Kailangang Malaman, Ito ang mga Sintomas at Komplikasyon ng Beke sa mga Bata!

Kung ikaw ay may lagnat, nahihirapan sa paglunok, pananakit at pamamaga sa iyong mga pisngi, ito ay maaaring mga senyales na ang iyong anak ay may beke. Ang beke o beke ay isang nakakahawang viral infection na nakakaapekto sa parotid gland. Ang parotid gland ay isang glandula na gumagawa ng laway na matatagpuan malapit sa tainga. Ang mga beke sa mga bata ay isang pangkaraniwang bagay. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng masakit na pamamaga sa gilid ng mukha, sa ibaba lamang ng tainga. [[Kaugnay na artikulo]]

10 Mga palatandaan o sintomas ng beke sa mga bata

Maaari mong obserbahan ang mga pagbabago sa hugis ng mga pisngi ng isang bata na may beke. Ang isang pisngi, o maging pareho, ay lumaki. Ang sakit na ito ay karaniwang nangyayari sa mga bata na hindi nakatanggap ng bakuna sa beke. Narito ang ilang mga palatandaan o sintomas ng beke sa mga bata.
  • Lumaki ang pisngi dahil sa pamamaga ng mga glandula ng laway
  • Pananakit sa isa o magkabilang gilid ng mukha, dahil sa pamamaga
  • Hirap sa pagnguya at paglunok dahil sa sakit
  • Sakit ng ulo
  • Sakit ng kalamnan at kasukasuan
  • tuyong bibig
  • Banayad na pananakit ng tiyan
  • lagnat
  • Walang gana kumain
  • Pagod at matamlay
Ang mga palatandaan at sintomas ay kadalasang nagkakaroon ng humigit-kumulang 2-3 linggo pagkatapos ng pagkakalantad sa virus. Siyempre, hindi magiging komportable ang iyong anak. Ang bata ay hindi magawang magsagawa ng mga aktibidad gaya ng nakagawian, hindi man lang sabik na gumawa ng anuman. Ang mga bata ay maaari ding maging mas makulit, dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. Kung mayroon kang mga sintomas ng beke, ang iyong anak ay hindi dapat maging aktibo sa labas ng bahay, upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba. Dahil sobrang nakakahawa ang beke. Bilang karagdagan, dapat mong suriin ang iyong anak sa doktor, upang makakuha ng tamang paggamot.

Mga komplikasyon ng beke sa mga bata

Kung hindi ginagamot nang maayos, ang beke ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Bagama't bihira, ang mga komplikasyon ng beke ay may potensyal na maging isang seryosong problema. Dahil, ang mga komplikasyon ay maaaring magdulot ng pamamaga at pamamaga sa ilang bahagi ng katawan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga komplikasyon na maaaring mangyari.

1. Pamamaga ng utak

Ang impeksyon ng mumps virus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak o encephalitis. Ang pamamaga ng utak ay maaaring mag-trigger ng mga neurological disorder at maging banta sa buhay.

2. Pamamaga ng testicles

Sa mga batang lalaki na umabot na sa pagdadalaga, ang mumps virus ay maaaring magdulot ng pagbaba sa laki ng testicular o testicular atrophy.

3. Meningitis

Ang mumps virus, na kumakalat sa daloy ng dugo upang makahawa sa central nervous system, ay maaaring magdulot ng viral meningitis. Ang kundisyong ito ay nangyayari dahil sa pamamaga ng mga lamad sa paligid ng spinal cord at utak.

4. Pancreatitis

Ang mumps virus, na nakakaapekto sa pancreas, ay maaaring maging sanhi ng pancreatitis. Mga palatandaan o sintomas ng kondisyong ito, sa anyo ng pananakit sa itaas at gitnang tiyan, pagduduwal at pagsusuka.

5. Nawalan ng pandinig

Ang mga beke ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng pandinig sa isa o magkabilang tainga. Sinisira ng virus ang cochlea, na isa sa mga istruktura sa panloob na tainga, upang mapadali ang pandinig. Bagama't bihira, ang pagkawala ng pandinig ay maaaring maging permanente.

6. Mga problema sa puso

Ang mga beke ay maaaring magdulot ng abnormal na tibok ng puso, at sakit sa kalamnan ng puso. Gayunpaman, bihira itong mangyari. Kung makakita ka ng anumang komplikasyon sa beke, dalhin kaagad ang iyong anak sa doktor. Ang doktor ay magbibigay ng tamang paggamot para sa iyong anak. Kung hindi ginagamot, ang beke ay maaaring nakamamatay. Gayunpaman, kadalasang hindi malubha ang impeksiyon ng beke, bagama't ang mga beke ay maaaring magkaroon ng mga sintomas na katulad ng iba, mas malubhang impeksiyon, tulad ng tonsilitis. Samakatuwid, siguraduhin ang kalagayan ng kalusugan ng bata. Kung magkakaroon ka nga ng beke, alagaan mong mabuti ang iyong anak para gumaling kaagad ang mga beke na mayroon siya.