Mga katangian ng labis na dosis ng gamot at kung paano ito haharapin

Hindi mabilang kung ilang kaso ang na-overdose ng mga tao sa mga gamot. Ang pag-alam sa mga palatandaan ng labis na dosis ay napakahalaga upang malaman ang mga palatandaan ng panganib. Ang labis na dosis ay nangyayari kapag ang isang tao ay umiinom ng mga gamot sa napakaraming dosis at hindi matitiis ng kanyang katawan. Ang labis na dosis ay maaaring mangyari bigla mula sa mga iniresetang gamot, pag-abuso sa droga, hanggang sa mga pagtatangkang magpakamatay. Kadalasan, hindi alam ng mga tao kung gaano kahirap ang mga gamot na kanilang iniinom o pinapatakbo gamot sa sarili na talagang delikado dahil kinukuha ito sa walang pinipiling dosis.

Mga sintomas ng labis na dosis

Kapag ang isang tao ay nag-overdose, ang mga epekto ay mararamdaman sa buong katawan. Depende sa dosis at uri ng gamot na kinuha, ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring mag-iba sa bawat tao. May papel din ang edad at medikal na kasaysayan. Halimbawa, ang mga single-dose na gamot ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga bata o mga taong may malalang sakit. Ang ilan sa mga katangian ng isang labis na dosis ay makikita mula sa ilang mga tagapagpahiwatig, kabilang ang:
 • Vital sign

Ang isang taong nasobrahan sa dosis ay maaaring magpakita ng mga pagbabago sa mahahalagang palatandaan tulad ng temperatura, tibok ng puso, paghinga, at presyon ng dugo. Ang kundisyong ito ay maaaring maging banta sa buhay kapag ang mga mahahalagang palatandaan ay tumaas, bumaba, o ganap na nawala.
 • Pagkawala ng malay

Ang isa pang katangian ng labis na dosis ay pagkawala ng malay. Ang anyo ay maaaring nasa anyo ng pakiramdam ng labis na pagkaantok, pagkalito, hanggang sa pagkawala ng malay. Ito ay maaaring mapanganib lalo na kapag ang isang tao ay nagsusuka at ang likido ay nakapasok sa mga baga.
 • kondisyon ng balat

Ang balat ng mga taong nasobrahan sa dosis ay magpapawis ng malamig hanggang sa makaramdam ng sobrang init o lamig
 • Sakit ng katawan

Ang isa pang sintomas ng labis na dosis ay ang pakiramdam ng pananakit sa dibdib dahil sa mga problema sa puso at baga. Kapag nangyari ito, ang isa pang sintomas na lumalabas ay ang hirap sa paghinga. Bilang karagdagan, ang pananakit ng tiyan ay maaari ding mangyari sa pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae. Panoorin ang mga mapanganib na senyales tulad ng pagsusuka ng dugo na maaaring maging banta sa buhay.
 • guni-guni

Ang mga taong na-overdose sa droga ay maaari ding makaranas ng mga sikolohikal na karamdaman tulad ng mga guni-guni, pagkabalisa, labis na pagkabalisa, at iba pa. Ang bawat isa ay tumutugon sa isang labis na dosis ng gamot sa ibang paraan. Tandaan na ang labis na dosis ng gamot ay maaaring mangyari sa mga bata, kabataan, at matatanda. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga kadahilanan ng panganib sa labis na dosis ng gamot

Ang ilang mga kundisyon ay maaaring gawing mas nasa panganib ang isang tao para sa labis na dosis ng gamot. Ang ilan sa mga kadahilanan ng panganib ay:
 • Patuloy na pagkuha ng labis na dosis ng gamot
 • Bumalik sa pag-inom ng gamot pagkatapos ng mahabang pagkawala
 • Mababang pisikal na pagpapaubaya
 • Kakalabas lang ng kulungan
 • Nakaraang kasaysayan ng labis na dosis
 • Nag-aatubili na humingi ng medikal na tulong kung kinakailangan
 • Pag-asa sa ilang mga sangkap
 • Pag-inom ng maraming gamot

Paano haharapin ang labis na dosis ng gamot

Kung ang isang tao ay na-overdose sa mga gamot, dapat silang agad na humingi ng medikal na atensyon. Huwag iwanan ang taong na-overdose na mag-isa, manatili sa kanya hanggang sa dumating ang mga medikal na tauhan o matagumpay na maihatid sa ospital. Kung makakita ka ng taong nasobrahan sa dosis at nawalan ng malay, itagilid siya upang maiwasang mabulunan kung sila ay masusuka. Hindi lamang iyon, huwag magbigay ng anumang pagkain o inumin sa mga taong nakakaranas ng labis na dosis. Sa ilang mga kaso, ang pamamahala sa mga taong na-overdose ay maaaring maging mas kumplikado. Halimbawa, kung ang isang tao ay sadyang umiinom ng malalaking halaga ng mga gamot dahil sa mga problema sa pag-iisip, kinakailangan na magkaroon ng isang propesyonal na maaaring hikayatin silang magpagamot. Pagkatapos nito, isang serye ng mga paggamot ang isasagawa tulad ng:
 • Mga pagsusuri sa dugo upang matukoy ang antas ng mga gamot sa dugo
 • Pagtatanong tungkol sa medikal na kasaysayan mula sa pamilya o iba pang impormante
 • Linisin ang tiyan sa pamamagitan ng pumping o o ukol sa sikmura lavage upang ang sangkap ng gamot na hindi naa-absorb ay maalis
 • Pagbibigay ng activated charcoal para magbigkis sa substance ng gamot para hindi ito maabsorb sa dugo
 • Therapy para pakalmahin ang overdose na mga taong nakakaranas ng pagkabalisa o ang mga epekto ng overdose sa mga aspeto ng pag-iisip
 • Ang pangangasiwa ng iba pang mga gamot na may kabaligtaran na epekto upang mabawasan ang panganib na maaaring mangyari dahil sa labis na paggamit ng unang gamot
Hindi lamang paghawak kapag naganap ang labis na dosis, kinakailangan na obserbahan ang taong nababahala. Suriin kung bakit maaaring mangyari ang labis na dosis, kung ito ay sinadya o hindi. Para sa mga bata, ang nakakaranas ng labis na dosis at ang kurso ng paggamot ay maaaring maging traumatiko. Para diyan, isaalang-alang kung paano bawasan ang pagkabalisa ng mga bata pati na rin asahan ang mga overdose sa hinaharap. [[related-article]] Kung ang isang labis na dosis ng gamot ay nangyari dahil sa isang mental disorder, ang panganib ng muling paglitaw ay nananatili. Kaya, mahalagang magsagawa ng malapit na pangangasiwa ng mga pinakamalapit na tao sa ilalim ng pangangasiwa ng dalubhasa.