Iba't ibang Side Effects ng Diazepam, Anxiety Disorder Drug

Nagtanong ka na ba tungkol sa paggamit ng gamot na diazepam? Sa totoo lang, anong gamot ang diazepam? Ang Diazepam ay isang gamot na karaniwang ibinibigay upang gamutin ang mga karamdaman sa pagkabalisa. Sa ibang mga kaso, ang gamot na ito ay maaari ding ibigay sa mga pasyente na may mga problema sa paghinto ng pag-inom ng alak, mga taong may mga seizure, o upang gamutin ang pag-igting ng kalamnan. Tulad ng ibang mga gamot, ang diazepam ay maaari ding maging sanhi ng mga side effect.

Dapat pansinin ang mga side effect ng Diazepam

Ang mga side effect ng Diazepam ay karaniwan, ngunit ang ilan ay malubha.

1. Karaniwang epekto ng diazepam

Ang mga sumusunod na epekto ng diazepam ay karaniwang mararamdaman ng mga pasyente. Kung ang mga sintomas na nararamdaman mo ay may posibilidad na banayad, ang kakulangan sa ginhawa ay maaaring mawala pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo. Gayunpaman, kung sa palagay mo ay napakalubha ng mga epekto, dapat kang kumunsulta agad sa isang doktor. Mga karaniwang side effect ng diazepam, kabilang ang:
 • Antok
 • Pagkapagod
 • kahinaan ng kalamnan
 • Ataxia o kawalan ng kakayahang kontrolin ang paggalaw ng kalamnan
 • Sakit ng ulo
 • Panginginig
 • Nahihilo
 • Tuyong bibig, o vice versa labis na paglalaway
 • Nasusuka
 • Pagkadumi
Ang pagduduwal ay isa sa mga pinakakaraniwang epekto ng diazepam

2. Malubha ang mga side effect ng Diazepam

Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang epekto sa itaas, ang diazepam ay maaari ding maging sanhi ng malubhang epekto. Kung nakakaranas ka ng mga sumusunod na sintomas, dapat kang makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Kung kinakailangan, humingi ng emergency na tulong kung ang mga sintomas ay napakalubha. Ang mga malubhang epekto ng diazepam ay kinabibilangan ng:
 • Ang mga seizure na lumalala, na kung saan ay nailalarawan din ng pagtaas ng dalas ng mga seizure
 • Mga karamdaman sa utak at pag-iisip, tulad ng depresyon, pagkalito, pagkahilo, pagkagambala sa pagsasalita, malabo o dobleng paningin, pagkawala ng memorya, at pag-iisip ng pagpapakamatay
 • Mga hindi pangkaraniwang reaksyon ng katawan, tulad ng sobrang pagkasabik, pagkabalisa, guni-guni, pagtaas ng tensyon ng kalamnan, pagkagambala sa pagtulog, at pagkabalisa o pagkabalisa
 • Mga karamdaman sa atay, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-yellowing ng balat at mga puti ng mata
 • Mga problema sa sistema ng ihi, tulad ng kahirapan sa pag-ihi at kahirapan sa pagkontrol sa paglabas ng ihi
 • Tumaas o nabawasan ang sekswal na pagnanais
 • Mga sintomas ng paghinto sa pag-inom ng gamot, tulad ng panginginig, paninikip ng tiyan, pananakit ng kalamnan, pagpapawis, at kombulsyon

Mga pag-iingat bago kumuha ng diazepam

Bilang karagdagan sa mga side effect, ang diazepam ay mayroon ding ilang mga caveat, halimbawa:

1. Babala sa allergy

Ang Diazepam ay maaaring magdulot ng matinding reaksiyong alerhiya. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na reaksiyong alerhiya, hindi ka dapat muling uminom ng diazepam. Dahil, ang paulit-ulit na pagkonsumo pagkatapos ng mga allergy ay maaaring mag-trigger ng nakamamatay na kahihinatnan. Mga reaksiyong alerdyi, kabilang ang:
 • Hirap sa paghinga
 • Pamamaga ng lalamunan o dila
 • Makating pantal
 • pantal sa balat

2. Babala sa pakikipag-ugnayan sa ilang mga inumin

Ang Diazepam ay hindi dapat inumin kasama ng mga inumin tulad ng katas ng ubas. Ang pag-inom nito na may kasamang grapefruit juice ay pipigilan ang atay sa tamang pagtunaw ng diazepam upang ang gamot na ito ay makakaipon ng mas matagal sa katawan. Ang gamot na ito ay hindi rin dapat inumin kasama ng alkohol dahil maaari itong lumala sa mga side effect ng diazepam sa itaas.

3. Babala para sa ilang mga pasyenteng may sakit

Ang mga taong dumaranas ng ilang sakit ay kailangang mag-ingat sa diazepam o maaaring hindi ito inumin:
 • Mga taong may problema sa bato, dahil maaari itong lumala ang mga side effect
 • Mga pasyente na may talamak na anggulo ng pagsasara ng glaucoma
 • Ang mga taong may kasaysayan ng pag-abuso sa droga at alkohol dahil maaari itong tumaas ang panganib ng pagkagumon at pag-asa
 • Mga pasyente na may mga sakit sa atay, dahil mayroon silang mas matinding panganib ng mga side effect
 • Ang mga taong may sakit sa pag-iisip, dahil pinapataas nito ang panganib ng mga sikolohikal na epekto tulad ng pagpapakamatay
 • Mga pasyente na may myasthenia gravis, kung saan ang diazepam ay hindi maaaring kainin sa lahat
 • Ang mga taong may problema sa paghinga, dahil ang pag-inom ng diazepam ay nasa panganib na magdulot ng mas matinding problema sa paghinga at maging ang paghinto ng paghinga
Dapat kang palaging bukas sa iyong doktor tungkol sa iyong medikal na kasaysayan o kasalukuyang mga problemang medikal.

4. Babala para sa ilang grupo

Ang ilang partikular na grupo, mula sa mga buntis hanggang sa mga bata, ay maaaring hindi makainom ng diazepam. Ang mga gamot ay maaari lamang inumin kung ang mga inaasahang benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib sa kalusugan na dulot ng gamot.
 • Mga buntis na kababaihan, dahil ang diazepam ay iniulat na nasa panganib na magdulot ng mga problema sa fetus, bagama't sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ang mga benepisyo ng gamot ay hihigit sa mga panganib
 • Mga nanay na nagpapasuso, dahil ang diazepam ay maaaring pumasok sa sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina at magdulot ng mga side effect
 • Ang mga matatandang grupo, dahil mayroon silang mas malaking panganib ng mga side effect ng diazepam
 • Mga bata. Ang kaligtasan ng diazepam ay hindi alam para sa mga batang wala pang 6 na buwan.
[[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang mga side effect ng Diazepam ay maaaring karaniwan ngunit maaari ding maging malubha. Kaya, ang gamot na ito ay kailangang inumin nang may pag-iingat at maaari lamang makuha sa pahintulot ng isang doktor. Palaging ibahagi ang iyong medikal na kasaysayan, mga problema sa kalusugan, at mga gamot na kasalukuyan mong iniinom sa iyong doktor bago tumanggap ng reseta para sa diazepam.