4 na Paraan ng Pagkahawa ng Hepatitis B na Kailangang Bantayan

Kung paano naililipat ang hepatitis B ay kadalasang tanong para sa maraming tao. Ang Hepatitis B ay isang impeksyon ng hepatitis B virus (HBV) na umaatake sa atay. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas ng hepatitis B isa hanggang apat na buwan pagkatapos ng impeksyon. Kasama sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng tiyan, pananakit ng kasukasuan, madilim na kulay ng ihi, walang ganang kumain, pagkapagod, pagduduwal, pagsusuka, paninilaw ng balat at mata. Marami ang nag-aalala tungkol sa kung paano naipapasa ang hepatitis B virus. Narito ang buong paliwanag.

Paano maipadala ang Hepatitis B

Hindi tulad ng trangkaso, ang hepatitis B virus (HBV) ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagbahin o pag-ubo. Ang hepatitis B virus ay nakukuha sa pamamagitan ng dugo, semilya o iba pang likido sa katawan. Ang virus na ito ay lubhang nakakahawa, at ang rate ng paghahatid ay mas mataas pa kaysa sa HIV.

1. pakikipagtalik

Maaaring mangyari ang paghahatid ng Hepatitis B sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Maaari kang makakuha ng hepatitis B kung nakikipagtalik ka sa isang taong nahawahan nang hindi gumagamit ng condom. Maaaring maipasa ang hepatitis B virus kung ang dugo, semilya, vaginal fluid o laway ng tao ay nakapasok sa iyong katawan. Kaya, gumamit ng condom upang maiwasan ang paghahatid ng hepatitis B.

2. Pagbubuntis

Ang paghahatid ng hepatitis B ay maaari ding mangyari mula sa mga ina na positibo sa impeksyon sa HBV sa kanilang mga anak. Ang mga buntis na kababaihan na nahawaan ng hepatitis B ay maaaring magpadala ng virus sa kanilang mga sanggol sa panahon ng panganganak. Malalagay din sa panganib ang sanggol na magkaroon ng talamak na impeksyon sa hepatitis B. Gayunpaman, mayroong bakunang hepatitis B na magagamit para sa mga bagong silang upang maiwasan ang pagkalat. Kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magbuntis, dapat mong suriin sa iyong doktor para sa pagsusuri sa hepatitis B.

3. Syringe

Ang paghahatid ng hepatitis B ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng mga karayom, kung gagamit ka ng karayom ​​na ginamit ng isang taong nahawaan ng hepatitis B. Ang syringe ay nahawahan ng dugo ng isang taong nahawahan. Samakatuwid, kapag ginamit mo ito, ang virus ay maaaring makapasok sa iyong katawan. Bilang karagdagan, magkakaroon ng mga problema kung ang isang taong may hepatitis B ay hindi sinasadyang naalis sa isang karayom. Dapat itong malaman ng mga manggagawang medikal, dahil maaari itong mahawa.

4. Mga contact sa bahay

Ang paghahatid ng hepatitis B ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa bahay. Ito ay maaaring mangyari kung may mga tao sa iyong tahanan na nahawaan ng hepatitis B. Ang hepatitis B virus ay maaaring nasa labas ng katawan para sa isang tiyak na tagal ng panahon, kahit na dumikit sa ilang mga bagay. Ang mga bagay na naglalaman ng dugo o likido sa katawan ng isang taong nahawahan ay may potensyal na magpadala ng hepatitis B virus. Kabilang dito ang mga toothbrush, pang-ahit, tuwalya, at nail clipper. [[Kaugnay na artikulo]]

Paano maiwasan ang paghahatid ng hepatitis B

Ang impeksyon sa Hepatitis B ay maaaring maging talamak kung ito ay tumatagal ng higit sa 6 na buwan. Kapag ikaw ay pumasok sa isang malalang kondisyon, ang iyong panganib na magkaroon ng liver failure, liver cancer o cirrhosis, ay tataas. Samakatuwid, ang paghahatid ng hepatitis B ay dapat na iwasan. Pagkatapos basahin ang paliwanag sa itaas, dapat ay mas alam mo ang posibilidad ng pagkalat ng hepatitis B. Simulan ang pag-iwas sa maliliit na bagay tulad ng paggamit ng condom sa panahon ng pakikipagtalik, pag-iwas sa droga, o hindi paggamit ng mga gamit ng ibang tao nang walang ingat. Bilang karagdagan, ang pagkuha ng bakuna sa hepatitis B ay isang pagsisikap din upang maiwasan ang paghahatid ng hepatitis B. Ang bakuna ay isang ligtas at mabisang proteksyon. Kung gagawin ang lahat ng mga bagay na ito, siyempre mababawasan ang iyong panganib na magkaroon ng hepatitis B virus.