PHBS sa mga Paaralan, ang Susi sa Pagprotekta sa mga Mag-aaral sa Panahon ng Bagong Normal

Ang malinis at malusog na pamumuhay na pag-uugali (PHBS) sa mga pasilidad na pang-edukasyon ay matagal nang ipinahayag ng gobyerno ng Indonesia sa pamamagitan ng Ministry of Health. Gayunpaman, ang PHBS sa mga paaralan ngayon ay nararamdaman na lalong mahalaga kung isasaalang-alang na ang mga bata ay malapit nang bumalik sa paaralan sa hinaharap bagong normal pandemya ng coronavirus. Ang PHBS ay lahat ng pag-uugali sa kalusugan ng publiko na isinasagawa sa personal na kamalayan. Ang mga bagay na inilalapat sa PHBS ay depende sa saklaw, halimbawa sa kapitbahayan, paaralan, opisina, at iba pa. Gayunpaman, ang pangkalahatang layunin ng PHBS ay pareho, lalo na ang pagtaas ng kamalayan ng publiko sa nais na mamuhay ng malinis at malusog. Sa gayon, mapipigilan at malalampasan ng publiko ang ilang problema sa kalusugan, kabilang ang pandemya ng Covid-19.

Ang kahalagahan ng PHBS sa paaralan

Ang kahulugan ng PHBS sa mga paaralan ay ang pagpapatupad ng ilang mga pamamaraan sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga guro, mag-aaral, at komunidad sa kapaligiran ng paaralan. Inaasahan silang magpatibay ng isang malusog na pamumuhay upang lumikha ng isang malusog na paaralan at kapaligiran sa paligid ng paaralan. Ang benepisyo ng PHBS sa mga paaralan ay ang paglikha ng malinis at malusog na kapaligiran. Sa ganoong paraan, magiging maayos ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto, habang hindi maaabala ang kalusugan ng mga guro, mag-aaral, at komunidad sa paligid.

Mga halimbawa ng PHBS sa mga paaralan noong panahong iyon bagong normal

Ang Ministry of Health ng Indonesia ay nagtakda ng ilang bagay bilang mga indicator ng PHBS sa mga paaralan. Ang ilang mga halimbawa ng malinis at malusog na pag-uugali sa pamumuhay sa mga paaralan ay napakahalaga upang mailapat sa hinaharap bagong normal ito ay tulad ng:
  • Naghuhugas ng kamay

Isa sa malusog na pag-uugali sa kapaligiran ng paaralan ay ang paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay ay isang aktibidad na madali, mura, ngunit napakabisa sa pagpigil sa pagkalat ng mga mikrobyo at virus mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda. Gayunpaman, maaaring kailanganin ng mga bata ang panahon ng pag-aangkop upang magawa ang ugali na ito nang regular. Sa PHBS sa paaralan, dapat turuan ang mga bata kung paano maghugas ng kamay ng maayos. Mayroong limang hakbang sa wastong paghuhugas ng kamay, ito ay ang pagbabasa ng iyong mga kamay ng umaagos na tubig, paggamit ng sabon, pagkuskos sa mga palad at likod ng mga kamay (kabilang ang pagitan ng mga daliri), pagbabanlaw ng umaagos na tubig, at pagpapatuyo sa kanila. Maaaring gawing mas masaya ng mga guro sa paaralan ang paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng pag-awit ng maiikling kanta habang ginagawa ito. Sa isip, ang paghuhugas ng kamay ay ginagawa nang hindi bababa sa 20 segundo. Paalalahanan ang mga bata na laging maghugas ng kanilang mga kamay sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon, tulad ng pagkatapos gumamit ng palikuran, bago at pagkatapos kumain, pagkatapos maglaro sa labas, o pagkatapos ng pag-ubo o pagbahing. Ang mga paaralan ay dapat palaging magbigay ng mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay na may sabon upang mapakinabangan ang pagpapatupad ng PHBS sa mga paaralan. Kung hindi, magagamit ng bata hand sanitizer na may pinakamababang nilalamang alkohol na 60%.
  • Regular at sinusukat na ehersisyo

Ang regular na ehersisyo ay pinaniniwalaan na maiwasan ang mga bata mula sa mga nakakapinsalang mikrobyo, kabilang ang mga umaatake sa mga baga at daanan ng hangin. Kaya, tataas ang immune system at hindi madaling magkasakit ang bata. Gayunpaman, ang ehersisyo ay dapat ding gawin sa masusukat na paraan upang hindi lumabis sa pagpiga sa enerhiya ng bata. Ang ilang uri ng palakasan na maaaring gawin ng mga bata sa PHBS sa paaralan ay malusog at masayang himnastiko.
  • Pagkain ng masustansyang meryenda

Ang mga malusog na meryenda na kasama sa PHBS sa mga paaralan ay mga meryenda na naglalaman ng protina, taba, carbohydrates, bitamina, at mineral upang suportahan ang pinakamainam na paglaki at pag-unlad ng mga bata. Sa kabilang banda, huwag kumain ng pagkaing mukhang marumi, matingkad ang kulay, hindi natatakpan o nakabalot, at napakasarap o masyadong matamis.
  • Gumamit ng malinis at malusog na palikuran

Ang mga bata ay gumugugol ng mahabang panahon sa paaralan upang ang pagkakaroon ng malinis at malusog na mga pasilidad sa palikuran ay isang ganap na kinakailangan. Mababawasan nito ang pagkalat ng mga sakit na may kaugnayan sa kalinisan, isa na rito ang pagtatae.
  • Pag-alis ng mga uod ng lamok

Hindi lang Covid-19 ang sakit na kinatatakutan sa panahong ito bagong normal. Dapat ding protektahan ang mga bata sa iba pang mapanganib na sakit, tulad ng dengue fever, kaya dapat ding tiyakin ng pagpapatupad ng PHBS sa mga paaralan ang kalinisan ng mga kanal at iba pang imbakan ng tubig upang walang mga uod ng lamok.
  • Bawal manigarilyo sa kapaligiran ng paaralan

Isa sa mga indicator ng PHBS sa mga paaralan na kailangang ipatupad ay ang hindi paninigarilyo sa kapaligiran ng paaralan. Pinapayuhan ang paaralan na maging aktibo sa pagbabawal ng paninigarilyo sa komunidad sa paligid ng paaralan. Upang mapanatili ang isang malusog at malinis na kapaligiran ng paaralan, siyempre, kailangang ipatupad ang isang indicator na ito ng PBHS.
  • Magsagawa ng serbisyo sa komunidad

Isang indicator ng PHBS sa mga paaralan na hindi dapat kalimutan ay ang pakilusin ang serbisyo sa komunidad upang lumikha ng malinis at malusog na kapaligiran sa mga paaralan. Hindi lamang mga guro, pati na rin ang ibang mga paaralan tulad ng mga mag-aaral ay kailangan ding magpatupad ng PHBS indicators sa paaralang ito. Bukod sa kakayahang mapanatili ang kalinisan, ang benepisyong ito ng PBHS ay maaaring mapanatili ang kalusugan ng iba't ibang partido sa paaralan. Bilang karagdagan sa mga punto sa itaas, inirerekomenda din ng PHBS sa mga paaralan ang mga bata at guro pati na rin ang mga residente ng paaralan na itapon ang basura sa lugar nito. Dapat din na sanay ang mga bata na magsuot ng maskara kapag gumagawa ng mga aktibidad at laging lumalayo sa ibang tao. Samantala, ang mga kawani ng pagtuturo at mga magulang ay dapat palaging mangasiwa sa mga bata sa panahon ng PHBS sa paaralan para sa kapakanan ng kapwa kalusugan at kaligtasan.