Turuan ang mga Bata na Itapon ang Basura sa Lugar Nito gamit ang 6 na Tip na Ito

Ang pagtatapon ng basura sa lugar nito ay obligasyon ng lahat, kabilang ang mga bata. Bilang isang magulang, mayroon kang mahalagang papel na dapat gampanan sa pagsasanay sa iyong mga anak na magtapon ng basura sa kanilang lugar. Sa ganoong paraan, ang iyong anak ay magiging isang indibidwal na responsable para sa kapaligiran. Upang matulungang sanayin ang ugali na ito, tingnan natin ang mga tip upang turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito nang mabisa at hindi nakakainip.

Iba't ibang paraan upang turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito

Turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito mula sa murang edad. Kapag ang isang bata ay nagkakalat, dapat mong paalalahanan at ipaalala sa kanya ang masasamang epekto na maaaring maramdaman ng iyong pamilya at sa paligid ng komunidad, tulad ng pinsala sa tanawin, masamang amoy. , pagbaha, at maging ng sakit. Upang hindi mangyari ang iba't ibang masamang epektong ito, turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito gamit ang mga sumusunod na tip.

1. Maging mabuting huwaran

Ang unang paraan na maaari mong mahikayat ang iyong mga anak na itapon ang kanilang basura sa lugar nito ay ang maging isang magandang huwaran para sa kanila. Kung ayaw mong magkalat ang iyong anak, kailangan mong ipakita sa iyong anak kung paano itapon ang basura. Sabihin sa bata kung saan ang basurahan ay nasa loob o labas ng bahay. Kung magagawa mo, kunin ang mga basura sa paligid at ipakita sa iyong anak na nagmamalasakit ka sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pagtatapon ng basura sa lugar nito, inaasahan na sundin din ng mga bata ang mabuting asal na ito.

2. Samantalahin ang internet

Kung pinapayagan mo ang iyong mga anak na mag-internet sa pamamagitan ng kanilang computer o cell phone, subukang hilingin sa kanila na alamin kung paano maayos na itapon ang kanilang basura online. Mayroong maraming mga kagiliw-giliw na mga site na maaaring subukan upang makakuha ng mga bata na interesado sa pagprotekta sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, ang website ng National Aeronautics and Space Administration (NASA) ay nag-aalok ng paliwanag sa klima ng mundo at mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran partikular para sa mga bata.

3. Isali ang mga bata sa mga kaganapan sa pagtutulungan sa kanilang kapaligiran

Maaari mong gamitin ang mga regular na kaganapan sa pagtutulungan sa mga residential na lugar upang linisin ang mga nakakalat na basura upang masangkot ang mga bata sa pagprotekta sa kapaligiran. Sa ganoong paraan, matutulungan din ng iyong mga kapitbahay ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito. Ang aktibidad na ito ay maaari ring ipadama sa mga bata na nasasangkot sila sa magagandang pagbabago sa kanilang kapaligiran. Ang gawaing ito ng mutual clean-up ay inaasahang masanay ang mga bata na hindi magkalat.

4. Magbasa ng libro tungkol sa kalinisan ng kapaligiran

Sa pagpunta sa library o bookstore, maaari kang maghanap ng mga libro na nagtuturo sa mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito. Gamit ang mga makukulay na larawan at mga cute na cartoon character, mas mainam na mas interesado ang iyong anak sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa kalinisan sa kapaligiran. Ang mga bata ay may posibilidad din na maging mausisa tungkol sa mga kuwento sa libro. Sa huli, ipapakita niya ang kanyang interes sa kalinisan ng kapaligiran. Maaari itong maging isang pagkakataon para ipaliwanag mo kung paano maayos na itapon ang basura.

5. Dalhin ang mga bata sa isang piknik

Ang paraan upang turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito na itinuturing na epektibo ay ang pag-imbita sa kanila na magpiknik sa kagubatan. Habang nag-iimpake ka ng mga bagay, hilingin sa iyong anak na magdala ng isang walang laman na bitbit na bag. Mamaya, anyayahan ang bata na kunin ang mga nakakalat na basura at ilagay ito sa bag. Pagkatapos ng tanghalian, anyayahan ang mga bata na linisin ang mga labi ng mga produktong pagkain na natupok. Ang iba't ibang aktibidad na ito ay makakatulong sa mga bata na higit na malasakit ang kanilang kapaligiran.

6. Turuan ang mga bata na mag-recycle ng basura

Bukod sa pagtuturo sa mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito, maaari mo rin silang turuan na mag-recycle ng basura. Halimbawa, may mga ginamit na plastic shopping sa mga supermarket. Turuan ang mga bata na huwag itong itapon at gamitin itong muli bilang paglalagay ng basura. Bilang karagdagan, ang karton na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga itlog ay maaaring gamitin bilang isang lugar upang ilagay ang mga laruan ng mga bata o mga lalagyan ng pintura na pangkulay. Ang ugali na ito sa pag-recycle ay maaari ding maging malikhain sa mga bata.

Mga tala mula sa SehatQ

Maaari mong gawin ang iba't ibang paraan sa itaas upang turuan ang mga bata na magtapon ng basura sa lugar nito at maging mga indibidwal na mas responsable sa kanilang kapaligiran. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng iyong anak, huwag mag-atubiling magtanong sa doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon.