Pagtagumpayan ang Mga Hindi Pagkakaunawaan sa Mga Relasyon sa Paraang Ito

Sa isang relasyon, mahalaga ang komunikasyon. Kung ang komunikasyon ay hindi maayos na itinatag sa pagitan ng dalawang partido, ang iyong relasyon ay magiging mahina sa iba't ibang mga problema, tulad ng hindi pagkakaunawaan. Kung mayroon ka nito, maaaring masira ang pagkakaisa ng relasyon.

Mga sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa komunikasyon

Karaniwan, ang sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon ay ang bawat indibidwal ay maaaring magkaroon ng iba't ibang katotohanan. Ang realidad ng bawat isa ay sinasabing subjective dahil ang bawat isa ay may iba't ibang pananaw batay sa karanasan, kultura, naka-embed na halaga, at iba pa. Bilang karagdagan, ang ugali ng pakikipag-usap nang higit kaysa pakikinig ay kadalasang sanhi. Maraming tao ang nagsimulang gumawa ng mga rebuttal nang hindi aktwal na naririnig ang sinasabi ng kabilang partido. Minsan, ang mga tao ay tumatalon sa mga konklusyon sa pamamagitan lamang ng pagdinig ng ilan o dalawang piraso ng impormasyon mula sa ibang tao, nang hindi napagtatanto na iba ang ibig sabihin ng taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit madalas nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon.

Paano malalampasan ang hindi pagkakaunawaan

Ang mga sumusunod ay ilang bagay na maaari mong gawin upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan habang pinapanatili ang magandang relasyon at komunikasyon.

1. Matutong makinig ng mabuti

Tulad ng mga sanhi ng hindi pagkakaunawaan na binanggit sa itaas, ang pinakamahusay na paraan upang mapagtagumpayan ang mga hindi pagkakaunawaan ay subukang makinig nang mabuti sa ibang tao. Kahit na sigurado kang narinig mo ito nang malinaw, maaari mo pa rin itong ma-misinterpret. Samakatuwid, subukan na talagang makinig sa ibang tao at subukang buuin ang sinabi at ulitin ito sa iyong sariling wika. Makakatulong ito na maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at maling mga pagpapalagay. Gusto mo rin naman marinig kapag kausap mo diba?

2. Unahin ang komunikasyon sa interface

Ang komunikasyon sa pamamagitan ng elektronikong paraan ng komunikasyon, tulad ng mga text message o e-mail, ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Dahil hindi mo maririnig ang intonasyon at direktang nakikita ang mga mata o ekspresyon ng iyong kausap. Kung mali ang interpretasyon ng kausap sa nakasulat, maaaring mangyari ang hindi pagkakaunawaan. Samakatuwid, kapag nahaharap ka sa isang mahalagang bagay, magandang ideya na pag-usapan ito nang harapan. Kung hindi posible na makipagkita nang harapan, subukang makipag-usap sa telepono upang marinig mo nang tama ang intonasyon ng kausap.

3. Iwasan ang pakikipag-usap kapag ang mga emosyon ay sumikat

Isa sa mga sanhi ng hindi pagkakaunawaan ay ang pagsasalita kapag emosyonal. Ang dahilan ay, sa mga oras ng emosyon, maaari kang magkaroon ng higit na potensyal na mawalan ng kontrol at magsabi ng mga salita na hindi mo naisip noon. Ganoon din sa iyong kausap na malamang na hindi maintindihan ang iyong pinag-uusapan. Kaya, subukang kalmahin ang iyong sarili bago magsalita tungkol sa isang problema.

4. Subukang tingnan ito mula sa ibang pananaw

Bilang karagdagan sa pakikinig nang mabuti sa iyong kapareha o kausap, subukang tingnan ito mula sa kanilang pananaw. Ang dahilan ay, ang isang pag-aaral ay nagpapakita na ang pagtingin sa isang mas layunin na pananaw ay makakatulong sa pagtagumpayan ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang isa pang pag-aaral na isinagawa sa ilang mga mag-asawa ay nagpakita din na ang pagsusulat ng kung ano ang hindi nila nagustuhan sa isa't isa at ang pagtingin dito mula sa pananaw ng isang ikatlong partido, ay makakatulong upang maunawaan ang isa't isa at mapanatili ang pagkakasundo ng mag-asawa.

5. Huwag tumalon sa konklusyon

Ang isa pang paraan upang harapin ang mga hindi pagkakaunawaan ay ang huwag tumalon sa mga konklusyon tungkol sa kung ano ang pinag-uusapan ng ibang tao. Kung may nakakasakit sa iyong damdamin o nakalilito sa iyo, subukang direktang itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Huwag hayaang gumawa ka ng iyong sariling mga konklusyon o kahit na mag-isip. Ito ay maaaring magpalala ng mga bagay.

6. Iwasang gumamit ng mga salitang 'hindi kailanman' o 'lagi'

Ang dalawang salitang ito ay maaaring maging mas defensive sa taong kausap mo o sa iyong partner. Bilang karagdagan, ang mga salitang ito ay maaari ring gumawa sa ibang tao na maghanap ng kontra-halimbawa ng iyong pinag-uusapan bilang isang paraan ng pagtatanggol. [[related-article]] Sa romantikong relasyon man o pang-araw-araw na gawain, mahalaga ang komunikasyon. Kaya naman, sikaping unawaing mabuti ang ilan sa mga tip upang madaig ang hindi pagkakaunawaan sa itaas. Maaari mo ring isagawa ang mga tip na ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap upang ang iyong maayos na relasyon sa mga tao sa iyong paligid ay maging maayos.