Mga Uri ng Kahirapan sa Pag-aaral ng mga Bata at Ang Kanilang Mga Katangian

Ang mga kahirapan sa pag-aaral o mga karamdaman sa pag-aaral ay isang grupo ng mga karamdaman na nagpapahirap sa isang tao, lalo na sa isang bata, na magbasa, magbilang, tumuon sa mga aralin, o mag-coordinate ng mga galaw ng katawan. Bagama't ang kundisyong ito ay aktwal na lumilitaw mula noong maagang pagkabata, ang mga karamdaman sa pag-aaral ay kadalasang nakikita lamang kapag siya ay pumasok sa edad ng paaralan. Dahil sa edad na ito, makikita na ang Maliit ay mas mabagal sa pagsipsip ng impormasyon o aral mula sa kanilang mga kabarkada. Tandaan, ang mga batang may mga karamdaman sa pag-aaral ay hindi tanga o tamad. Gayunpaman, dahil sa mga kaguluhan sa isang bahagi ng utak, may iba't ibang paraan ng pagproseso at pagtanggap ng impormasyon. Sa tamang suporta, ang isang bata na may ganitong kondisyon ay maaari pa ring gumanap nang maayos sa paaralan o sa pang-araw-araw na buhay.

Mga sanhi ng kahirapan sa pag-aaral ng mga bata

Ang pag-inom ng alak habang nagdadalang-tao ay maaaring maging sanhi ng kahirapan sa pag-aaral ng isang bata Mayroong ilang mga bagay na naglalagay sa isang bata sa isang mas mataas na panganib na magkaroon ng kahirapan sa pag-aaral, tulad ng:

• Ang kalagayan ng fetus habang nasa sinapupunan pa

Ang mga gawi ng ina sa panahon ng pagbubuntis at mga problema sa kalusugan ng fetus ay maaaring makaapekto sa pag-unlad ng utak ng bata mamaya. Ang mga ina na sa panahon ng pagbubuntis ay madalas na umiinom ng alak at naninigarilyo, ay nasa mas mataas na panganib na manganak ng mga batang may kahirapan sa pag-aaral. Bilang karagdagan, ang mga karamdaman sa pangsanggol tulad ng pagbaril sa paglaki ng sanggol o paghihigpit sa paglago ng intrauterine Ang mga malalang kaso, napaaga na kapanganakan, at mga sanggol na ipinanganak na may masyadong mababang timbang ng kapanganakan ay may mataas ding panganib na magkaroon ng kundisyong ito.

• Genetics

Ang mga batang ipinanganak sa mga pamilyang may kasaysayan ng mga karamdaman sa pag-aaral ay may mas mataas na panganib na makaranas ng parehong bagay.

• Trauma

Ang mga batang may kasaysayan ng trauma, parehong sikolohikal at pisikal, ay nasa panganib para sa mga kahirapan sa pag-aaral. Dahil ang trauma ay maaaring magdulot ng brain development disorders at makapinsala sa nerves. Ang sikolohikal na trauma sa mga bata ay maaaring sanhi ng karahasang natanggap nila bilang isang bata. Samantala, ang pisikal na trauma ay maaaring sanhi ng mga aksidente, matinding epekto dahil sa iba pang mga kadahilanan, at pati na rin ang pisikal na karahasan.

• Exposure mula sa kapaligiran

Ang ilang mga bata ay nahihirapan sa pag-aaral dahil sila ay nalantad sa mga lason mula sa kapaligiran, tulad ng tingga. Ang mga sangkap na ito ay ipinakita upang mapataas ang panganib ng karamdamang ito.

Pangkalahatang katangian ng mga bata na may kahirapan sa pag-aaral

Ang mga bata ay nahihirapang magbasa dahil mayroon silang mga karamdaman sa pag-aaral Ang mga sintomas at katangian ng mga karamdaman sa pag-aaral sa mga bata ay maaaring mag-iba, depende sa uri. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga sumusunod na katangian ay karaniwang lumilitaw batay sa edad.

• Mga katangian ng mga karamdaman sa pag-aaral sa mga preschooler o paslit

 • Nahihirapan sa pagbigkas ng mga salita
 • Kahirapan sa pagsunod sa mga tagubilin
 • Hindi mahanap ang mga salitang sasabihin
 • Ang hirap mag string ng mga salita
 • Nahihirapang makilala ang mga titik, numero, kulay, hugis, o araw
 • Ang hirap humawak ng kagamitan sa pagsusulat at hindi makapagkulay ng mga linya
 • Problema sa pag-snap ng mga button, zipper, o pag-aaral na magtali ng sapatos

• Mga katangian ng mga karamdaman sa pag-aaral sa mga batang may edad na 5-9 taon

 • Kahirapan sa pagkonekta ng mga tunog at mga hugis ng titik
 • Mabagal kapag natututo ng mga bagong bagay
 • Pagkalito kapag nagbabasa ng mga pangunahing salita
 • Madalas mali ang spelling
 • Hindi maaaring pagsamahin ang mga titik upang makabuo ng mga salita
 • Kahirapan sa pag-aaral ng basic math
 • Kahirapan sa pag-aaral kung paano magbasa ng oras at kabisaduhin ang mga sequence

• Mga katangian ng mga karamdaman sa pag-aaral sa mga batang may edad na 10-13 taon

 • Kahirapan sa pag-unawa sa konteksto ng isang sipi o mathematical sequence
 • Hindi maganda ang pagkakasulat
 • Hindi mahilig magbasa at magsulat, tumangging ipabasa nang malakas
 • Kahirapan sa pagsagot sa mga bukas na tanong (na hindi nagtatapos sa mga pagpipilian)
 • Kahirapan sa pagsunod sa mga talakayan sa klase
 • Iba-iba ang pagsusulat ng ispeling ng isang salita kahit na nasa iisang pagkakasulat pa rin
 • May mahinang mga kasanayan sa organisasyon. Karaniwang nailalarawan sa pamamagitan ng magugulong mga silid at gawain sa paaralan na hindi ginagawa ayon sa mga tagubilin.

Mga uri ng kahirapan sa pag-aaral

Ang isang uri ng kahirapan sa pag-aaral ay ang dyslexia. Mayroong ilang mga uri ng learning disorder sa mga bata. Ang ilan ay nagpapahirap sa mga bata na magbilang, ang ilan ay nagpapahirap sa kanila na magbasa o magsalita. Ngunit tandaan, iyon attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) at autism spectrum disorder ay hindi katulad ng mga kapansanan sa pag-aaral. Ang mga sumusunod ay ang mga uri ng kahirapan sa pag-aaral na kailangan mong malaman:

1. Dyslexia

Ang dyslexia ay isang learning disorder na nagdudulot ng kahirapan sa pagbabasa o pagsusulat ng isang tao. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay kadalasang nahihirapang itali ang mga titik sa mga salita, mga salita sa mga pangungusap, at mga pangungusap sa mga talata. Ang kahirapan na ito ay mararanasan din kapag nagsasalita, dahil ang mga bata ay mahihirapang maghanap ng mga tamang salita ayon sa kahulugan nito. Ang mga batang may dyslexia sa pangkalahatan ay may mababang kakayahan na maunawaan ang mga konteksto ng pagbabasa at walang mahusay na grammar.

2. Dyspraxia

Ang dyspraxia ay isang uri ng learning disorder na nailalarawan ng mga kaguluhan sa mga kasanayan sa motor ng mga bata. Ang mga batang may mababang kasanayan sa motor ay mahihirapang igalaw o i-coordinate ang kanilang mga paa. Isa sa mga katangiang mapapansin ng mga magulang ay ang kondisyong ito ay madalas na mabunggo o mabangga ng bata sa ibang tao o mga bagay na nakatigil. Mahihirapan din ang mga bata na matutong humawak ng kutsara o itali ang kanilang mga sintas ng sapatos. Ang mga matatandang bata na may ganitong kondisyon ay kadalasang nahihirapang matutong magsulat, mag-type, magsalita, o kahit na igalaw ang kanilang mga mata.

3. Dysgraphia

Ang dysgraphia ay isang learning disorder na nagpapahirap sa mga nagdurusa na magsulat. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay kadalasang may mahinang sulat-kamay, hindi marunong magbaybay, at nahihirapang isulat ang kanilang nararamdaman.

4. Dyscalculia

Ang isa pang uri ng learning disorder ay dyscalculia. Ang kundisyong ito ay nagpapahirap sa mga nagdurusa na mabilang o maunawaan ang mga konseptong pangmatematika. Depende sa edad at kondisyon, ang larawan ng dyscalculia sa bawat tao ay maaaring magkakaiba. Sa mga batang wala pang limang taong gulang o maagang elementarya, halimbawa, ang kundisyong ito ay magpapahirap sa kanila na makilala ang mga numero o matutong magbilang. Habang tumatanda ka, mas magiging halata ang karamdamang ito kapag nahihirapan kang lutasin ang mga simpleng kalkulasyon o pagsasaulo ng mga multiplication table.

5. Disorder sa pagproseso ng pandinig

Ang kundisyong ito ay isang abnormalidad ng utak sa pagproseso ng papasok na tunog. Hindi ito isang pagkawala ng pandinig, ngunit dahil may abnormalidad sa pag-unawa sa mga tunog, maaaring mahirapan ang mga taong nakakaranas nito na makilala ang isang tunog mula sa isa pa. Mahihirapan din silang sundin ang mga voice command, at alalahanin ang kanilang naririnig.

6. Disorder sa visual processing

Disorder sa visual processing gawing mahirap para sa mga nagdurusa na bigyang-kahulugan ang visual na impormasyon. Mahihirapan silang makilala ang dalawang bagay na magkatulad ang hugis at magkasabay ang kanilang mga kamay at mata.

Pagtuklas ng mga kahirapan sa pag-aaral sa mga bata

Ang pagtuklas ng mga kahirapan sa pag-aaral sa mga bata ay kadalasang magiging mahirap, dahil ang mga sintomas na lumalabas ay medyo karaniwan at hindi karaniwan. Hindi banggitin, sa mga bata na medyo mas matanda, kadalasan ay mahihiya silang magkaroon ng problema sa learning disorder, kaya itinatago ang kanilang mga paghihirap. Gayunpaman, kung nararamdaman ng mga magulang na ang kanilang anak ay nagpapakita ng mga sintomas na halos kapareho ng sa isang learning disorder, kung gayon ang unang bagay na dapat gawin ay dalhin siya sa pediatrician. Maaari ka ring makipag-usap sa mga guro sa paaralan tungkol sa mga kakayahan sa pang-araw-araw na pag-aaral ng mga bata nang mas detalyado. Ang pagkonsulta sa isang psychologist, psychiatrist, o eksperto sa pagpapaunlad ng bata ay maaari ding gawin bilang pagsisikap na malaman ang kalagayan ng mga karamdaman sa pag-aaral ng mga bata.

Pag-aalaga sa mga batang may kahirapan sa pag-aaral

Kung ang iyong anak ay na-diagnose na may kahirapan sa pag-aaral, karaniwang iminumungkahi ng doktor ang ilan sa mga sumusunod na hakbang sa paggamot o therapy.

• Therapy

Makakatulong ang occupational therapy na pahusayin ang motor skills ng mga batang may kapansanan sa pag-aaral upang matuto silang magsulat nang maayos ayon sa kanilang kalagayan. Bilang karagdagan sa occupational therapy, ang mga batang nahihirapang magsalita o mag-string ng mga tamang salita ay maaari ding sumailalim sa speech therapy.

• Gamot

Sa ilang mga kaso, ang mga doktor ay maaari ding magreseta ng gamot upang mapawi ang depresyon at anxiety disorder na maaaring maranasan ng mga batang may kahirapan sa pag-aaral. Ang mga batang may mga karamdaman sa pag-aaral pati na rin ang ADHD ay makakatanggap ng mga espesyal na gamot na makatutulong sa kanila na makapag-concentrate habang nasa paaralan.

• Tulong sa pag-aaral

Ang mga batang may kahirapan sa pag-aaral ay maaaring makakuha ng karagdagang tulong sa pag-aaral mula sa mga guro ng paaralan o mga tutor na sinanay na upang turuan ang mga batang may mga karamdaman sa pag-aaral. Ang ilang mga paaralan ay mayroon ding mga espesyal na pasilidad para turuan ang mga batang may kapansanan sa pag-aaral. Sa mga pampublikong paaralan, maaaring magbigay ng tulong sa pagtutulungan ng mga paaralan, guro, at mga magulang. Halimbawa, ang mga bata ay maaaring makakuha ng upuan malapit sa guro, na ginagawang mas madaling magtanong kapag sila ay nasa likod ng kanilang mga kaklase, kumuha ng mga takdang-aralin na bahagyang naiiba ayon sa kanilang mga kondisyon, at iba pa. [[mga kaugnay na artikulo]] Ang mga kapansanan sa pag-aaral, na kilala rin bilang mga kapansanan sa pag-aaral, ay mga kondisyon na maaaring gamutin hangga't natukoy ang mga ito. Ang mga batang may ganitong kondisyon ay malamang na lumaki nang walang problema at may mga akademikong tagumpay na kapantay ng kanilang mga kapantay. Kailangan lang nila ng adjustment dahil iba ang takbo ng utak nila sa karamihan ng mga bata.