Narito Kung Paano Matukoy ang mga Impeksyon sa Bituka ng NEC sa mga Sanggol Para Hindi Ito Lumala

Ang pagtanggap sa isang bagong silang na sanggol ay nangangailangan ng maraming paghahanda. Hindi lamang sa paghahanda ng mga kailangan, kailangan ding malaman ng mga magulang kung paano pangalagaan ang kalusugan ng sanggol. Isa sa mahalagang impormasyon na dapat mong malaman ay ang sakit necrotizing enterocolitis (NEC) ay madaling kapitan sa mga bagong silang, lalo na ang mga sanggol na wala sa panahon. Ang malubhang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang tissue sa maliit o malaking bituka ng sanggol ay nasira o namatay. Karaniwang nakakaapekto lamang ang NEC sa loob ng bituka, ngunit maaari rin itong bumuo sa buong bituka. Sa katunayan, ang NEC ay maaaring umunlad nang napakabilis kaya napakahalaga na matukoy mo ito nang maaga hangga't maaari.

Paano matukoy ang maagang NEC sa mga sanggol?

Bilang isa sa mga pinaka-mapanganib na digestive system disorder, siyempre kailangan mong mag-ingat kung ang iyong sanggol ay may NEC. Dahil hindi lamang nagiging sanhi ng pamamaga ng mga bituka, ang NEC ay maaari ding maging sanhi ng pagbuo ng mga butas sa dingding ng bituka. Ang pagbuo ng mga butas na ito ay maaaring maging sanhi ng pagtagas ng bakterya sa bituka sa tiyan. Siyempre, ito ay maaaring mag-trigger ng isang malubhang impeksyon na maaaring makapinsala sa iyong sanggol. Samakatuwid, para hindi lumala ang NEC sa mga sanggol, narito ang mga paraan para maagang matukoy ang NEC na maaaring gawin ng mga magulang:

1. Panoorin ang mga palatandaan ng NEC

Kapag ang sanggol ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang mga palatandaan, dapat kang magsimulang maghinala at bigyang pansin ito. Ang pag-alam sa mga sintomas ng NEC sa mga sanggol sa lalong madaling panahon ay isang mahalagang bagay na dapat gawin sa pagtuklas ng mga impeksyon sa bituka. Ang mga palatandaan ng NEC sa mga sanggol na dapat mong bigyang pansin ay:
 • Pamamaga ng tiyan
Kapag napansin mo ang anumang pamamaga sa tiyan ng iyong sanggol, dapat kang maging alerto dahil maaari itong maging senyales ng NEC. Lalo na kung ang pamamaga ay sinamahan ng pagbabago sa kulay ng tiyan.
 • Sumuka
Kung ang iyong sanggol ay madalas na sumusuka, siyempre dapat mong bigyang pansin ito. Dahil ang pagsusuka ay isa sa mga senyales ng NEC sa mga sanggol. Ang mga sanggol na kadalasang nagsusuka ay kadalasang nakakaranas din ng pagbaba ng gana.
 • Pagtatae
Ang pagtatae sa mga sanggol ay tiyak na maaaring makapagdulot sa kanya ng sakit, at mas madalas na umiyak. Bagaman hindi palaging tanda ng NEC, ngunit kailangan mo pa ring maging mapagbantay. Ang pagtatae ay karaniwang senyales ng NEC sa mga sanggol.
 • Duguan ang dumi
Ito ay isang palatandaan na hindi maaaring balewalain. Kung duguan ang dumi ng iyong sanggol, dapat mo siyang dalhin sa doktor. Ang madugong dumi ay maaaring maging senyales ng NEC sa isang sanggol na lumalala at nangangailangan ng agarang paggamot.

2. Magpasuri sa doktor

Kung sa tingin mo ay may mga senyales ng NEC ang iyong sanggol, dapat kang magpatingin kaagad sa doktor ng iyong sanggol upang makatiyak. Maaaring makita ng mga doktor ang NEC sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pisikal na pagsusulit at pagpapatakbo ng isang serye ng mga pagsusuri.
 • Eksaminasyong pisikal . Sa panahon ng pagsusulit, hahawakan ng doktor ang tiyan ng iyong sanggol upang suriin kung may pamamaga at lambot sa lugar na nasa ilalim ng presyon.
 • X-ray ng tiyan . Ang x-ray ng tiyan ay maaaring magbigay ng isang malinaw na larawan ng mga bituka upang makita ng doktor ang mga palatandaan ng pamamaga at pinsala.
 • pagsusuri ng dugo . Maaaring kailanganin din ang mga pagsusuri sa dugo upang sukatin ang mga antas ng platelet, at bilang ng puting selula ng dugo sa iyong sanggol. Ang mababang antas ng platelet o mataas na bilang ng white blood cell ay maaaring isang senyales ng NEC.
 • Pagsusulit sa dumi . Ang dumi ng sanggol ay maaari ding masuri para sa pagkakaroon ng dugo.
 • Pagsusuri ng likido sa bituka . Maaaring kailanganin din ng doktor na suriin ang likido sa bituka ng sanggol sa pamamagitan ng pagpasok ng karayom ​​sa lukab ng tiyan ng sanggol. Ang pagkakaroon ng likido sa bituka ay karaniwang tanda ng isang butas sa bituka ng sanggol.
Ang pagpapatingin sa doktor ay napakahalagang gawin upang makuha mo ang tamang pagsusuri tungkol sa kondisyon ng iyong sanggol. Kung talagang napatunayang NEC ang iyong sanggol, agad na tutukuyin ng doktor ang paggamot.

Kailan dapat magsimulang mag-alala ang mga magulang?

Ang unang aid na maaari mong gawin kapag nalantad ang iyong sanggol sa NEC ay bigyan siya ng mga antibiotic na nireseta ng doktor. Ang mga antibiotic ay maaaring makatulong sa paglaban at pag-iwas sa impeksyon. Bilang karagdagan, ang mga pain reliever na inireseta ng doktor ay maaaring kailanganin din kung ang sanggol ay sumasakit hanggang sa punto ng pag-iyak. Bigyan ng gamot ayon sa mga tagubilin, at sabihin sa doktor kung ang gamot na ibinigay ay hindi nakakapagpabuti sa kondisyon ng iyong sanggol. Gayundin, huwag bigyan ang iyong sanggol ng aspirin dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakaroon niya ng Reye's syndrome. Ang Reye's syndrome ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak at atay na maaaring maging banta sa buhay ng sanggol. Tiyak na dapat magsimulang mag-alala ang mga magulang kapag lumitaw ang mga sintomas ng NEC. Gayunpaman, kung ang sanggol ay bumuo ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon, dapat kang humingi kaagad ng medikal na tulong:
 • lagnat
 • Mas makulit at madalas umiyak
 • Makati, namamaga o pantal ang balat ng sanggol
 • Mahirap huminga hanggang sa maging bughaw ang mga kuko at balat
 • Hindi makakain o makainom
 • Madalang ang pag-ihi o hindi naman
 • Nagkakaroon ng seizure
 • Matamlay at mas madalas matulog kaysa karaniwan
 • May dugo sa suka o sa lampin ng sanggol
Karamihan sa mga sanggol na tumatanggap ng maagap at naaangkop na paggamot ay karaniwang ganap na gumagaling. Samakatuwid, palaging kumunsulta sa iyong doktor tungkol sa paggamot ng NEC para sa iyong sanggol.