First Aid sa Mga Sintomas ng Stroke na Kailangan Mong Malaman

Ang stroke ay maaaring biglang at mabilis. Samakatuwid, kailangan ang pangunang lunas para sa mga sintomas ng stroke. Maaaring maiwasan ng hakbang na ito ang mga komplikasyon at mapataas ang pagkakataong mabuhay para sa mga nakaligtas sa stroke.

Mga hakbang sa first aid para sa mga sintomas ng stroke

Ang mga pag-atake ng stroke ay maaaring mangyari anumang oras at kahit saan. Ang stroke ay isang sakit na nangyayari kapag naputol ang suplay ng dugo sa utak. Kapag nagkaroon ng stroke, nagsisimulang mamatay ang mga selula ng utak dahil huminto sila sa pagkuha ng oxygen at nutrients na kailangan nila para gumana. Ang mga taong na-stroke ay kadalasang mahihirapang humingi ng tulong. Sa katunayan, hindi madalas na sila ay mawalan ng balanse o malay upang sila ay mahulog. Samakatuwid, mahalagang maging mas sensitibo at alerto ang mga kasosyo, miyembro ng pamilya, at mga pinakamalapit sa kanila sa pagsasagawa ng first aid para sa mga sintomas ng stroke. Kapag gumagawa ng first aid para sa mga sintomas ng stroke, siguraduhing manatiling kalmado at huwag mag-panic. Pagkatapos, tumawag kaagad ng emergency na tulong sa 118/119 o isang ambulansya.

1. Bigyang-pansin ang kalagayan ng mga may stroke

Isa sa mga hakbang sa paunang lunas para sa mga sintomas ng stroke ay ang pagbibigay-pansin muna sa kalagayan ng nagdurusa. Gaya ng naunang nabanggit, ang isang stroke ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng balanse at pagkahulog ng isang tao. Samakatuwid, ang pangunahing hakbang sa pangunang lunas para sa stroke ay upang matiyak na ang pasyente ay may malay o hindi. Ito ay dahil ang paunang lunas para sa mga taong may malay at walang malay ay tiyak na iba.

Kung ang pasyente ay may malay

 • Ilagay ang pasyente ng stroke sa komportableng posisyon nang dahan-dahan. Sa isip, dapat silang humiga sa kanilang tagiliran na ang kanilang ulo at balikat ay bahagyang mas mataas kaysa sa katawan na sinusuportahan ng damit.
 • Tanggalin ang pang-itaas na damit ng pasyente, tulad ng kwelyo ng shirt na may butones.
 • Kung ang pasyente ay nakakaramdam ng lamig, gumamit ng makapal na amerikana upang magpainit ng kanyang katawan.
 • Suriin ang daanan ng hangin ng pasyente, kung mayroong mga bagay o sangkap, tulad ng suka, sa bibig na maaaring makapigil sa paghinga o wala.
 • Huwag magbigay ng anumang pagkain o inumin.
 • Bigyang-pansin ang anumang mga sintomas o pagbabago sa kondisyon ng pasyente. Sa ibang pagkakataon, maaari mong ihatid ang anumang mga pagbabago sa iyong kondisyon sa mga medikal na kawani sa ospital.

Kung ang pasyente ay walang malay

Sa isang taong nawalan ng malay, kakailanganin mong suriin ang kanilang daanan ng hangin at tibok ng puso. Ang daya, itaas ang baba at ikiling ng bahagya ang ulo ng pasyente sa likod para makita kung humihinga ba siya o hindi. Maaari mo ring ilagay ang iyong pisngi malapit sa lugar ng bibig ng pasyente upang makita kung ang pasyente ay humihinga o hindi. Kung walang mga tunog ng paghinga at walang nararamdamang tibok ng puso, dapat mong agad na magbigay ng CPR ( cardiopulmonary resuscitation ). 

2. Suriin ang mga sintomas ng mga pasyente ng stroke gamit ang FAST method

Ang mga taong nawalan ng malay hanggang sa mahulog ay hindi nangangahulugang na-stroke siya. Buweno, upang matukoy kung ang isang tao ay talagang na-stroke o hindi, maaari kang magsagawa ng apat na hakbang sa pag-detect ng stroke sa pamamagitan ng FAST na pamamaraan. Ang FAST ay nangangahulugang:
 • Mukha : suriin kung ang mukha ng pasyente ay maaaring igalaw nang normal, nakakaranas ng pamamanhid, o ang isang bahagi ng kanyang mukha ay nakababa.
 • Mga armas : Subukang hilingin sa tao na itaas ang dalawang kamay. Suriin kung ang isa sa mga kamay ng pasyente ay nakataas nang mas mababa kaysa sa isa o hindi.
 • talumpati : anyayahan ang tao na makipag-usap, magtanong at bigyang pansin ang paraan ng kanyang pagsasalita at kung ano ang kanyang reaksyon. Ang mga taong na-stroke ay mahihirapang bigkasin ang mga salita nang malinaw at mahihirapang maunawaan ang pinag-uusapan ng ibang tao.
 • oras : kung ang bawat hakbang ng pagtuklas ay nagpapakita ng mga sintomas ng isang stroke pagkatapos ay agad na humingi ng emerhensiyang tulong medikal.

3. Kilalanin ang mga sintomas ng isang stroke na maaaring lumitaw

Ang pangunang lunas para sa mga sintomas ng stroke ay maaaring hindi posible nang hindi muna nakikilala ang mga sintomas ng isang stroke. Ang ilan sa mga karaniwang sintomas ng stroke na nararanasan ng mga may stroke ay kinabibilangan ng:
 • Nasusuka
 • Nahihilo
 • Biglang sakit ng ulo
 • Kahirapan sa paglunok
 • Hirap magsalita
 • Ang isang bahagi ng katawan ay nanghina o naparalisa
 • May mga problema sa paningin, tulad ng malabong paningin o pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata
 • Nakakaranas ng pamamanhid sa mukha, kamay, at paa, lalo na sa isang gilid
 • Nalilito ang pakiramdam
 • Pagkawala ng balanse o kamalayan

4. Tawagan kaagad ang emergency number o ambulansya

Kung nagawa mong matukoy ang isang stroke na nangyari sa ibang tao, dapat kang humingi kaagad ng tulong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng emergency o ambulansya. Ang pagdadala sa mga pasyente ng stroke nang direkta sa ospital ay maaaring gawin bilang pangunang lunas para sa mga sintomas ng stroke, ngunit kung ito ay gagawin nang nakapag-iisa nang walang tulong ng mga medikal na tauhan, maaari itong ipagsapalaran ang kondisyon ng pasyente ng stroke. Ang dahilan, tiyak na nagbibigay ang mga ambulansya ng mas kumpletong pasilidad na medikal bilang pangunang lunas sa mga sintomas ng stroke. Bilang unang hakbang, maaaring subaybayan ng pangkat ng medikal sa ambulansya ang mga sintomas ng stroke ng pasyente habang papunta sa ospital. Sa pamamagitan ng pagtawag sa emergency number o ambulansya, mas mabilis na maliligtas ang buhay ng isang pasyenteng na-stroke kaysa kung dadalhin mo siya sa ospital nang mag-isa nang walang tulong ng mga medikal na tauhan.

5. Magsagawa ng pangangalaga at paggamot

Kapag dumating ang tulong medikal, susubaybayan nila ang tibok ng puso at presyon ng dugo ng pasyente at siguraduhing nananatili itong normal. Sa katunayan, ang pangkat ng medikal sa ambulansya ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo at CT scan sa pasyente sa ambulansya (sa ilang mga ambulansya). Bilang karagdagan, habang nasa isang ambulansya, ang mga pasyente ng stroke ay maaaring bigyan ng mga first-line stroke na gamot, tulad ng alteplase, upang makatulong na sirain ang mga namuong dugo na humaharang sa utak. Ang ganitong uri ng gamot ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pagpigil sa pangmatagalang kapansanan at pagbabawas ng panganib ng kamatayan sa mga pasyente. Gayunpaman, ang stroke drug alteplase ay dapat lamang ibigay 3 oras pagkatapos ng simula ng mga sintomas ng stroke. Samakatuwid, ang pangkat ng medikal ay kadalasang magtatanong sa iyo o sa taong kasama ng pasyente ng ilang mga katanungan tungkol sa kung kailan unang lumitaw ang mga sintomas ng stroke. Ayon sa American Heart Association, ang pangangalaga at paggamot sa pangunang lunas para sa mga sintomas ng stroke ay kailangang ibigay sa mas mababa sa 4.5 na oras pagkatapos maganap ang isang stroke. Kung ang kondisyon ng pasyente ay napakalubha, ang mga aksyon na gagawin ng doktor ay maaaring kabilang ang pag-opera sa pagtanggal ng namuong dugo na ginagawa sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng mga sintomas ng stroke. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang stroke ay isang sakit na nangyayari kapag naputol ang suplay ng dugo sa utak. Ang pag-atake ng sakit ay maaaring mangyari anumang oras at kahit saan. Kaya, mahalagang malaman ng mga pinakamalapit sa mga stroke sufferers ang tama at wastong pangunang lunas para sa mga sintomas ng stroke upang maiwasan ang mga komplikasyon at tumaas ang tsansa ng buhay ng mga nakaligtas sa stroke.