Listahan ng Mga Side Effect ng Atorvastatin na Dapat Panoorin

Ang Atorvastatin ay isang gamot na karaniwang inirereseta ng mga doktor upang mapababa ang mga antas ng kolesterol. Maaaring kailanganin din ang mga gamot na kabilang sa klase ng statins na ito para maiwasan ang sakit sa puso, kabilang ang atake sa puso at stroke stroke . Bilang isang statin na gamot, ang atorvastatin ay isang malakas na gamot na may ilang mga side effect. Alamin kung ano ang mga side effect ng atorvastatin.

Mga side effect ng atorvastatin

Mayroong ilang mga side effect ng atorvastatin na karaniwang nararamdaman ng mga pasyente. Ang ilan sa mga side effect ng atorvastatin ay maaari ding maging seryoso.

1. Mga karaniwang side effect ng atorvastatin

Ang oral atorvastatin ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect sa mga pasyente. Ang ilan sa mga karaniwang side effect ng atorvastatin ay kinabibilangan ng:
 • Mga sintomas ng sipon tulad ng runny nose, pagbahin, at pag-ubo
 • Pagtatae
 • Gas sa tiyan
 • Heartburn
 • Sakit sa kasu-kasuan
 • Ang pagiging madaling kalimutan
 • Pagkalito
Kung ang mga side effect ng atorvastatin sa itaas ay malamang na banayad, ang mga sintomas ng pasyente ay maaaring mawala sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Gayunpaman, kung ang mga epekto ng gamot ay malubha o hindi nawala pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkonsumo, dapat kang humingi kaagad ng medikal na tulong.

2. Malubhang epekto ng atorvastatin

Ang atorvastatin ay maaari ding maging sanhi ng malubhang sintomas. Ang malubhang epekto ng atorvastatin ay maaaring kabilang ang:
 • Mga problema sa kalamnan, na nagdudulot ng panghihina ng kalamnan, pananakit, at pagkapagod
 • Mga problema sa atay, na maaaring mag-trigger ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit sa itaas na tiyan, at maitim na ihi. Magiging dilaw din ang balat at puti ng mga mata ng pasyente.
Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga seryosong epekto ng atorvastatin sa itaas. Kung ang mga sintomas ay nagbabanta sa buhay, humingi kaagad ng emergency na tulong.

Mga babala tungkol sa paggamit ng atorvastatin

Bilang karagdagan sa pagtingin sa listahan ng mga side effect ng atorvastatin sa itaas, kailangan ding maunawaan ng mga pasyente na ang gamot na ito na nagpapababa ng kolesterol ay may ilang mga caveat. Mga babala tungkol sa paggamit ng atorvastatin, kabilang ang:

1. Babala sa allergy

Ang Atorvastatin ay may panganib na magdulot ng matinding reaksiyong alerhiya. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:
 • Pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan
 • Hirap sa paghinga
 • Kahirapan sa paglunok
Itigil kaagad ang paggamit ng atorvastatin kung nakakaranas ka ng alinman sa mga reaksiyong alerdyi sa itaas at maiwasan ang paulit-ulit na pagkonsumo sa hinaharap. Dapat ka ring humingi kaagad ng pang-emerhensiyang tulong kung nakakaranas ka ng reaksiyong alerdyi pagkatapos kumuha ng atorvastatin.

2. Babala sa pakikipag-ugnayan sa pagkain

Iwasang uminom ng orange juice suha kung ikaw ay inireseta ng atorvastatin. Pag-inom ng juice suha ay maaaring magdulot ng pagtatayo ng atorvastatin sa dugo na nagpapataas ng panganib ng pinsala sa kalamnan.

3. Babala sa pakikipag-ugnayan sa alkohol

Iwasan ang pag-inom ng alak kung ang atorvastatin ay inireseta. Ang pag-inom ng mga inuming nakalalasing habang sumasailalim sa therapy na may atorvastatin ay maaaring magpataas ng panganib ng mga sakit sa atay.

4. Babala para sa mga taong may ilang partikular na kondisyon sa kalusugan

Ang mga pasyenteng dumaranas ng ilang partikular na kondisyong medikal ay kailangang mag-ingat kapag inireseta ang atorvastatin.
 • Sa mga pasyenteng may problema sa bato: maaaring subaybayan ng mga doktor ang mga pasyente na may mga problema sa bato tungkol sa panganib ng atorvastatin para sa mga problema sa kalamnan. Ang pagkakaroon ng mga problema sa bato at pag-inom ng atorvastatin ay maaaring mapataas ang panganib ng pinsala sa kalamnan.
 • Para sa mga taong may sakit sa atay : Ang mga pasyenteng may sakit sa atay ay hindi dapat uminom ng atorvastatin dahil maaari itong makagambala sa paggana ng atay.
 • Para sa mga diabetic : Maaaring pataasin ng Atorvastatin ang mga antas ng asukal sa dugo sa mga pasyenteng may diabetes. Kakailanganin ng mga doktor na ayusin ang dosis ng gamot sa diabetes kung ang epektong ito ay nangyayari sa mga pasyenteng may diabetes na umiinom ng atorvastatin.

5. Babala para sa ibang grupo

Bilang karagdagan sa mga grupo ng mga pasyente na may ilang partikular na kondisyong medikal, kailangan ding bigyang-pansin ng ilang iba pang pangunahing grupo ang mga sumusunod na babala bago kumuha ng atorvastatin:
 • buntis na ina : Ang atorvastatin ay hindi dapat inumin sa panahon ng pagbubuntis. Ang kaligtasan ng atorvastatin sa mga buntis na kababaihan ay hindi alam at ang maliwanag na benepisyo ng gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis ay hindi malinaw.
 • Mga nanay na nagpapasuso : Ang atorvastatin ay hindi rin dapat inumin habang nagpapasuso dahil ang gamot na ito ay maaaring dumaan sa gatas ng ina. Kung ikaw ay nagpapasuso, makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga alternatibong gamot upang mapababa ang kolesterol.
 • Matatanda : Ang mga taong lampas sa edad na 65 ay may mas mataas na panganib ng pagkasira ng kalamnan (rhabdomyolysis) kapag umiinom ng atorvastatin.
 • Mga bata : Ang atorvastatin ay hindi dapat inumin ng mga batang wala pang 10 taong gulang. Gayunpaman, para sa mga batang may edad na 10-17 taon, ang paggamit ng atorvastatin ay iniulat na ligtas at epektibo.

Mga pag-iingat tungkol sa pakikipag-ugnayan ng atorvastatin sa ibang mga gamot

Ang ilang mga gamot, suplemento, at halamang gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa atorvastatin. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay nakakaapekto sa epekto ng atorvastatin sa katawan kaya kailangan mong sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa mga gamot at supplement na iyong iniinom. Ang ilang mga gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa atorvastatin, kabilang ang:
 • Ilang uri ng antibiotic, tulad ng clarithromycin at erythromycin
 • Ilang uri ng antifungal, tulad ng itraconazole at ketoconazole
 • Ilang uri ng ARV para sa impeksyon sa HIV
 • Ilang uri ng gamot para sa hepatitis C
 • Warfarin, na inireseta ng mga doktor upang gamutin ang mga namuong dugo
 • Ciclosporin, isang gamot para gamutin ang psoriasis at rheumatoid arthritis
 • Colchicine, isang gamot sa paggamot ng gout
 • Mga tabletas sa pagpaplano ng pamilya
 • Gemfibrozil, isang gamot na nagpapababa ng mga antas ng triglyceride
 • Verapamil, diltiazem at amlodipine para sa mataas na presyon ng dugo at mga problema sa puso
 • Amiodarone, na isang gamot upang patatagin ang ritmo ng puso

Dapat bang inumin ang atorvastatin habang buhay?

Karamihan sa mga pasyente na inireseta ng mga statin ay kailangang uminom ng atorvastatin habang buhay. Ang dahilan ay, ang mga statin tulad ng atorvastatin ay napaka-epektibo sa pagpapababa ng kolesterol hangga't ang mga pasyente ay regular na umiinom nito. Ang biglaang paghinto ng atorvastatin ay maaaring magtaas muli ng mga antas ng kolesterol. Kung plano mong ihinto ang pag-inom ng atorvastatin, dapat kang kumunsulta sa iyong doktor upang makahanap ng mga alternatibong gamot upang mapanatili ang iyong mga antas ng kolesterol sa ilalim ng kontrol. Matutulungan ka rin ng iyong doktor na magplano ng mga estratehiya upang manatiling malusog kung: syempre nagpasya na ihinto ang pagkuha ng atorvastatin. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Mayroong ilang mga side effect ng atorvastatin na kailangang malaman ng mga pasyente. Ang mga side effect ng atorvastatin ay maaari ding maging seryoso upang ang paggamit ng gamot ay hindi maaaring basta-basta. Kung mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa mga side effect ng atorvastatin, maaari mong: tanong sa doktor sa SehatQ family health app. Ang SehatQ application ay magagamit nang libre sa Appstore at Playstore na nagbibigay ng maaasahang impormasyon sa gamot.