Pag-alam sa Mga Benepisyo ng PKPR para sa Kalusugan ng Kabataan, Kailangang Malaman ng mga Magulang!

Mahalaga para sa mga tinedyer na maunawaan ang kanilang sariling kalusugan. Isang paraan na maaaring gawin ng mga magulang upang mapataas ang kamalayan ng kanilang kabataan sa kanilang kalusugan ay ang pag-imbita sa kanila na makibahagi sa Youth Care Health Service o PKPR program. Ang PKPR ay isang programa ng pamahalaan na ipinatupad ng Health Office (Dinkes) sa antas ng Regency/City kasama ang Provincial Health Office upang magsilbi sa kalusugan ng kabataan. Ano ang mga benepisyo ng PKPR para sa kalusugan ng kabataan?

Mga benepisyo at uri ng mga aktibidad ng PKPR para sa mga kabataan

Ang programa ng PKPR ay regular na pinasinayaan ng pamahalaan mula noong 2003. Sa antas ng larangan, ang programang PKPR ay ipinatutupad din ng mga puskesmas. Upang malaman ang mga benepisyo at uri ng mga aktibidad sa programa ng PKPR, tingnan natin ang buong paliwanag sa ibaba.

1. Magbigay ng edukasyon at impormasyon sa mga kabataan tungkol sa kalusugan

Ang unang programa ng PKPR ay ang pagbibigay ng edukasyon at impormasyon tungkol sa kalusugan sa mga kabataan. Sa programang ito ng PKPR, ang mga teenager ay titipunin nang paisa-isa o sa grupo. Mamaya, may mga guro, peer educator na sinanay sa mga paaralan, o mula sa iba't ibang sektor na magiging gabay para sa mga kalahok sa PKPR. Sa proseso ng pagbibigay ng edukasyon at impormasyong ito, maraming paraan ang ibibigay, tulad ng sa focus group discussion (FGD) sa mga talakayan gamit ang print o electronic media tool (telepono, e-mail address), radyo, at mga maikling mensahe. Ang mga gabay para sa mga kalahok sa PKPR ay karaniwang gagamit ng wikang katanggap-tanggap sa mga kabataan sa paghahatid ng edukasyon at impormasyon.

2. Mga serbisyong medikal na klinikal

Ang susunod na programa ng PKPR na hindi gaanong mahalaga ay ang mga klinikal na serbisyong medikal, tulad ng pagsuporta sa mga eksaminasyon at mga referral. Para sa mga teenager na may ilang partikular na kondisyong medikal, sila ay bibigyan ng mga pamamaraan na alinsunod sa kanilang mga kondisyong medikal. Bukod dito, naroon din ang mga opisyal mula sa general medical center, dental treatment center, maternal and child health (KIA) upang gabayan ang mga kalahok ng PKPR. Ang iba't ibang mga gabay ng PKPR na ito ay inaasahang magagawang tuklasin ang mga problema sa psychosocial o iba pang mga problema sa kabataan. Ginagawa ito upang matulungan ang mga kabataan sa pagharap sa mga problemang ito sa kalusugan. Ikaw at ang mga kabataang gustong lumahok ay hindi kailangang matakot dahil lahat ng problemang sinasabi sa gabay ng PKPR ay palihim sa publiko. Pagkatapos nito, itatala ng opisyal ng PKPR ang mga resulta ng mga referral mula sa mga kaso na iniulat ng mga teenager.

3. Pagpapayo

Sa programang pagpapayo, tutulungan ang mga kalahok ng PKPR na matukoy ang mga problemang kanilang kinakaharap. Hindi lang iyan, susuportahan sila para gumawa ng tamang desisyon mula sa mga problema. Ang mga tinedyer na lumahok sa PKPR ay maaari ding bigyan ng mga paraan upang:
  • Pagharap sa pagkabalisa, depresyon, at iba pang mga sakit sa pag-iisip
  • Dagdagan ang kamalayan sa mga problemang nangyayari sa kanya
  • Tumulong na madagdagan ang pagganyak na humingi ng tulong kung kailangan niya ito.

4. Healthy Life Skills Education (PKHS)

Ang Healthy Life Skills Education ay isa sa mga mahalagang programa ng PKPR para sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng programang ito, tuturuan ang mga teenager na mamuhay ng malusog at iwasan ang masasamang impluwensyang maaaring makapinsala sa kanilang kalusugan. Hindi lamang pisikal na kalusugan ang itinuturo sa pamamagitan ng PKHS na ito, kundi maging mental at panlipunang kalusugan ng mga kabataan. Isang halimbawa ay ang kakayahan upang harapin ang stress at pressure sa buhay. Mamaya, ang PKHS na ito ay maaaring isagawa sa mga paaralan, studio, at mga tirahan. Bukod dito, ang PKHS ay isa rin sa mga aktibidad ng PKPR sa mga puskesmas.

5. Pagsasanay ng mga peer educator at peer counselor

Sa programang PKPR, sasanayin din ang mga teenager na maging youth health cadre o peer counselor. Gagampanan ng mga kalahok ng PKPR ang isang papel sa pag-imbita sa kanilang mga kapantay na nais na kumilos sa isang malusog na paraan. Mamaya, ang mga kalahok ng PKPR na 'nagtapos' ay hihilingin din na tumulong sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsusuri ng programa ng PKPR.

Mga serbisyong pangkalusugan na makukuha sa programa ng PKPR

Maraming serbisyong pangkalusugan ang iniaalok ng PKPR puskesmas, kabilang ang Sexual and Reproductive Health Services. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga serbisyong pangkalusugan na maaaring samantalahin ng mga kalahok ng PKPR:
  • Pregnancy check-up para sa mga teenager
  • Pagpapayo para sa lahat ng problema tungkol sa mga problema sa kalusugang sekswal at reproductive
  • Pagkonsulta tungkol sa mga problema sa pag-iisip
  • HIV at AIDS
  • Mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (sexually transmitted infections (STIs))
  • Anemia.

Paano maging kalahok ng PKPR

Kung ikaw o ang iyong anak ay interesadong lumahok sa iba't ibang programa ng PKPR, pumunta sa pinakamalapit na puskesmas. Mamaya, hihilingin sa bata na magparehistro, pumila, at sa wakas ay makakuha ng mga serbisyo mula sa PKPR. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng puskesmas ay nagbibigay ng mga serbisyo ng PKPR sa mga kabataan nang hiwalay. Karamihan sa mga serbisyo ng PKPR sa mga puskesmas ay pinagsama pa rin sa mga pampublikong serbisyo. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang PKPR ay isang programa ng gobyerno na makakatulong sa mga tinedyer na pangalagaan ang kalusugan ng kanilang sarili at ng kanilang mga kapantay. Kaya naman, hindi masama na anyayahan ang iyong anak na sumali sa programa ng PKPR sa pinakamalapit na puskesmas. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng kabataan, huwag mag-atubiling magtanong sa isang doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon.