Listahan ng mga Side Effects ng Propranolol, Gamot para sa Mga Problema sa Puso

Ang propranolol ay isang klase ng mga gamot beta-blockers na pangunahing inireseta ng mga doktor para sa mga problema sa puso. Nakakatulong ang gamot na ito sa paggamot sa hypertension at maaaring maiwasan ang mga atake sa puso at pananakit ng dibdib dahil sa angina. Ang propranolol ay isang malakas na gamot na may ilang mga side effect at babala. Ano ang mga side effect ng propranolol?

Listahan ng mga epekto ng propranolol

Mayroong iba't ibang mga karaniwang epekto ng propranolol. Gayunpaman, ang mga malubhang epekto ay nasa panganib din para sa mga pasyente.

1. Listahan ng mga karaniwang epekto ng propranolol na nararanasan ng mga pasyente

Ang ilan sa mga karaniwang side effect ng propranolol ay kinabibilangan ng:
 • Ang rate ng puso ay nagiging mas mabagal
 • Pagtatae
 • Tuyong mata
 • Pagkalagas ng buhok
 • Nasusuka
 • Nanghihina at pagod ang katawan
Kung mahina ang pakiramdam mo, ang mga side effect ng propranolol sa itaas ay karaniwang nawawala sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Gayunpaman, kung ang mga side effect ay malala o hindi nawala, dapat kang bumalik upang magpatingin sa iyong doktor.

2. Listahan ng mga seryosong epekto ng propranolol

Bilang karagdagan sa "banayad" at karaniwang mga epekto sa itaas, ang propranolol ay maaari ding maging sanhi ng malubhang epekto. Ang mga malubhang epekto ng propranolol ay kinabibilangan ng:
 • Problema sa paghinga
 • Mga pagbabago sa antas ng asukal sa dugo
 • Nanlamig ang mga kamay o paa
 • Mga bangungot o problema sa pagtulog
 • Tuyo at nagbabalat na balat
 • guni-guni
 • Mga cramp o panghihina ng kalamnan
 • Bumagal ang tibok ng puso
 • Pamamaga ng mga paa o bukung-bukong
 • Biglaang pagtaas ng timbang
 • Sumuka
Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga seryosong epekto sa itaas na may kalubhaan na sa tingin mo ay nagbabanta sa buhay, dapat kang humingi agad ng emergency na tulong.

Mga babala tungkol sa paggamit ng propranolol

Bilang karagdagan sa panganib ng mga side effect ng propranolol, ang mga pasyente ay dapat ding magkaroon ng kamalayan sa ilang mga babala bago kumuha ng gamot na ito. Ang ilang mga babala ng propranolol na talakayin sa iyong doktor ay kinabibilangan ng:

1. Babala ng allergic reaction

Ang ilang mga indibidwal ay nasa panganib para sa isang reaksiyong alerdyi pagkatapos kumuha ng propranolol. Maaaring kabilang sa mga sintomas ng reaksiyong alerhiya ang pantal sa balat, pamamantal, paghinga, hirap sa paghinga, at pamamaga ng bibig, mukha, labi, dila, o lalamunan. Kung mayroon kang reaksiyong alerdyi, dapat mong ihinto kaagad ang paggamit ng propranolol at agad na humingi ng emerhensiyang tulong medikal. Hindi ka rin dapat kumuha ng propranolol muli sa hinaharap.

2. Babala sa pakikipag-ugnayan sa alkohol

Ang mga pasyente ay hindi dapat uminom ng alak habang kumukuha ng propranolol. Ang pag-inom ng alak sa malapit ay maaaring tumaas ang mga antas ng propranolol sa katawan at mapataas ang panganib o kalubhaan ng mga side effect nito.

3. Mga babala para sa mga taong may ilang partikular na kondisyong medikal

Ang ilang mga pasyente na may ilang mga sakit na inireseta ng propranolol ay dapat makinig sa mga sumusunod na babala:
 • Mga pasyente na may matinding pananakit ng dibdib : Kung umiinom ng propranolol, ang mga pasyente na may matinding pananakit ng dibdib ay hindi dapat tumigil sa pag-inom ng gamot nang biglaan nang hindi muna kumukunsulta sa kanilang doktor.
 • Mga pasyente na may Wolff-Parkinson-White syndrome : Ang pag-inom ng propranolol ay maaaring magdulot ng mas mabagal na tibok ng puso.
 • Pasyenteng may diabetes : Ang propranolol ay maaaring magpalitaw ng hypoglycemia at magtago ng mga sintomas kung mababa ang asukal sa dugo. Ang paggamit ng propranolol para sa mga pasyenteng may diyabetis ay dapat gawin nang may mahusay na pangangalaga.
 • Mga pasyente na nagpaplanong sumailalim sa operasyon : Sabihin sa iyong doktor kung malapit ka nang operahan ngunit umiinom ka ng propranolol. Maaaring makaapekto ang propranolol kung paano tumugon ang puso sa pangkalahatang anesthetics at operasyon.
 • Mga pasyente ng glaucoma : Maaaring bawasan ng propranolol ang presyon ng mata. Ang propranolol ay maaari ding maging mahirap para sa mga pasyente na malaman kung ang mga gamot para sa glaucoma ay gumagana o hindi.
 • Mga pasyente na may malubhang allergy sa iba pang mga gamot : Ang propranolol ay maaaring lumala ang mga reaksiyong alerhiya at pagbawalan ang aktibidad ng mga gamot para sa mga alerdyi.
 • Mga pasyente na dumudugo o nasa pagkabigla : Maaaring pigilan ng propranolol ang aktibidad ng mga gamot upang gamutin ang pagdurugo o pagkabigla.
 • Mga pasyente na may sobrang aktibong thyroid : Maaaring itago ng propranolol ang mga sintomas ng hyperthyroidism. Pagkatapos, kung ang isang pasyente na may hyperthyroidism ay "pinilit" na uminom ng propranolol at pagkatapos ay biglang huminto, ang mga sintomas ng pasyente ay maaari ring lumala.

4. Babala para sa mga buntis, mga nagpapasusong ina, mga bata, at mga matatanda

Bilang karagdagan sa mga grupo ng mga taong may ilang partikular na sakit, ang ibang mga grupo tulad ng mga buntis na kababaihan, mga nagpapasusong ina, mga bata, at mga matatanda ay nasa panganib din na makaranas ng mga negatibong epekto ng propranolol.
 • buntis na ina : Ang propranolol ay kasama sa kategorya ng gamot C. Nangangahulugan ito na ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa mga fetus ng hayop at walang gaanong pananaliksik na maaaring kumpirmahin ang kaligtasan ng propranolol sa mga tao. Ang paggamit ng propranolol sa panahon ng pagbubuntis ay dapat gawin nang may mahusay na pangangalaga ng doktor.
 • Mga nanay na nagpapasuso : Ang propranolol ay maaaring inumin ng mga sanggol at nanganganib ng mga negatibong epekto, kabilang ang bumagal na tibok ng puso at pagbaba ng asukal sa dugo.
 • nakatatanda : Ang grupo ng matatanda ay nasa panganib para sa pagbaba ng atay, bato, at paggana ng puso. Ang paggamit ng propranolol sa mga matatanda ay kailangang maingat na isaalang-alang ng mga doktor.
 • bata - bata : Hindi tiyak kung ang propranolol ay ligtas para sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Gayunpaman, ang mga negatibong epekto ng propranolol tulad ng pagpalya ng puso at spasm ng daanan ng hangin ay naiulat sa mga bata.

Sino ang hindi makakainom ng propranolol?

Ang mga taong may mga sumusunod na kondisyong medikal ay mas malamang na inireseta ng isang doktor ng propranolol:
 • Mga pasyente na may cardiogenic shock
 • Mga indibidwal na may mabagal na tibok ng puso
 • Mga indibidwal na may block sa puso (bara sa daloy ng kuryente) sa itaas ng degree 1
 • Mga may hika
 • Mga pasyente na may pagkabigo sa puso
 • Mga taong may emphysema at talamak na brongkitis, o iba pang mga problema sa paghinga
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Mayroong ilang mga side effect ng propranolol na nasa panganib na maranasan ng mga pasyente. Tiyaking sasabihin mo sa iyong doktor ang tungkol sa iyong medikal na kasaysayan, kasalukuyang kondisyong medikal, at mga gamot na iyong iniinom bago magreseta ng propranolol. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa mga side effect ng propranolol, maaari mo tanong sa doktor sa SehatQ family health app. Ang SehatQ application ay magagamit nang libre sa Appstore at Playstore na nagbibigay ng maaasahang impormasyon sa gamot.