Paano maipadala ang TB sa pamamagitan ng hangin, ganoon ba kadaling makuha ito?

Huwag maliitin ang mga taong umuubo o bumabahing sa ating paligid. Ang pag-ubo ay maaaring kumalat ng mikrobyo ng hanggang 6 na metro, kahit pagbahin hanggang 8 metro! Dito nangyayari ang transmission ng sakit na TB. Ang bakterya na dinadala sa mga likido mula sa ubo at pagbahing ay maaaring mabuhay sa hangin nang hanggang 10 minuto. Kung malalanghap, kung gayon ang mga baga ay maaapektuhan nito. Sakit na TB na dulot ng mga mikrobyo Mycobacterium tuberculosis Talagang umiral na ito sa mundo mga 9000 taon na ang nakalilipas mula sa mga resulta ng mga pagsisiyasat ng arkeolohiko. Ang sakit na ito ay tumaas noong 1985 ang nakalipas, kasama ang maraming taong may HIV na may mababang kaligtasan sa sakit. Noong 1993, itinalaga ng World Health Organization (WHO) ang TB bilang a pandaigdigang emergency, ito ang unang pagkakataon na ang isang sakit ay binansagang emergency. Simula noon, ang TB ay naging pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Noong 2015 lamang, hindi bababa sa 1.8 milyong tao ang namatay mula sa TB. Hindi banggitin ang sampu-sampung milyon pa na nagkasakit ng TB. Ngayon, maraming mga pag-unlad sa larangang medikal upang masuri at magamot ang TB. Upang maiwasan ang paghahatid, mahalagang malaman mo kung paano naipapasa ang TB. [[Kaugnay na artikulo]]

Pigilan ang paghahatid ng sakit na TB

Hindi lamang ang mga taong dumaranas ng sakit na TB ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga panganib ng paghahatid ng sakit na TB, ngunit ang kamalayan na ito ay dapat isagawa ng lahat. Para sa mga taong may tuberculosis, sumailalim sa paggamot hanggang sa ganap na makumpleto. Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na TB, ang mga pasyente ay dapat gumawa ng ilang bagay, tulad ng:
 • Matulog sa magkahiwalay na kwarto, hindi kasama ng ibang tao
 • Tiyakin na ang silid ay mahusay na maaliwalas
 • Takpan ang iyong bibig sa tuwing tumatawa, bumahing o uubo
 • Balutin ang tissue pagkatapos gamitin takpan ang iyong bibig bago ito itapon
 • Nakasuot ng maskara
 • Tiyakin na ang paggamot ay isinasagawa nang regular at suriin sa doktor para sa pagsusuri
Ang paghahatid ng sakit na TB ay maaaring mangyari kapag ang isang tao ay nakalanghap ng hangin na kontaminado ng bakterya. Ito ay maaaring mangyari pagkatapos umubo, bumahing, kumanta, magsalita, at huminga ang maysakit. Gayunpaman, hindi lahat ng humihinga ng hanging kontaminado ng mga mikrobyo ng Tuberculosis ay direktang mahahawa. Ang lahat ay nakasalalay sa immune system ng bawat tao. Dapat ding tandaan na ang paraan ng paghahatid ng TB ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng mga bagay tulad ng:
 • Yakap o hinahalikan ang maysakit
 • Gamit ang parehong toothbrush
 • Uminom o kumain sa parehong lugar ng nagdurusa
 • makipagkamay
 • Magpahiram ng mga tuwalya, kumot, o damit
 • Paggamit ng parehong palikuran kasama ang pasyente

Mga sintomas ng TB

Mayroong ilang mga sintomas na nagpapaiba sa TB sa iba pang mga impeksyon sa paghinga. Ang mga sintomas ng isang taong may TB ay kinabibilangan ng:
 • Ubo ng dalawang linggo o higit pa
 • Ubo na dumudugo
 • Sakit sa dibdib, lalo na kapag umuubo
 • Matinding pagbaba ng timbang
 • lagnat
 • Mahina at matamlay
 • Sobrang pagpapawis sa gabi
 • Nanginginig
 • Walang gana kumain
Sa mga unang yugto, ang mga taong may TB ay karaniwang hindi nakakaramdam ng anumang makabuluhang sintomas. Ngunit kapag lumala ang mga sintomas ng TB, oras na upang sumailalim sa paggamot. Ang mga pasyente ay dapat na regular na sumailalim sa paggamot sa loob ng 6-24 na buwan, depende sa kategorya ng TB. Ang paghahatid ng sakit na TB ay pinaka-madaling kapitan sa unang dalawang linggong panahon ng paggamot.

Sino ang madaling kapitan ng TB?

Bagama't ang paglanghap ng kontaminadong hangin na may TB ay hindi kinakailangang magdulot ng impeksyon sa isang tao, tandaan na may ilang mga kondisyon na nagiging dahilan upang ang isang tao ay mas madaling mahawa nito kaysa sa iba. Sa isip, ang mga taong may mahusay na immune system ay maaaring maprotektahan ang kanilang sarili mula sa panganib na mahawa ng TB. Sa kabilang banda, ang mga taong may sakit na mababa ang kaligtasan sa sakit tulad ng HIV ay mas madaling mahawaan. Ang pagtiyak na ang mga bata ay makakakuha ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG na pagbabakuna sa edad na 2 buwan ay isa ring paraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na TB. Kung mas maraming bata ang nabakunahan ng BCG, mas maliit ang posibilidad na sila ay magkaroon ng TB.