Maaaring Mangyari ang Sibling Rivalry sa Mga Pamilya, Narito Ang Mga Dahilan At Paano Ito Mapagtatagumpayan

Tunggalian ng magkapatid o ang tunggalian ng magkapatid ay maaaring mailalarawan sa pamamagitan ng mga away (berbal o pisikal), pangungutya, pakikipagkumpitensya para sa atensyon, sa damdamin ng paninibugho. Upang mapanatili ang pagkakasundo na ito sa pagitan ng magkakapatid, kailangang maunawaan ng mga magulang ang iba't ibang dahilan at kung paano madaig ang mga ito tunggalian ng magkapatid.

Dahilan tunggalian ng magkapatid na madalas hindi napapansin

Bilang isang magulang, pinapayuhan kang maging sensitibo sa iba't ibang salik na nagiging sanhi ng pag-usbong ng tunggalian ng magkapatid upang makahanap ng solusyon. Narito ang ilang posibleng dahilan tunggalian ng magkapatid anong kailangan mong malaman.

1. Malaking pagbabago sa buhay

Ang pagiging abala sa paglipat ng bahay, paghihintay sa pagsilang ng bagong kapatid, sa hiwalayan ng mga magulang ay malaking pagbabago sa buhay na maaaring makapagdulot ng stress sa mga bata. Ang mga bata ay may posibilidad na ilabas ang kanilang stress sa mga taong pinakamalapit sa kanila, maging ito ay isang kapatid na lalaki o babae. Maaari itong magdulot ng salungatan sa pagitan nila.

2. Selos

Kapag mas binibigyang pansin at papuri ng mga magulang ang mga nakatatandang kapatid, maaaring makaramdam ng selos ang mga nakababatang kapatid. Ang selos na ito ay maaaring mag-trigger tunggalian ng magkapatid sa kanila.

3. Madalas makitang nag-aaway ang kanyang mga magulang

Kapag ang mga magulang ay nag-aaway upang malutas ang mga problema, maaaring tularan sila ng mga bata. Halimbawa, kapag may problema si kuya sa kanyang ate, mag-aaway ang dalawa para maresolba ang isyu. Kailangan mo ring maunawaan na hindi alam ng mga bata kung paano maayos na lutasin ang mga salungatan.

4. Dinamiks ng pamilya

Kung ang nakababatang kapatid ay nagdurusa sa ilang mga kondisyong medikal o ipinanganak na may mga espesyal na pangangailangan, siyempre, mas bibigyan siya ng pansin ng mga magulang. Ito ay pinaniniwalaang mag-imbita tunggalian ng magkapatid sa pagitan ng kapatid.

5. Pagkatao

Ang mga bata ay may likas na hilig na ihiwalay ang kanilang sarili sa ibang tao, kabilang ang mga kapatid. Ang indibidwalidad na ito ay maaaring makilala ng iba't ibang uri ng "kumpetisyon", halimbawa kung sino ang maaaring magtayo ng pinakamataas na bloke ng gusali, o kumain ng pinakamaraming gulay. tunggalian ng magkapatid sa kanila.

Paano malalampasan tunggalian ng magkapatid upang ang pagkakaisa ng magkapatid ay mapanatili

Anuman ang dahilan, dapat alam ng mga magulang kung paano ito haharapin tunggalian ng magkapatid ano ang nangyayari sa pagitan ng kanilang mga anak upang mapanatili ang pagkakasundo ng magkapatid.

1. Turuan sila kung paano haharapin nang maayos ang hidwaan

Ang unang hakbang na maaaring gawin ng mga magulang ay turuan ang kanilang mga anak kung paano haharapin nang maayos ang hidwaan. Halimbawa, maaari mong hilingin sa nakatatandang kapatid na lalaki na matiyagang makinig sa opinyon ng kanyang kapatid na babae. Ayon sa isang pag-aaral, matututunan nito ang mga bata na lutasin ang mga problema sa positibong paraan.

2. Ipalaganap ang pagkakasundo sa pagitan ng magkapatid

Ipaliwanag sa mga bata na ang pamilya ay isang pangkat, kung saan ang ama, ina, kapatid na lalaki, at kapatid na babae ay dapat magtulungan upang makamit ang pagkakaisa sa tahanan. Paalalahanan din sila na ang pag-aaway ng magkapatid ay nakakasakit hindi lamang sa kanilang damdamin, kundi pati na rin sa iba pang miyembro ng pamilya.

3. Magkasama

Quality timesa pamilya ay maaaring maiwasan tunggalian ng magkapatid Ang paggugol ng oras kasama ang pamilya, tulad ng hapunan o paglalaro sa labas, ay maaaring maging isang paraan upang patibayin ang ugnayan ng magkapatid na lalaki at babae. Ang mga mapagmahal na sandali na ito ay magpapasya sa mga kapatid na pumili ng isang mas positibong landas kapag sila ay nagkakaroon ng mga problema.

4. Makialam kung may alitan tunggalian ng magkapatid lumalala

sandali tunggalian ng magkapatid ay nagpakita ng pisikal o pandiwang karahasan, ikaw ay pinapayuhan na agad na mamagitan upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na bagay. Anyayahan silang maupo at sabihin sa kanila kung ano ang problema. Bilang karagdagan, bigyang-diin sa kanila na ang karahasan ay hindi isang magandang solusyon.

5. Maging mabuting tagapakinig

Maging mabuting tagapakinig kapag nagkakasalungatan ang mga kapatid. Huwag mo lang pakinggan ang sasabihin ng kuya mo. Kailangan mo ring maging handang makinig sa sasabihin ng nakababatang kapatid. Kapag nakikinig sa isang kuwento mula sa magkabilang panig, huwag sumabad o manghusga. Hayaan mo muna silang tapusin ang kwento. Magiging mas mabuti at mas kalmado ang pakiramdam ng mga bata kapag gusto ng kanilang mga magulang na marinig ang kuwento nang patas.

6. Manatiling kalmado kapag nagtagumpay sa tunggalian ng magkakapatid

Kapag ang mga kapatid ay nilulutas ang mga problema, pinapayuhan kang bigyang pansin ang kanilang kalagayan at manatiling kalmado. Kapag uminit ang sitwasyon, kailangan mong makialam kaagad. Ang pagiging mahinahon ng mga magulang sa paglutas ng problemang ito ay maaaring tularan ng mga anak upang sila ay matutong malutas ang mga sigalot sa mabuting paraan.

7. Gumawa ng mga tuntunin na dapat sundin nang walang kompromiso

Upang maiwasan ang karahasan sa tunggalian ng magkapatid, kailangang gumawa ng mga alituntunin ang mga magulang na dapat sundin nang walang kompromiso. Halimbawa, gawin itong panuntunan na huwag gumawa ng katatawanan o kumilos nang walang pakundangan kapag ang magkapatid ay nag-aaway. Bilang karagdagan, maaari ka ring gumawa ng mga patakaran na nangangailangan ng kapatid na lalaki o babae na marinig ang mga opinyon ng bawat isa. Kung lalabag sila sa panuntunang ito, kailangan mong gumawa ng parusa na magpapakilos sa kanila nang maayos.

8. Maging mabuting huwaran

Ang mga bata ay magbibigay pansin at matututo sa pagtrato ng kanilang mga magulang. Kaya naman, sikapin mong maging mabuting huwaran upang tunggalian ng magkapatid sa pagitan ng kapatid na lalaki at kapatid na babae ay hindi napuno ng karahasan. Ipakita sa mga bata na anumang problema ay malulutas sa mas positibong paraan. Sa ibang pagkakataon, ang mga bata ay magsisimulang matutong lutasin ang mga problema sa banayad at mapagmahal na paraan.

9. Magdaos ng pagtitipon ng pamilya

Isang paraan para malampasan o maiwasan tunggalian ng magkapatid ay nagdaraos ng family gathering. Anyayahan ang mga bata na umupo nang sama-sama at sabihin ang gusto nilang sabihin. Maaari rin itong maging isang pagkakataon para sa mga magulang na ipakilala ang mga patakaran sa bahay upang tunggalian ng magkapatid hindi mangyari. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Kailangang tugunan ng mga magulang tunggalian ng magkapatid seryoso para hindi matuloy ang hindi malusog na kompetisyong ito hanggang sa paglaki ng mga bata. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kalusugan ng iyong anak, huwag mag-atubiling magtanong sa doktor sa SehatQ family health app nang libre. I-download ito sa App Store o Google Play ngayon!