Mga Side Effect ng Gamot sa TB ayon sa Uri ng Gamot

Ang tuberculosis, aka TB (TB), ay isa sa pinakamahirap na impeksyong bacterial na gamutin. Sa pangkalahatan, ang paggamot sa TB ay tumatagal ng hindi bababa sa 6 na buwan nang walang pagkaantala. Ang haba ng panahon ng paggamot at ang uri ng gamot sa TB na ginamit ay maaaring magdulot ng ilang mga side effect. Gayunpaman, ang pagbibigay ng mga gamot sa TB ng mga doktor ay dapat na isinasaalang-alang ang mga panganib at benepisyo. Kailangan mong malaman ang ilan sa mga side effect ng antituberculosis drugs (OATs), para hindi ka mabigla kapag ininom mo ang mga ito.

Mga side effect ng gamot sa TB

Ang ilang uri ng mga gamot sa TB ay hepatotoxic, ibig sabihin ay maaari silang makapinsala sa paggana ng atay. Gayunpaman, ang mga side effect na ito ay karaniwang isinasaalang-alang ng mga doktor bago ibigay ang mga ito. Ang mga side effect ng OAT na ito ay maaaring mag-iba, depende sa uri ng gamot na ginamit at kondisyon ng pasyente. Ang mga sumusunod ay ilang uri ng gamot sa TB at ang mga epekto nito:

1. Isoniazid

  • pagkatunaw
  • Walang gana kumain
  • Panganib na maging sanhi ng pamamanhid o pangingilig sa mga kamay o paa, ngunit bihirang mangyari sa mga taong may mabuting nutrisyon.
  • Panganib na magdulot ng pamamaga ng atay
Dahil sa ilan sa mga side effect na ito, ang doktor ay magsasagawa ng mga regular na pagsusuri sa dugo upang suriin ang paggana ng atay.

2. Rifampicin

Ang rifampicin ay isa sa mga pinakakaraniwang gamot sa TB. Ang ilan sa mga side effect na maaaring lumabas mula sa pag-inom ng rifampin ay kinabibilangan ng pagbawas sa bisa ng contraceptive pill at ilang iba pang mga gamot. Maaari ka ring makaranas ng pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, ulser, pagtatae, pananakit ng kalamnan o kasukasuan, pantal o pangangati, pag-aantok, pagkahilo, pag-ikot ng pakiramdam, tugtog sa tainga, pamamanhid, at pangingilig sa mga binti. Pagkatapos uminom ng rifampin, maaari kang makaranas ng pawis, laway, at pulang ihi.

3. Ethambutol (Myambutol)

Ang ethambutol na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa paningin. Susuriin ang iyong paningin sa panahon ng paggamot, dapat mong ihinto ang pag-inom ng gamot kung apektado ang iyong paningin. [[Kaugnay na artikulo]]

4. Pyrazinamide

Tulad ng ilang iba pang gamot sa TB, ang mga side effect ng gamot na ito sa TB ay maaaring magdulot ng pagduduwal at pagkawala ng gana. Ang gamot na ito ay kadalasang iniinom lamang sa unang dalawa hanggang tatlong buwan ng paggamot. Kumunsulta sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng hindi maipaliwanag na pantal, lagnat, pananakit, o pananakit ng kasukasuan. Kahit na may mga side effect ang mga gamot sa TB, kailangan mo pa ring inumin ang gamot hanggang sa matapos ito. Kahit gumanda na ang pakiramdam mo. Ang hindi kumpletong paggamot ay maaaring maging sanhi ng bakterya na nagdudulot ng TB na maging lumalaban (lumalaban) sa mga antibiotic. Ikaw ay nasa panganib para sa MDR TB ( multidrug resistant ) Bilang resulta, kailangan mong kumuha ng linya 2 ng paggamot sa TB na mas mahaba, mas madalas, at may mas matinding epekto.

Paggamot sa TB sa isang sulyap

Ang tuberculosis (TB) ay sanhi ng bacterial infection na nakukuha sa pamamagitan ng droplets (laway splashes). Ang mga taong may aktibong tuberculosis ay dapat uminom ng gamot sa loob ng ilang buwan upang maalis ang impeksyon at maiwasan ang antibiotic resistance. Ang paggamot sa TB ay tumatagal ng 6-9 na buwan, minsan mas matagal pa. Gayunpaman, kung regular kang umiinom ng gamot sa TB, halos lahat ng kaso ng tuberculosis ay maaaring gumaling. Upang maiwasan ang mga side effect, karaniwang susubaybayan ng mga doktor ang pag-unlad sa panahon ng paggamot upang matiyak na gumagana ang gamot. Kadalasan ang prosesong ito ay nagsasangkot ng mga pagsusuri sa dugo, plema o ihi, at isang X-ray sa dibdib. [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang dapat bigyang pansin bago uminom ng gamot sa TB

Mayroong ilang mga bagay na dapat mong bigyang pansin kapag umiinom ng mga gamot sa TB, kabilang ang:
  • Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa anumang iba pang mga gamot na iyong iniinom.
  • Siguraduhing iniinom mo ang iyong gamot nang hindi bababa sa 6 na buwan o ayon sa itinuro ng iyong doktor upang matiyak na ang bakterya ay napatay.
  • Regular na inumin ang iyong gamot at huwag huminto kahit na bumuti na ang pakiramdam mo.
  • Ang hindi regular na pag-inom ng gamot ay maaaring maging sanhi ng tuberculosis bacteria na maging lumalaban sa mga gamot.
  • Iwasan ang pag-inom ng alak sa panahon ng paggamot sa tuberculosis. Maaaring mapataas ng alkohol ang mga side effect at toxicity ng droga, dahil pareho silang nakakaapekto sa atay.
Ang mga taong may HIV ay nasa mas mataas na panganib na mahawaan ng TB dahil bumaba ang kanilang immune system. Ang mga taong HIV na umiinom ng antiretroviral therapy, ay nasa panganib na makaranas ng mas maraming side effect ng mga gamot sa TB. Maaaring kailanganin ang mga pagsasaayos ng dosis sa mga gamot sa HIV. Upang talakayin pa ang tungkol sa mga side effect ng ibang mga gamot sa TB, maaari mo rin diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .