Nagiging sanhi Ito ng Madalas na Sumigaw at Magalit ang mga Bata pati na rin Kung Paano Ito Malalampasan

Ang pag-uugali ng mga bata na madalas sumigaw at magalit ay masasabing tantrums. Sa ganitong kondisyon, maaari mong makita ang bata na umiiyak, sumisigaw, nakayuko ang kanyang likod, naninigas ang mga paa, pinipigilan ang kanyang hininga, nagsusuka, upang maging agresibo (paghahampas, pagsipa, paghampas ng mga bagay, o pagtakbo). Ang mga tantrum ay karaniwan sa pagkabata, lalo na sa mga batang may edad na 1-3 taon. Ito ang paraan ng isang bata para mailabas ang kanyang galit at pagkadismaya. Maaaring gawin ito ng ilang bata nang mas madalas kaysa sa iba. Hindi madalas, ang kundisyong ito ay maaaring madaig ang mga magulang. Kaya naman, kailangang gumawa ng paraan para maalis ang ugali ng mga bata na sumisigaw at nagagalit.

Dahilan madalas na sumisigaw at nagagalit ang mga bata

May dahilan kung bakit madalas sumisigaw at nagagalit ang mga bata sa edad na 1-3 taon. Ang pag-uugali na ito ay sanhi dahil ang kanilang panlipunan at emosyonal na mga kasanayan ay nagsisimulang umunlad. Ang mga bata ay madalas na hindi makapagpahayag sa mga salita upang ipahayag ang kanilang mataas na damdamin. Ang tantrums ay maaari ding maging isang paraan para pamahalaan ng mga bata ang kanilang mga damdamin at subukang unawain o baguhin ang mga nangyayari sa kanilang paligid na hindi nila gusto. Narito ang ilang dahilan kung bakit madalas sumisigaw at nagagalit ang mga bata na kailangang malaman ng mga magulang:

1. Ugali

Ang mga batang may mataas na ugali ay maaaring magkaroon ng mabilis at malakas na reaksyon sa mga bagay na nakakadismaya sa kanila. Dahil sa kundisyong ito, ang mga bata ay madalas sumisigaw, mag-tantrum, at magalit.

2. Stress, gutom, pagkapagod, at sobrang pagpapasigla

Ang isang hanay ng mga kundisyong ito ay maaaring maging mahirap para sa mga bata na ipahayag at pamahalaan ang kanilang mga damdamin at pag-uugali. Dahil dito, nagiging daan palabas ang pagtatampo ng bata.

3. Hindi makayanan ang sitwasyong kinakaharap

Ang ilang mga sitwasyon ay maaaring hindi makontrol na hindi nila mahawakan ang mga ito. Halimbawa, kapag ang ibang bata ay nang-agaw ng laruan o pagkain. Samakatuwid, ang mga tantrum ay maaaring mangyari sa ganitong uri ng sitwasyon.

4. Malakas na emosyon

Ang pagdanas ng labis na takot, kahihiyan, pagkairita, o kalungkutan ay maaaring maging labis na ang mga bata ay madalas na sumisigaw at nagagalit bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga damdamin. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano maalis ang ugali ng bata na sumisigaw o mag-tantrums

Mayroong ilang mga bagay na maaari mong gawin bilang isang paraan upang maalis ang ugali ng iyong anak na sumisigaw o mag-tantrum, lalo na:

1. Bawasan ang stress

Ang stress sa mga bata ay maaaring sanhi ng pagkahapo, pakiramdam ng gutom, o masyadong stimulated kaya madalas silang sumisigaw at magalit. Upang mapagtagumpayan ito, subukang bawasan ang stress sa mga bata sa pamamagitan ng pag-asa sa mga kondisyon na nagpapahirap sa kanila.

2. Anyayahan ang mga bata na kilalanin at pagtagumpayan ang kanilang mga damdamin

Kung paano maalis ang ugali ng bata na sumisigaw o iba pang tantrums ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-anyaya sa bata na kilalanin at harapin ang kanyang nararamdaman. Kapag ang iyong anak ay malapit nang mag-tantrum, maaari mo nang makilala ang mga palatandaan. Kausapin ang iyong anak at pakinggan kung ano ang nararamdaman niya. Himukin ang iyong anak na sabihin ang kanyang nararamdaman at bakit. Kapag nakapagsalita ang iyong anak tungkol sa kung ano ang nangyayari, matutulungan mo siyang pamahalaan ang mga damdaming iyon.

3. Kilalanin ang mga sanhi ng madalas na pagsigaw at galit ng mga bata

Ang pag-aalburoto ay maaaring madaig sa pamamagitan ng pagkilala sa gatilyo. Kung alam mo na ang trigger, gumawa ng plano upang ang iyong anak ay wala sa ganoong sitwasyon o kundisyon.

4. Magbigay ng maraming positibong atensyon

Palaging ituring ang mga bata bilang mabuting anak. Gantimpalaan siya ng papuri at atensyon para sa kanyang positibong saloobin at pag-uugali.

5. Subukang bigyan sila ng kontrol sa maliliit na bagay

Hayaang pumili ang bata para sa kanyang sarili, halimbawa kung anong juice ang iinumin o kung anong damit ang isusuot. Huwag hayaan ang bata na ganap na malayang pumili, ngunit magbigay ng dalawang alternatibo na maaari niyang piliin.

6. Panatilihin ang mga mapanganib na bagay sa labas ng paningin at maabot

Ang pagkuha ng isang bagay mula sa hawak ng isang bata ay kadalasang nag-uudyok sa isang bata na sumigaw at magalit. Kaya naman, iwasan ang mga bagay na bawal hawakan bilang paraan para mawala ang ugali ng bata na sumisigaw at magalit.

7. Ilihis ang atensyon ng bata

Ang pag-agaw ng atensyon ng mga bata ay maaaring gawin bilang isang paraan upang maalis ang ugali ng bata na sumisigaw o mag-tantrums. Kapag nakita mo ang iyong anak na malapit nang mag-tantrum, mag-alok ng ibang bagay para makabawi sa hindi niya maaaring makuha.

8. Tulungan ang mga bata na matuto ng mga bagong kasanayan

Upang maiwasan ang pag-tantrum ng iyong anak, tulungan silang matuto ng mga bagong kasanayan hanggang sa kaya nila. Magbigay ng papuri para sa kanilang tagumpay upang maipagmalaki ng iyong anak ang kanyang magagawa.

9. Alamin ang mga limitasyon ng iyong anak

Kapag alam mong pagod na ang bata, hindi mo siya dapat pilitin na gumawa ng mga aktibidad. Ganun din, kung hindi makayanan ng bata ang pagbibiro, mas mabuting huwag na lang siyang kulitin para hindi na siya mapasigaw at magalit muli. Kung mayroon kang iba pang mga tanong tungkol sa pag-aalboroto o pag-uugali ng bata, maaari kang direktang magtanong sa doktor sa SehatQ family health application nang libre. I-download ang SehatQ app ngayon sa App Store o Google Play.