7 Effective Ways to Deal with Naughty Children para hindi maging matigas ang ulo

Ang isang makulit na bata, hindi makaimik, o mahilig makipag-away ay tiyak na makakairita sa mga magulang. Minsan kapag napapagalitan siya, hindi ka niya pinakikinggan. Baka matuwa rin siyang asarin ang kapatid niya sa bahay para paiyakin ito. Siguro iniisip mo, paano haharapin ang bad boy na ito?

Paano makitungo sa mga bad boy

Narito kung paano haharapin ang mga masasamang bata para hindi ka na makulit na magagawa mo:

1. Magbigay ng pang-unawa sa mga bata

Bigyan ng pang-unawa ang bata na ang pagiging makulit ay isang masamang gawain. Kung siya ay nakikipagtalo o nag-aaway, sawayin at pagkatapos ay sabihin sa kanya na naiintindihan mo ang kanyang damdamin at nais mong tulungan siyang makawala sa galit na kanyang nararamdaman. Iminumungkahi ng mga eksperto na ituro ng mga magulang ang mga sumusunod na paraan upang pakalmahin ang emosyon ng kanilang anak, halimbawa, pagsasabi sa bata na huminga ng malalim nang 10 beses o isulat ang kanyang galit. Pagkatapos niyang huminahon, anyayahan ang bata na talakayin ang galit na naranasan niya.

2. Huwag pigilan ngunit bigyan ng limitasyon

Hayaang pumili ang mga bata ayon sa kanilang edad, halimbawa, pagbibigay sa kanila ng oras upang makapagpahinga mula sa kanilang abalang pang-araw-araw na iskedyul. Gayunpaman, dapat din nilang malaman na may mga hangganan na dapat sundin, dahil pinangangambahan na mas maging independent ang iyong anak o manipulahin ka para mabigyan sila ng higit na kalayaan. Tandaan na maging pare-pareho sa mga panuntunang itinakda mo.

3. Magpakita ng pagmamahal ngunit maging matatag

Magpakita ng pagmamahal sa iyong anak, ngunit kailangan mo ring maging matatag. Kung tatanggihan mo ang kahilingan ng isang bata, kailangan niyang matutong harapin ang kanyang pagkabigo. Kailangang manatiling matatag ang mga magulang kapag wala talagang ibang mapag-usapan. Ang daya ay sabihin sa bata na huwag nang hilingin muli o pumili ng iba. Dapat itong ilapat sa pagharap sa masasamang bata.

4. Naghahanap ng mga problemang maaaring maranasan ng mga bata

Ang isa pang paraan upang harapin ang mga makulit na bata ay kailangan mong maging aktibo sa pag-alam sa mga problemang maaaring maranasan ng iyong anak hanggang sa siya ay maging malikot. Kung kinakailangan, talakayin sa guro kung nababagabag din ang kanyang kakayahan sa pagkatuto. Maaaring kailanganin ng iyong anak ang iyong atensyon at tulong. Bukod dito, tungkulin mo na gabayan siya upang maging mas mahusay.

5. Turuan ang mga bata na harapin ang mga kahihinatnan

Ang pinaka-epektibong paraan upang harapin ang mga makulit na bata ay ang turuan silang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang makulit na pag-uugali. Halimbawa, kung ang isang bata ay tumangging maglinis ng mga laruan, maaaring pagbawalan siya ng mga magulang na hawakan ang mga laruan hanggang sa susunod na araw. Ang ganitong paraan ng pakikitungo sa mga bata na matigas ang ulo ay pinaniniwalaan na magagawang maging hadlang sa mga bata at magsimulang matuto ng responsibilidad.

6. Purihin siya kapag maganda ang kanyang pag-uugali

Huwag mo lang siyang pagalitan kapag ang bata ay makulit. Ngunit purihin siya kapag siya ay kumilos nang maayos. Kapag nakita mo ang iyong anak na gumagawa ng mga positibong bagay, bigyan siya ng papuri. Sa ganoong paraan, mas magiging masigasig ang bata na iwanan ang kanyang makulit na ugali.

7. Maging mabuting huwaran

Ang paraan ng pakikitungo sa mga batang matigas ang ulo na hindi dapat kalimutan ay ang maging isang mabuting huwaran. Kung gusto ni Nanay at Tatay na hindi makulit ang mga anak nila, syempre dapat maganda rin ang ugali mo sa bahay para magaya sila ng mga anak nila. Magtakda ng positibong halimbawa para sa kanya. [[Kaugnay na artikulo]]

Bad boy kasi

Sa isang tiyak na edad, ang mga bata ay may pag-uugali na mahirap pangasiwaan. Mahihirapan kang tukuyin kung aling delingkuwensya ang normal at kung alin ang nangangailangan ng espesyal na interbensyon. Ang child expert na si Christine Carter, Ph.D., ay nagsabi na ang maling pag-uugali ng mga bata ay sanhi ng dalawang bagay, katulad ng paghingi ng tulong o paghingi ng atensyon.

1. Labanan ang pagagalitan

Kapag ang isang bata ay lumalaban na mapagalitan, ito ay dulot ng mga damdamin ng pagkabigo, galit, o pagkabigo. Baka gusto niyang mas bigyan mo siya ng pansin.

2. Pagsuway o hindi pagpansin sa mga magulang

Kung ang isang makulit na bata ay sumuway o hindi pinapansin ang kanyang mga magulang, maaaring sinusubok niya ang mga hangganan at nais niyang kontrolin ang kanyang kalayaan. Siguro parang bata pa rin ang trato ng mga magulang sa kanya, kahit sa paglaki ng mga bata, kailangan din nila ng kaunting kalayaan.

3. Pagpipilit sa kalooban at pagsuway kahit na ito ay ipinagbabawal

Kapag ang isang bata ay madalas na nagpapataw ng kanyang kalooban kahit na ito ay ipinagbabawal, nais niyang sundin mo siya. Hindi problema ang sumunod minsan, ngunit kung patuloy mo itong gagawin, malamang na kikilos ang iyong anak nang basta-basta.

4. Paggawa ng masama

Kapag ang mga bata ay gumawa ng mga bagay na hindi maganda, halimbawa, sila ay mahilig mang-asar sa ibang tao o kumuha ng mga bagay na hindi sa kanila. Marahil siya ay nagalit sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Ang mga bata ay mahusay sa pag-iwas sa mga damdamin, kaya ang masamang pag-uugali ay maaaring ma-trigger ng pakiramdam ng kalungkutan o kahirapan sa isang bagay, tulad ng pag-aaral sa paaralan. Ang problema ng mga makulit na bata ay tiyak na hindi dapat basta-basta. Ang mga magulang ay dapat talagang makinig sa mga pangangailangan ng mga bata. Kaya, suriin muna ang dahilan upang malaman kung paano haharapin nang maayos ang bad boy.

Maagap na Tugon upang Pahusayin ang Gawi ng mga Bata

Isang tagapayo na nagngangalang Erin Leyba, LCSW, Ph.D. maaring isipin ng mga magulang na malikot ang kanilang mga anak. Kung tutuusin, hindi naman malikot ang bata. Kapag ang isang bata ay kumikilos nang walang kontrol dahil sa mga salik sa kapaligiran, mga yugto ng pag-unlad, o kahit na pag-uugali ng magulang, siyempre, isang maagap na tugon mula sa mga magulang ay kinakailangan upang mapabuti ang pag-uugali ng bata para sa mas mahusay. Kung ang pagkadelingkuwensya ng iyong anak ay hindi mahawakan ng mga pamamaraan sa itaas, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa ibang tao, tulad ng paboritong kamag-anak, guro, o therapist ng isang bata upang pigilan ang maling pag-uugali ng bata. Huwag pansinin ang bata na sobrang tahimik, maaaring may tinatago itong problema. Tandaan na bantayan ang emosyonal na kalusugan ng iyong anak. Gustong magtanong pa tungkol sa kalusugan ng bata? diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .