Makatuwirang Paggamit ng Medisina, Naipatupad Mo Na Ba Ito?

Nakarating na ba kayo sa isang klinika o ospital, at pagkatapos ay kumuha ng gamot na hindi mo na kailangang inumin? Kung sakaling mangyari, ang pagkilos na ito ay maaaring ikategorya bilang hindi makatwiran na paggamit ng droga. Sa madaling salita, ang hindi makatwirang paggamit ng droga ay maaaring tukuyin bilang hindi naaangkop na paggamit ng droga. Ito ay maaaring makasama sa maraming partido, lalo na sa mga pasyente. Samakatuwid, napakahalaga na bigyang-pansin ang paggamit ng mga gamot nang maayos at mahusay hangga't maaari. Ang hakbang na ito ay tinutukoy bilang makatuwirang paggamit ng droga.

Pamantayan para sa makatwirang paggamit ng droga

Ayon sa WHO, masasabing rational ang paggamit ng mga gamot kung ang pasyente ay tumatanggap ng tamang gamot, sa tamang dosis at sa abot-kayang halaga. Tingnan natin ang ilan sa mga pamantayan sa ibaba:
 • Tamang pagsusuri at pagpili ng mga gamot

Ang maling diagnosis ng sakit ay maaaring humantong sa pagpili at pangangasiwa din ng maling gamot. Halimbawa, kailangang matukoy ng mga doktor kung ang impeksiyon ay sanhi ng virus o bakterya. Magiiba ang lunas sa dalawang impeksyon. Ang mga pasyenteng may mga sintomas ng impeksiyong bacterial ay maaaring kailanganing bigyan ng antibiotic. Habang ang mga taong may impeksyon sa virus ay karaniwang kailangan lang magpahinga. Bilang karagdagan, ang pagpili ng mga iniresetang gamot ay dapat ding isaalang-alang ang presyo, huwag magbigay ng mga gamot sa mataas na presyo sa mga pasyente na may gitna hanggang mas mababang antas ng ekonomiya.
 • Tamang dosis

Ang susunod na hakbang para sa makatwirang paggamit ng droga ay ang pagtukoy ng tamang dosis. Ang dosis ay ang dami, ruta ng pangangasiwa, at tagal ng paggamit ng droga. Ito ay mahalaga para sa mabisa at mahusay na paggamit ng mga gamot. Halimbawa, ang mga antacid na gamot ay dapat nguyain bago lunukin at ang mga antibiotic ay hindi dapat inumin kasama ng gatas dahil ang kanilang bisa ay bababa. Ang dalas ng pagkonsumo ng gamot ay maaari ding mag-iba. May mga gamot na kailangang inumin 2-3 beses sa isang araw, at ilang iba pang mga gamot na kailangan pang inumin sa parehong oras araw-araw para sa pinakamainam na benepisyo.
 • Eksaktong follow up

Kapag ang isang gamot ay ibinigay, ang kinakailangang follow-up ay dapat na isinasaalang-alang ng doktor bilang isa sa mga kondisyon para sa makatwirang paggamit ng gamot. Halimbawa, paggamot kung ang pasyente ay hindi gumaling o nakakaranas ng mga side effect. Dahil ang tugon sa mga gamot sa bawat tao ay karaniwang hindi pareho.
 • Tamang paghahatid ng mga gamot

Ang mga reseta na isinulat ng mga doktor ay karaniwang kailangang dalhin ng pasyente sa parmasya para matubos. Ang prosesong ito ay dapat maganap nang maayos. Kailangang maunawaan nang tumpak ng departamento ng parmasya ang mga direksyon ng doktor, at makapagbigay ng tamang impormasyon sa mga pasyente bago magbigay ng mga gamot.
 • Ang mga pasyente ay dapat sumunod sa lahat ng mga patakaran

Kailangang sumunod ang mga pasyente sa payo at direksyon ng mga doktor, gayundin sa parmasya. Sa pamamagitan nito, maaaring maganap ang makatuwirang paggamit ng droga. Karaniwang kasama sa mga direksyong ito ang uri, dami, at dosis ng gamot na kailangang gamitin. Mayroon ding mga espesyal na kondisyon na kailangan kapag umiinom ng gamot. Halimbawa, ang pag-inom ng gamot bago o pagkatapos kumain. Inaasahan ding babalik ang mga pasyente upang makipag-ugnayan sa doktor kung ang kanilang kondisyon ay hindi bumuti o naramdaman ang mga side effect ng gamot. Huwag magsagawa ng self-diagnosis nang walang medikal na payo.

Mga halimbawa ng hindi makatwirang paggamit ng droga

Ang hindi makatwiran na paggamit ng mga gamot ay nangyayari pa rin sa maraming pasilidad ng kalusugan, maging sa sarili nating mga tahanan. Ang ilang mga halimbawa ng mga kaso ng hindi naaangkop na paggamit ng droga ay kinabibilangan ng:
 • Labis na pangangasiwa ng gamot (poly-pharmaceutical)

Ang isang halimbawa ng kasong ito ay ang isang pasyenteng may upper respiratory infection na tumatanggap ng reseta para sa mga antibiotic, gamot sa ubo, analgesics, at multivitamins. Sa ilang mga kaso, maaaring hindi kinakailangan ang hakbang na ito. Ang pasyente ay maaaring bigyan ng sapat na gamot upang gamutin ang pinagbabatayan na problema, hindi lahat ng mga sintomas na kanyang nararanasan. Ang polypharmacy ay maaari ding masukat sa pamamagitan ng bilang ng mga gamot sa bawat reseta na ginawa. Inirerekomenda ng WHO na ang karaniwang pasyente ay nangangailangan lamang ng 2-3 uri ng mga gamot.
 • Pangangasiwa ng mga hindi kinakailangang gamot

Halimbawa, binibigyan ng antibiotic ang isang batang may mahinang impeksyon sa paghinga, kahit na hindi kailangan ang mga gamot na ito. Posible, self-medication na may sapat na pahinga para sa kasong ito. Ang kasong ito ay isa ring halimbawa ng labis na paggamit ng antibiotics, na maaaring humantong sa antibiotic resistance.
 • Hindi naaangkop na gamot

Ang isang halimbawa ng kasong ito ay isang bata na may matinding pagtatae na tumatanggap ng mga antimicrobial o antidiarrheal na gamot. Ang hakbang na ito ay hindi mali, ngunit mas mabuti kung ang bata ay pinayuhan na uminom muna ng ORS. [[Kaugnay na artikulo]]
 • Hindi epektibong pangangasiwa ng gamot

Ang mga gamot na talagang hindi epektibo ay minsan ay ibinibigay sa mga pasyente nang wala sa 'custom', o dahil iniisip ng pasyente na mas maraming gamot ang mas mabuti. Halimbawa, ang pagbibigay ng masyadong marami o hindi kinakailangang multivitamins.
 • Pangangasiwa ng mga hindi ligtas na gamot

Ang ibig sabihin ng hindi ligtas dito ay ang mga side effect ng gamot kaysa sa mga benepisyo. Halimbawa, ang paggamit ng mga anabolic steroid upang isulong ang paglaki o gana sa mga bata o atleta.
 • Maling paggamit ng droga

Halimbawa, ang pagbibigay ng antibiotic sa hindi naaangkop na dami at paggamit ng antibiotic na hindi ayon sa mga rekomendasyon ng doktor. Ito ay dahil maraming mga pasyente ang humihinto sa pag-inom ng antibiotic kapag bumuti na ang pakiramdam nila. Bagaman ang gamot na ito ay dapat inumin ayon sa mga tagubilin ng doktor. Ang makatwirang paggamit ng gamot ay napakahalaga. Titiyakin ng hakbang na ito na magagamit ang gamot sa pinakamahusay at pinakamabisang paraan na posible, nang hindi nagdudulot ng mga hindi kinakailangang kondisyon o epekto. Ang mga patnubay para sa makatwirang paggamit ng mga gamot ay inirerekomenda para sa lahat ng partidong kasangkot. Simula sa mga doktor, health facility, pharmacist, hanggang sa mga pasyente.