4 na Uri ng Refractive Disorder, Alin ang Pinakakaraniwan?

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang problema sa mata ay ang repraktibo na error. Ang kundisyong ito ay nangyayari kapag ang mata ay hindi makapag-focus nang malinaw sa mga bagay. Bilang resulta, ang mga nagdurusa ay makakaramdam ng malabo na mga mata kahit na malubha, maaaring mag-trigger ng mga visual disturbance. Ang mga repraktibo na error ay mahirap pigilan, ngunit maaaring masuri sa pamamagitan ng regular na mga pagsusulit sa mata at mga rekomendasyon para sa pagsusuot ng salamin kung kinakailangan. Kung pinangangasiwaan nang maayos, ang mga taong may mga repraktibo na error ay hindi magkakaroon ng kapansanan sa paningin. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga uri ng refractive error

Ang 4 na pinakakaraniwang uri ng mga repraktibo na error ay:

1. Myopia (nearsightedness)

Sa mga taong may myopia, malinaw na makikita ang mga bagay na malapit sa mata. Sa kabilang banda, ang mga bagay na sapat na malayo ay magmumukhang malabo. Kadalasan, ang myopia ay maaaring makita kahit na sa mga bata. Kaya naman kung may maliliit na bata na gumagamit ng salamin, hindi ibig sabihin na madalas silang na-expose sa screen. Maaaring ang lens ng kanyang mata ay ipinanganak na may myopic refractive error. Karaniwan, ang kondisyon ng myopic refractive error ay maaaring magbago habang lumalaki ang isang bata. Kaya naman mahalagang regular na suriin ang iyong mga mata para malaman mo kung kailangan pang palitan o hindi ang salamin na suot mo sa kasalukuyan.

2. Hypermetropia (farsightedness)

Sa kaibahan sa myopia, ang hyperopia o hyperopia ay isang repraktibo na error upang ang mga bagay na malapit sa mata ay lumilitaw na malabo. Sa kabilang banda, ang mga bagay na matatagpuan medyo malayo ay malinaw pa rin. Sa mga taong may matinding hypermetropia, ang mga bagay ay lalabas na malabo anuman ang distansya. Ang hypermetropic refractive error ay maaari ding genetic o hereditary.

3. Astigmatism (cylindrical)

Ang astigmatism o astigmatism ay nangyayari kapag ang kornea ng mata ay asymmetrical. Bagama't sa isip, ang kornea ng mata ay perpektong hubog upang ang papasok na liwanag ay matutuon at nakikita. Sa mga taong may astigmatism refractive disorder, ang mga tuwid na linya ay maaaring magmukhang hindi tuwid at maging slanted. Kaya naman ang mga taong may astigmatism ay may posibilidad na makakita ng mga bagay na malabo sa anumang distansya.

4. Presbyopia

Ang huling repraktibo na error ay nangyayari sa pagtanda. Kapag ang isang tao ay higit sa 40 taong gulang, ang lens ng mata ay hindi na nababaluktot gaya ng dati. Bilang kinahinatnan, ang kakayahan ng mata na mag-focus ay nababawasan, na ginagawang mahirap makita ang mga bagay na malapitan. Ito ay isang normal na bahagi ng proseso ng pagtanda at ito ay pangkalahatan. Ang mga taong dumaranas ng refractive error presbyopia ay maaari ding makaranas ng myopia, hypermetropia, o astigmatism sa parehong oras.

Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na pagsusuri sa mata

Ayon sa World Health Organization, hindi bababa sa 153 milyong tao sa buong mundo ang nakakaranas ng mga problema sa paningin dahil sa mga repraktibo na error. Hindi pa rin kasama sa figure na ito ang mga matatandang may presbyopia at kadalasang nangyayari sa pangkalahatan. Ang mga palatandaan sa itaas ay maaaring matukoy mula noong bata ay maliit, maliban sa presbyopia refractive error. Ngunit kadalasan, hindi alam ng mga bata na ang kanilang paningin ay may repraktibo na error at hindi sinasabi sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Marahil ay nagreklamo ang bata na hindi niya nakikita kung ano ang ipinapaliwanag ng guro sa harap ng klase, o siya ay naka-cross eyes. Kaya naman, mahalagang palagiang magpatingin sa ophthalmologist para makita kung may refractive error na nararanasan ang isang tao. Kapag sinusuri ang mga mata, ang doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri gamit ang mga computerized na instrumento o mekanikal na instrumento upang matukoy ang mga repraktibo na error. Kung ang isang tao ay nagreklamo ng malabong paningin, maaaring mayroong higit sa isang uri ng refractive error. Halimbawa, ang malabong paningin ay nangyayari dahil sa parehong myopia at astigmatism. Kung mangyari iyon, magrereseta ang doktor ng mga lente ng salamin sa mata ayon sa kondisyon ng mata ng bawat indibidwal.