Pagkilala sa Hyphema, Pagdurugo sa pagitan ng Cornea at Iris

Ang Hyphema ay isang kondisyon kung saan ang dugo ay nagtitipon sa anterior chamber ng mata, na siyang espasyo sa pagitan ng cornea (ang malinaw na lamad ng mata) at ang iris (ang rainbow membrane). Maaaring bahagyang o ganap na sakop ng dugo ang iris at pupil, na humahadlang sa paningin. Kapag tumingin ka sa salamin, maaari mong mapansin ang dugo sa iyong harap na mata na maaaring maging sanhi ng pag-aalala. Kung hindi ginagamot, ang hyphema ay nasa panganib na magdulot ng permanenteng problema sa paningin.

Iba't ibang sanhi ng hyphema

Ang pinakakaraniwang sanhi ng hyphema ay trauma sa mata na sinamahan ng pagtaas ng intraocular pressure (presyon sa loob ng mata). Kadalasan ang trauma ay sanhi ng mga pinsala sa sports, aksidente, pagkahulog, at pakikipag-away. Bilang karagdagan, ang hyphema ay maaari ding mangyari dahil sa:
 • Mga abnormal na daluyan ng dugo sa ibabaw ng iris
 • Operasyon sa mata
 • Impeksyon sa mata na dulot ng herpes virus
 • Mga problema sa pamumuo ng dugo, tulad ng sickle cell anemia, von Willebrand disease at hemophilia
 • Mga problema sa intraocular lens
 • kanser sa mata
 • Paggamit ng mga gamot na pampanipis ng dugo (anticoagulants)
Kung mayroon kang mga kundisyong ito, dapat kang kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa posibilidad ng hyphema.

Ano ang mga palatandaan ng hyphema?

Hanggang sa 70% ng mga kaso ng hyphema ay nangyayari sa mga bata, lalo na ang mga lalaki na may edad na 10-20 taon. Kapag mayroon kang hyphema, maaari mong ipakita ang mga sumusunod na palatandaan:
 • Ang dugo ay nakikita sa harap ng mga mata
 • may sakit
 • Pagkasensitibo sa liwanag
 • Malabo, malabo o nakaharang sa paningin
 • Maaaring hindi makita ang dugo kung maliit ang hyphema
Ang isa sa mga pinaka-seryosong komplikasyon ng hyphema ay ang pagtaas ng presyon ng mata. Tumataas ang presyon sa mata dahil maaaring harangan ng dugo mula sa hyphema ang drainage canal ng mata. Ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa mata na nauugnay sa glaucoma. Ang glaucoma ay isang panghabambuhay na kondisyon na nangangailangan ng mas malubhang medikal na paggamot. Bilang karagdagan, ang iba pang mga komplikasyon ng hyphema na maaaring mangyari, kabilang ang pinsala sa optic nerve, stained cornea, at permanenteng pagkawala ng paningin. May degree ang hyphema batay sa kung gaano karaming dugo ang sumasakop sa mata
 • Baitang 1: ang dugo ay sumasakop sa mas mababa sa isang katlo (anterior) ng harap ng mata
 • Baitang 2: tinatakpan ng dugo ang anterior isang-katlo hanggang kalahati ng mata
 • Baitang 3: ang dugo ay sumasakop sa higit sa anterior kalahati ng mata
 • Baitang 4: tinatakpan ng dugo ang buong silid sa harap
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga Hakbang sa Paggamot ng Hyphema

Huwag subukang gamutin ang hyphema sa iyong sarili nang hindi nagpapatingin sa doktor sa mata dahil maaari itong mapanganib. Humigit-kumulang 15-20% ng mga taong may hyphema ang nakakaranas ng mas maraming pagdurugo sa loob ng 3-5 araw. Kung tumaas ang presyon o pagdurugo sa iyong mata, maaaring kailanganin mong maospital. Ang mga sumusunod na hakbang para sa hyphema treatment na maaaring gawin:
 • Limitahan ang paggalaw ng mata

Limitahan ang paggalaw ng mata sa pamamagitan ng pagpapahinga sa kama. Siguraduhin na ang iyong ulo ay bahagyang nakataas upang matulungan ang iyong katawan na masipsip ang dugo. Iwasan muna ang pagbabasa o paggamit ng smartphone dahil pinangangambahan na maaari itong lumala sa kondisyon ng mata.
 • Gumamit ng mga patak sa mata

Huwag maingat na pumili ng mga patak sa mata, dapat mong gamitin ang mga inireseta ng isang doktor. Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng atropine upang palakihin ang pupil at corticosteroids upang maiwasan ang pagbuo ng peklat na tissue.
 • Protektahan ang mga mata

Takpan ang mata na masakit para hindi na lalong sumakit. Maaaring kailanganin mo ring magsuot ng salamin upang maiwasan ang direktang pagpasok ng liwanag sa iyong mga mata.
 • Pangasiwaan ang paggamot

Huwag uminom ng anumang gamot na may aspirin dahil maaari itong magdulot ng mas maraming pagdurugo. Bilang karagdagan, iwasan ang mga non-steroidal na gamot tulad ng ibuprofen at naproxen. Kung masakit ang iyong mata, maaari kang gumamit ng banayad na pain reliever tulad ng acetaminophen ngunit hindi masyadong marami. Kung lumala ang sakit, dapat kang bumalik sa doktor.
 • Suriin ang presyon ng mata

Maaaring sukatin ng iyong doktor ang presyon sa loob ng iyong mata araw-araw sa loob ng ilang araw. Kung tumaas ang presyon ng iyong mata, halimbawa dahil sa pagsusuka, bibigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang maiwasan ang pagsusuka. Depende sa kalubhaan ng iyong kaso at iba pang kondisyong medikal na mayroon ka, maaaring kailanganin ang operasyon. Huwag mag-atubiling kumunsulta sa ophthalmologist para hindi lumala ang hyphema mo at mabilis kang gumaling.