibigay ng materyal ayon sa isang tiyak na kurikulum. Maraming dahilan kung bakit pinipili ng mga magulang homeschool kumpara sa mga tradisyunal na paaralan, halimbawa hindi kasiyahan sa umiiral na sistema ng edukasyon, iba't ibang pilosopiya, sa paniniwalang mas bubuo ang bata kung mag-aral sa bahay. Sa kabilang banda, ang natatanging kalagayan ng bata ay nagpapahintulot sa mga magulang na pumili homeschool ito.

Homeschool sa Indonesia

Kapag pinag-uusapan homeschool, maaaring pamilyar ka sa homeschool Kak Seto na matatagpuan sa Timog Tangerang. Gayunpaman, ngayon ang sistema ng home school ay malawak na magagamit, lalo na sa malalaking lungsod, tulad ng Jakarta at Surabaya. Tulad ng mga tradisyonal na paaralan sa Indonesia, homeschool mayroon nang legal na batayan sa Indonesia. Oo, ang sistemang ito ay kinokontrol sa Regulasyon ng Ministro ng Edukasyon at Kultura (Permendikbud) Numero 129 ng 2014 tungkol sa mga Paaralan sa Tahanan. Ayon sa Permendikbud No. 129 ng 2014, homeschool Ang edukasyon ay edukasyon na mulat at binalak na isinasagawa ng mga magulang o pamilya sa tahanan o sa ibang mga lugar. Ang layunin ng pagdaraos ng home school na ito ay lumikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral at paunlarin ang natatanging potensyal ng mga mag-aaral upang sila ay umunlad nang husto. Sa Indonesia, mayroong tatlong anyo homeschool kinikilala ng pamahalaan, ito ay:
  • Homeschool walang asawa

Homeschool Ito ay isang family-based education service na isinasagawa ng mga magulang sa isang pamilya sa kanilang sariling mga anak. Ang mga batang pumapasok sa single-home schooling ay hindi nag-aaral sa ibang mga pamilya na nag-aaplay ng sistema homeschool ibang single.
  • Homeschool tambalan

Homeschool Ang Compound ay isang serbisyong pang-edukasyon na nakabatay sa kapaligiran na ibinibigay ng mga magulang ng dalawa o higit pang pamilya. May isa o higit pang mga aktibidad na isinagawa kasama ang pangkat homeschool iba, ngunit ang pangunahing pag-aaral ay isinasagawa pa rin ng mga pamilya ng mga mag-aaral.
  • Homeschool pamayanan

Homeschool Ito ay isang multi-home school combined learning group na nag-oorganisa ng magkasanib na pag-aaral. Ang kurikulum ay batay sa syllabus, mga pasilidad sa pag-aaral, oras ng pag-aaral, at mga materyales sa pagtuturo na pinagsama-sama ng compound home school para sa mga bata. Para sa mga magulang na gustong magparehistro ng kanilang anak homeschool solo o maramihan, iulat ang aktibidad sa lokal na opisina ng edukasyon sa distrito/lungsod. Habang para sa homeschool Ang komunidad, bilang karagdagan sa pagpaparehistro, ay kinakailangan ding kumuha ng permiso upang magtatag ng isang non-formal education unit mula sa district/city education office. Sa pagsasalita tungkol sa kurikulum, homeschool so flexible na daw pasadyang edukasyon. anumang hugis homeschool na iyong pipiliin, ang materyal na ibinigay ng guro ay pipiliin at iaangkop sa mga pangangailangan ng bata. Ito ay bumalik sa mga pangunahing pagpapalagay homeschool na ang bawat bata ay may sariling potensyal at kakaiba. Sa homeschooling, Ang pagkakaiba-iba ng mga bata ay lubos na pinahahalagahan at ang isang bata ay hindi kinakailangang maging katulad ng kanyang mga kaibigan o sa kanyang kapaligiran. [[Kaugnay na artikulo]]

Pagkakapantay-pantay ng katayuan homeschool na may tradisyonal na paaralan

Bagama't mayroon itong sistema at kurikulum na may posibilidad na naiiba sa mga tradisyonal na paaralan, homeschool ay hindi stepchild sa mundo ng edukasyon sa Indonesia. Homeschool single at multiple status ay kapareho ng impormal na edukasyon, habang homeschool ang komunidad ay ikinategorya bilang di-pormal na edukasyon. Ang mga mag-aaral na gustong makatapos ng homeschooling ay maaaring bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa mga tradisyonal na paaralan. Ang kundisyon ay ang bata ay kukuha ng feasibility test o sumasailalim sa mga pagsusulit tulad ng pormal na edukasyon sa pangkalahatan, katulad ng:
  • Para sa SD/MI o katumbas: pagsusulit sa pagiging karapat-dapat at pagkakalagay ayon sa nilalayong institusyong pormal na edukasyon.
  • Para sa SMP/MTs o katumbas: Package A equivalence exam o pumasa sa SD/MI o katumbas.
  • Para sa SMA/MA, SMK/MAK, o katumbas: UNPK Package B o nagtapos sa SMP/MTs o katumbas.
Kapag ang mga mag-aaral homeschool Posible ring pumasok sa isang tradisyonal na paaralan sa kalagitnaan ng taon ng pag-aaral. Hangga't pinapayagan ito ng institusyong pang-edukasyon at mga mag-aaral homeschool nakapasa sa pagsusulit sa target na paaralan. Mga mag-aaral homeschool maaari ding makilahok sa UN/UNPK sa pormal o di-pormal na mga yunit ng edukasyon na inaprubahan o hinirang ng lokal na Opisina ng Edukasyon ng distrito/lungsod. Paano, interesadong subukan homeschool?