Mahalagang Ibigay ang Sekswal na Edukasyon, Ganito!

Ang seksuwalidad at pag-uusap tungkol sa mga bagay na amoy sekswal ay isang bagay na bihirang banggitin. Ang sekswal na edukasyon ay minsan ay itinuturing pa rin na bawal ng karamihan sa mga Indonesian. Sa katunayan, ang sexual education o sex education ay mahalaga para sa mga bata, lalo na ang mga teenager na napaka-aktibo sa paggalugad ng kanilang sekswalidad. Sa likod ng kahalagahan ng sekswal na edukasyon, kung minsan ang mga magulang ay medyo nalilito sa pagbibigay ng edukasyon sa sekso sa mga tinedyer. Sa totoo lang, hindi mo kailangang malito dahil may ilang mga paraan na maaaring gawin upang magbigay ng sekswal na edukasyon sa mga tinedyer.

Paano magbigay ng sekswal na edukasyon sa mga tinedyer?

Ang mga paaralan sa Indonesia ay hindi partikular na nagbigay ng curriculum sa sekswal na edukasyon. Kaya naman, ang papel ng mga magulang sa pagtuturo ng wastong edukasyon sa pakikipagtalik ay lubhang kailangan upang maunawaan ng mga teenager ang sex. Ang mga pag-uusap tungkol sa pagtatalik sa pagitan ng mga magulang at mga anak ay maaaring maging awkward. Gayunpaman, hindi kailangang iwasan ng mga magulang ang paksang ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga sumusunod na hakbang para sa pagbibigay ng sekswal na edukasyon sa mga tinedyer:

1. Paghahanap ng tamang oras o pagkakataon

Ang paghahanap ng oras o pagkakataon para pag-usapan ang tungkol sa edukasyon sa sex ay hindi kasing hirap ng iniisip ng isa. Ang mga paksa tungkol sa sex ay maaaring ipasok sa pamamagitan ng media, halimbawa, pag-uusap tungkol sa mga balitang nauugnay sa sekswal na karahasan o pakikinig sa mga kanta na naglalaman ng mga sekswal na elemento. Ang mga magulang ay maaari ding magbigay ng sekswal na edukasyon kapag nag-iisa kasama ang kanilang mga anak, tulad ng kapag magkasamang namimili o pauwi sa kotse.

2. Magsalita ng tapat at hindi umiiwas

Kapag nagbibigay ng sekswal na edukasyon o edukasyon sa sex, ang mga magulang ay kailangang maging bukas at tapat sa kanilang mga anak tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa sex, kahit na ang paksa ay tila hindi komportable sa unang tingin. Kapag hindi masagot ng mga magulang ang tanong ng anak, hindi kailangang ikahiya ng mga magulang na aminin ito, kahit ang mga magulang ay maaaring subukang alamin ang sagot sa kanilang anak. Bukod sa katapatan at pagiging bukas, hindi na kailangan ng mga magulang na magpaikot-ikot o magtakpan ng isang partikular na paksa tungkol sa sex. Dapat ipaalam ng mga magulang ang sekswal na edukasyon nang direkta at malinaw.

3. Gawin itong lugar para pag-usapan at hindi husgahan

Hindi lamang ang mga magulang ang maaaring magpahayag ng kanilang mga damdamin at saloobin sa mga bagay na may kaugnayan sa sex, ngunit ang mga bata ay may karapatan din na ipahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin. Hindi dapat husgahan, kutyain, at pagalitan ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sa kanilang mga iniisip at nadarama hinggil sa seksuwal na mga bagay. Subukang huwag diktahan ang bata at unawain ang mga pananaw o pananaw ng bata. Hikayatin ang mga bata na magtanong o magpahayag ng kanilang mga opinyon. Kapag nagtanong ang isang bata, pahalagahan ang tanong sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila na ang mga magulang ay masaya na makatanggap ng mga tanong mula sa kanilang mga anak.

4. Huwag lamang limitado sa pakikipagtalik

Ang sekswal na edukasyon ay naglalayong ipaalam sa mga tinedyer ang tungkol sa hitsura ng ligtas at malusog na matalik na relasyon at ang tamang oras para makipagtalik. Gayunpaman, ang edukasyon sa sex ay dapat ding magsama ng impormasyon tungkol sa pakikipag-date. Kailangang malaman ng mga teenager kung paano makipag-date nang maayos at kung paano pumili ng tamang partner. Ang kaalaman tungkol sa pakikipag-date at paghahanap ng tamang kapareha ay makakatulong sa mga teenager na maiwasan ang hindi malusog na pakikipag-date, gaya ng karahasan habang nakikipag-date, at iba pa.

5. Maging handa para sa mga tanong sa mahirap o sensitibong mga paksa

Kapag nagbibigay ng sekswal na edukasyon sa mga bata, karaniwan para sa mga magulang na makakuha ng mga sensitibong tanong na may kaugnayan sa sex sa anyo ng homosexuality, panggagahasa, at iba pa. Dapat maging handa ang mga magulang sa mga sensitibong tanong tulad ng nasa itaas. Tiyakin sa mga bata na tatanggapin ng mga magulang ang mga bata kung ano sila at makinig sa sasabihin ng mga bata at pahalagahan ang kanilang pagiging bukas sa mga magulang. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang layunin ng sex education ay mahalagang malaman

Ang sekswal na edukasyon ay minsan ay itinuturing pa rin bilang isang bagay na hindi masyadong mahalaga at hindi kailangang gawin. Samantalang ang edukasyong sekswal ay isang bagay na dapat sabihin sa mga bata at kabataan. Ang sekswal na edukasyon ay hindi lamang nakakatulong na maiwasan ang pagbubuntis at pagkakaroon ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, nakakatulong din itong maantala ang mga bata sa pakikipagtalik hanggang sa sila ay handa na, at upang maiwasan ang sekswal na pang-aabuso at karahasan. Narito ang ilang layunin ng sex education para sa mga bata:

1. Pigilan ang masamang epekto ng media at kapaligiran

Sa panahon ngayon, mas madaling makakuha ng internet at TV access ang mga bata para makakuha ng impormasyon. Ang kanilang pagkakaibigan ay mas malawak at mas magkakaibang sa pamamagitan ng social media. Ang mga magulang na nagbibigay ng sex education sa kanilang mga anak ay maaaring maprotektahan ang iyong anak mula sa mga negatibong epekto ng TV o iba pang media. Bigyan din sila ng pang-unawa sa mundo ng lipunan upang ang iyong anak ay hindi mahulog sa malayang pakikipagtalik o mga kriminal na gawain.

2. Palakasin ang relasyon at tiwala sa pagitan ng mga magulang at mga anak

Ang hayagang pagtalakay sa edukasyon sa sex sa iyong anak ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong magbigay ng angkop at tumpak na impormasyon. Sa pagbuo ng ugali ng pagtalakay sa pakikipagtalik sa mga bata, ang mga bata ay hindi maghahanap ng kanilang sariling mga mapagkukunan na hindi naman ligtas at angkop. Dagdag pa rito, mas magtitiwala din sa iyo ang bata at magbubukas ng tungkol sa kanyang sekswal na buhay dahil alam niyang maaari kang pag-usapan kahit na ang pinaka-personal na mga bagay.

3. Sinusuportahan ang pag-unlad at pag-unawa ng mga bata

Ang pagtalakay sa paksa ng pakikipagtalik ay maaaring makapagpaunawa sa mga bata na dapat nilang protektahan at igalang ang kanilang sariling mga katawan.
  • Kung gagawin sa tamang paraan, ang pagtalakay sa edukasyon sa sex ay talagang magpaparamdam sa iyong anak na mahalaga ito. Mas madaling matanto ng mga bata na walang dapat pilitin siya na gawin o tanggapin ang masamang pagtrato sa kanyang katawan.
  • Ang tamang pag-unawa ay maaaring makapagturo sa mga bata na pumili, kumilos, at maging responsable sa kanilang ginagawa.
  • Ipinakikita ng pananaliksik na ang mga anak ng mga magulang na nagbibigay ng edukasyon sa sekso nang hayagan ay mas gugustuhin na maghintay ng tamang oras at kapareha para makipagtalik.
  • Ang pag-aaral ng anatomy ng katawan sa mga asignaturang biology sa paaralan ay magiging mas kumpleto sa karagdagang sekswal na edukasyon na ibibigay mo, lalo na tungkol sa mga moral na aspeto ng sekswal na relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae.
  • Ang sex ay bagay ng tao. Naglalaman ito ng iba't ibang aspeto mula sa kultura, relihiyon, moralidad, hanggang sa konsepto ng kaligayahan ng tao. Ang pagtalakay nito sa isang mabuting paraan ay gagawin ang iyong anak, sa hinaharap, na makita ang mundo at ang iyong sarili sa isang sibilisadong paraan at maging mas matalino sa paggawa ng mga tamang pagpili.
[[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang dapat talakayin sa kabataan?

Maaaring nalilito ang mga magulang kung ano ang sasakupin kapag nagbibigay ng sekswal na edukasyon sa mga kabataan. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala, dahil may ilang bagay na maaaring talakayin ng mga magulang, tulad ng:

1. Pagtalakay tungkol sa katawan

Bagama't napag-usapan sa paaralan ang kaalaman tungkol sa mga organo ng reproduktibo, ngunit walang masama para sa mga magulang na bigyang-diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga mahahalagang organo at kung paano nakakaapekto ang pagdadalaga sa kanilang katawan, gayundin ang pagkumbinsi sa mga bata na tanggapin ang kanilang sarili kung ano sila.

2. Pagtalakay tungkol sa pakikipag-date

Karaniwan na kapag sinusubukan ng mga kabataan na malaman kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kapareha at bilang magulang, kailangan mo silang gabayan sa pagpili ng tamang kapareha at kung paano bumuo ng isang malusog na relasyon sa pakikipag-date.

Bilang karagdagan sa pagtalakay kung paano magkaroon ng isang malusog na relasyon at tamang kapareha, maaari ding talakayin ng mga magulang ang paggawa ng mga tamang desisyon sa ilalim ng mga impluwensya sa kapaligiran at kung paano haharapin ang mga kasosyo na gustong subukang makipagtalik.

3. Pagtalakay tungkol sa pagbubuntis at pakikipagtalik

Walang masama sa pagpapakilala ng mga magulang sa kanilang mga anak sa mga contraceptive at kung paano maaaring humantong sa hindi planadong pagbubuntis ang pakikipagtalik sa labas ng kasal.

Kailangan ding pag-usapan ng mga magulang ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik kapag nakikipagtalik, gayundin ang tamang oras para makipagtalik.