Ang paggamit ng Baby Walker ay hindi inirerekomenda ng mga eksperto, ito ang panganib

Ikaw ba ay isang magulang na nagpapahintulot sa iyong anak na magsanay sa paglalakad baby walker? Kung gayon, dapat kang maghanap ng alternatibo dahil ang tool na ito na sinasabing nagpapasigla sa mga kasanayan sa motor ng mga bata ay talagang mapanganib para sa mga bata.

Baby walker function

baby walker ay isang baby walker na binubuo ng isang hard frame na may mga gulong lambanog upang tulungan ang sanggol na makatayo sa posisyong nakatayo o ginagamit bilang upuan kapag nahulog ang sanggol. Ang tool na ito ay nilagyan din ng isang mesa na may mga laruan sa harap ng sanggol upang pasiglahin ang kanyang pagnanais na abutin ang laruan upang pagkatapos ay lumakad siya pasulong sa tulong ng apat na gulong. Ang walker na ito ay kadalasang ginagamit ng mga magulang upang tulungan ang mga sanggol na matutong maglakad na may pag-aakalang ang tool na ito ay nakapagpapasigla sa maliliit na kalamnan ng binti. Ginagamit din ng ilan sa mga magulang ang walker na ito para sa mga aktibidad ng paglalaro ng mga bata. Gayunpaman, ang paggamit nito ay hindi inirerekomenda ng mga eksperto dahil sa mataas na panganib.

Bakit hindi maaaring magsuot ng mga baby walker ang mga sanggol?

Sa ilang mga artikulo na inilathala sa opisyal na website nito, ang Indonesian Pediatrician Association (IDAI) ay malinaw na ipinagbabawal ang paggamit ng baby walker bilang isang kasangkapan upang matulungan ang sanggol na makalakad. Ang isa sa mga dahilan ay batay sa mga istatistika, ibig sabihin, nagkaroon ng pagtaas sa rate ng aksidente ng mga sanggol na gumagamit ng device na ito sa huling dalawang dekada mula 64 porsiyento hanggang 86 porsiyento. Ang United States Academy of Pediatrics (AAP) ay gumawa ng parehong pahayag. Nagtatalo sila na ang mga sanggol na inilalagay sa baby walker maaaring makaranas ng iba't ibang aksidente, tulad ng:
  • Ang pagkahulog mula sa hagdan, ay ang pinakakaraniwang aksidente kapag ang isang sanggol ay naglalaro ng isang walker. Kung mangyari ang aksidenteng ito, ang sanggol ay maaaring magdusa ng malubhang pinsala, tulad ng mga bali hanggang sa mga bali sa bungo.
  • Nakakaranas ng mga paso, pangunahin na sanhi ng mainit na tubig, apoy sa kalan, fireplace, space heater, plantsa, o electric shock. Habang nasa mga naglalakad, baby, siya ay nasa mas mataas na posisyon para makahila siya ng mga bagay na nasa mesa o maabot ang mga butas ng saksakan ng kuryente na hindi niya naabot noon.
  • Nalunod, dahil mabilis siyang 'tumatakbo' sa pool.
  • Pagkalason, kung maabot niya ang mosquito repellent o likidong panlinis ng silid.
Habang umuunlad ang teknolohiya, marami baby walker na ngayon ay sinasabing mas ligtas para sa mga bata. Ang mga ito ay kadalasang ginagawang mas malawak upang hindi sila makadaan sa mga pinto o magkaroon ng preno. Gayunpaman, ang AAP ay hindi pa rin nagbibigay ng berdeng ilaw para sa kanilang paggamit dahil mayroon pa rin silang mga gulong at maaaring gawin ang mga sanggol na maabot ang mas mataas na ibabaw.

Hindi tinutulungan ng mga baby walker ang mga bata na makalakad nang mas mabilis

Mga paghahabol na nagsasabing nagbibigay baby walker makakatulong sa sanggol upang siya ay makalakad ng mabilis ay tinanggihan din ng IDAI at AAP. Sa katunayan, ang mga sanggol na hindi gumagamit ng walker na ito ay pantay na nakakalakad sa oras, hindi imposible na mas mabilis pa kaysa sa mga sanggol na gumagamit ng baby walker. Ibinunyag ng IDAI na ang paggamit ng mga walking aid na ito ay talagang makakabawas sa pagnanais ng mga bata na makalakad kaagad nang mag-isa. Ang dahilan ay, mas madaling maglakad ang mga sanggol sa tulong ng mga tool na ito kaysa sa pagbagsak at pagbangon at pagsasanay sa paglalakad nang nakapag-iisa. baby walker ay itinuturing na mapabilis ang proseso ng pag-aaral sa paglalakad sa mga sanggol dahil ito ay hinuhulaan na magpapalakas sa mga kalamnan ng binti ng sanggol. Ang palagay na ito ay hindi totoo dahil kapag naglalakad ay dapat mayroong koordinasyon sa pagitan ng mga mata, kamay, at paa. Kapag ginagamit ang tool na ito, itinutulak lamang ng sanggol ang kanyang katawan upang hindi siya makalakad. Para sa iyo na nagpipilit pa ring gamitin ito bilang baby walker, simulan ang pagbibigay pansin sa paraan ng paglalakad ng iyong sanggol habang nasa tool. Baby na nasa lalakad kadalasang naglalakad ng tiptoe o nakatayo sa daliri ng paa. Nagiging sanhi ito ng pag-igting ng mga kalamnan sa binti at ginagawang mas nakasanayan ang sanggol na maglakad nang tiptoes. Bukod dito, kapag naglalakad, hindi nakikita ng mga sanggol ang kanilang mga paa at hindi gaanong natutong balansehin ang katawan, kahit na ang mga kakayahang ito ay higit na kailangan kapag sila ay nakakalakad nang mag-isa. [[Kaugnay na artikulo]]

Isang alternatibo sa pagsasanay ng isang sanggol sa paglalakad bukod sa paggamit ng baby walker

Para sa iyo na gustong sanayin ang mga kasanayan sa motor ng iyong anak sa paglalakad, may mas ligtas na pagpipilian kaysa baby walker. Ilang alternatibong ibinigay ng AAP, katulad ng:
  • Nakatigil na sentro ng aktibidad: isang laruan na may kinatatayuan, kayang i-ugoy, paikutin, at minsan sa mesa sa gitna ang sanggol. Ang laruang ito ay itinuturing na ligtas dahil ang mesa sa gitna ay hindi makagalaw kaya hindi maigalaw ng sanggol ang silid.
  • Isang indayog na maaaring igalaw ng sanggol ang kanyang mga paa nang hindi makagalaw.
Inirerekomenda mismo ng IDAI ang mga sanggol na galugarin ang sahig nang higit pa. Kung kinakailangan, maaari mo siyang pasiglahin sa pamamagitan ng paglalagay ng laruan ng sanggol nang bahagya sa hindi maabot para makagalaw ang sanggol. Tiyakin din na walang mga mapanganib na bagay sa paligid ng sanggol, tulad ng mga cable at saksakan ng kuryente. Panghuli, huwag bitawan ang iyong pangangasiwa habang ang iyong sanggol ay natututong maglakad. Bukod sa mga pantulong sa paglalakad, maghanap ng iba pang gamit para sa ina at sanggol sa Toko SehatQ!