Pagsisinungaling ng mga Bata, Ano ang Nag-trigger?

Kahit na siya ay 3 taong gulang, ito ay sa puntong iyon na ang posibilidad ng mga bata na nagsisinungaling. Sa edad na ito, napagtanto ng mga bata na hindi nababasa ng kanilang mga magulang ang kanilang isipan, kaya't nakakapagsabi sila ng mga kasinungalingan nang hindi nahuhuli. Kapag pumapasok sa edad na 4 hanggang 6 na taon, ang mga bata ay nagsisinungaling nang higit at mas mahusay. Maaari silang gumamit ng ilang mga ekspresyon sa mukha, hindi nakakalimutan ang isang suportadong tono ng boses upang ihatid ang kanilang mga kasinungalingan. Ito ay kung saan ang kahalagahan ng malinaw at malapit na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Bigyang-diin na ang katapatan ay napakahalaga. [[Kaugnay na artikulo]]

Bakit nagsisinungaling ang mga bata?

Maraming dahilan kung bakit nagsisinungaling ang mga bata. Maaaring ipagpalagay ng mga magulang na nagsisinungaling ang mga bata para makuha ang gusto nila, para maiwasan ang ilang mga kahihinatnan, o maiwasang hilingin na gawin ang ilang aktibidad. Ngunit bukod sa ilan sa mga karaniwang sanhi ng pagsisinungaling ng mga bata sa itaas, may ilan pang mga bagay na maaaring maging dahilan ng pagsisinungaling ng mga bata. Anumang bagay?
  • Sinusubukan ang bagong pag-uugali

Isa sa mga dahilan kung bakit nagsisinungaling ang mga bata ay gusto nilang malaman kung ano ang mangyayari kung susubukan nilang magsinungaling sa ilang mga sitwasyon. Gusto nilang malaman kung ano ang mangyayari pagkatapos magsinungaling.
  • Dagdagan ang tiwala sa sarili

Ang mga bata na may mababang pagpapahalaga sa sarili ay maaari ding magsabi ng mga kasinungalingan upang maging mas espesyal sila sa paningin ng iba. Ito ay karaniwan sa mga batang may edad na 8 taong gulang na may posibilidad na magsinungaling upang palakihin ang isang bagay hanggang sa 80% ng orihinal na kondisyon.
  • Inalis ang focus sa kanya

Ang mga batang nalulumbay o nababalisa ay maaari ding magsinungaling tungkol sa kanilang kalagayan. Ang layunin ay upang mabawasan ang posibilidad ng mga problema. Ayaw nilang mag-alala ang mga tao sa kanilang paligid sa kanilang kalagayan.
  • Impulsive

Ang mga bata ay maaari ring magsinungaling dahil sa impulsivity, ibig sabihin ay nagsasalita bago mag-isip. Pangunahin, ito ay maaaring mangyari sa mga batang may ADHD.

Kapag nagsisinungaling ang isang bata, ano ang dapat gawin ng mga magulang?

Bago magpasya kung ano ang dapat gawin ng mga magulang kapag nagsisinungaling ang kanilang anak, alamin muna kung ano ang mga dahilan sa likod ng pagsisinungaling ng anak. Suriin bago magmadaling tumugon. Ang ilang bagay na maaaring gawin ng mga magulang kapag nagsisinungaling ang kanilang anak ay:
  • Bigyang-diin ang kahalagahan ng katapatan

Ang konsepto ng katapatan ay dapat ipakilala sa mga bata mula sa murang edad. Itanim ang lohika na ang paggawa o pagsasabi ng katotohanan ay talagang hindi gaanong mapanganib, sa katunayan walang mga kahihinatnan na kasunod.
  • Huwag pansinin

Kung nagsisinungaling ang isang bata para lang makakuha ng atensyon, mas maganda kung hindi ito papansinin ng magulang. Huwag masyadong bigyan ng pansin ang iyong anak dahil ito ay may potensyal na gawin ang bata na gustong magsinungaling nang paulit-ulit. Lalo na kung ang nagsisinungaling ay isang batang mababa ang tiwala sa sarili. Maaari silang magsinungaling tungkol sa kanilang mga nagawa sa paaralan. Hangga't walang masasaktan sa kasinungalingan, mas mabuting balewalain na lang.
  • Ayos na pasaway

Sa ilang mga sitwasyon, ang mga magulang ay maaari ding malumanay na pagsabihan ang kanilang mga anak o pagtawanan sila. Kung alam na ng mga magulang na nagsisinungaling ang anak, iparating na parang fairy tale ang kanilang sinasabi. Sa yugtong ito, salungguhitan ng mga magulang na ang bata ay nagsisinungaling sa kanilang kaalaman.
  • Ipaliwanag ang mga kahihinatnan

Kung ang iyong anak ay nagsisinungaling sa mas seryosong yugto, tulad ng pagiging hindi tapat saanman sa araw o tungkol sa kanilang mga obligasyon, ipaliwanag ang mga kahihinatnan ng kanilang kasinungalingan. Dapat malinaw na sabihin ng mga magulang na may mga kahihinatnan sa bawat pagsisinungaling na kanilang ginagawa. Bukod dito, maaari ring gumawa ng kasunduan ang mga magulang at mga anak kung anong "parusa" ang ibibigay kung magsisinungaling ang bata.
  • Huwag umasa ng masyadong mataas

May mga pagkakataon na ang mga bata ay nagsisinungaling upang matugunan ang mga inaasahan ng kanilang mga magulang, ito man ay tungkol sa akademiko o hindi pang-akademikong tagumpay. Para sa kadahilanang ito, kailangang maunawaan ng mga magulang na ang mga inaasahan para sa kanilang mga anak ay hindi dapat masyadong mataas. Sabihin na mamahalin mo pa rin ang iyong anak - at ipagmamalaki pa rin siya - anuman ang mga nagawa niya.
  • Huwag mong tawaging sinungaling ang bata

Ang pagtawag sa mga bata na sinungaling dahil lang sa nagsinungaling sila ay isang malaking pagkakamali. Masasaktan ang bata at maramdamang wala nang tiwala sa kanya ang kanyang mga magulang. Kung ito ay malubha, ito talaga ang bumubuo ng ugali ng bata na magsinungaling. Ang bawat bata sa kani-kanilang mga hanay ng edad ay maaaring magsinungaling sa ibang antas. Mahalaga para sa mga magulang na huwag padalos-dalos sa galit o tawagan silang sinungaling, bago malaman kung bakit nagsisinungaling ang kanilang anak. Magbigay ng isang halimbawa sa mga bata kung paano maging tapat at magalang, sa pinakamaliit na bagay. Monkey see, monkey do. Sa gayon, malalaman ng bata kung gaano kahalaga ang katapatan sa paglalakad para sa kapakanan ng kanyang edad.