Pagkakaiba sa pagitan ng Trangkaso at Sipon, Alin ang Mas Mapanganib?

Ang sipon at trangkaso ay napakakaraniwang sakit sa mga tao. Madalas nalilito sa pagitan ng dalawa, mayroon talagang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at ng karaniwang sipon na maaaring hindi mo alam. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at sipon? Alamin ang higit pang impormasyon sa ibaba!

Pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at sipon

Parehong sipon at trangkaso, pareho ay mga sakit na sanhi ng impeksyon sa respiratory tract. Bagama't magkaiba ang uri ng virus na nagdudulot nito, ang dalawang sakit ay maaaring magkaroon ng magkatulad na sintomas, na nagpapahirap sa pagkilala sa pagitan ng dalawa. Ang trangkaso ay maaaring maging mas malala kaysa sa sipon at may potensyal na magdulot ng mga komplikasyon na nagbabanta sa buhay. Kaya, mahalagang malaman ang pagkakaiba upang matrato mo ito sa pinakaangkop na paraan.

1. Ano ang trangkaso?

May tatlong uri ng mga virus ng trangkaso: trangkaso A, trangkaso B, at trangkaso C. Ang mga virus ng trangkaso A at B ay ang pinakakaraniwang uri ng trangkaso. Ang aktibong strain ng influenza virus ay nag-iiba bawat taon. Kaya naman ang bakuna laban sa trangkaso ay patuloy na ginagawa bawat taon. Ayon sa CDC, ang panahon ng trangkaso ay karaniwang nangyayari sa ilang partikular na oras. Sa apat na panahon na mga bansa, ang ganitong uri ng trangkaso ay karaniwang nangyayari sa taglagas o tagsibol at mga peak sa panahon ng taglamig. Ang virus ng trangkaso ay kumakalat sa parehong paraan tulad ng malamig na virus, lalo na kung tayo ay nahawahan ng mga patak ng likido mula sa isang taong nahawahan. Ang panahon ng paghahatid ay tumatagal mula sa isang araw pagkatapos ng pagkontrata hanggang 7 araw mamaya kung saan maaaring nagpapakita ka na ng mga sintomas ng trangkaso. Hindi tulad ng karaniwang sipon, ang trangkaso ay maaaring maging mas malubhang kondisyon, tulad ng pulmonya, lalo na para sa mga grupo ng mga pasyente na may mga sumusunod na kondisyon:
 • Maliit na bata
 • nakatatanda
 • Buntis na babae
 • Mga taong may mga kondisyon sa kalusugan na ang mga immune system ay mas mahina, tulad ng hika, sakit sa puso, o diabetes

2. Ano ang sipon?

Ang karaniwang sipon ay isang impeksyon sa itaas na respiratory tract na sanhi ng isang virus. Ayon sa American Lung Association, higit sa 200 iba't ibang mga virus ang maaaring maging sanhi ng sipon. Ang Rhinovirus ay ang virus na kadalasang ginagawang bumahing at naduduwag ang mga tao kapag sila ay may sipon. Ang ganitong uri ng virus ay lubhang nakakahawa. Bagama't maaari kang magkaroon ng sipon anumang oras ng taon, mas karaniwan ang sipon sa malamig na panahon, gaya ng tag-ulan o taglamig. Ito ay dahil karamihan sa mga virus na nagdudulot ng lamig ay umuunlad sa mababang halumigmig. Ang sipon ay maaari ding sanhi ng allergy. Kung mayroon kang allergy sa alikabok, pollen, balat ng hayop, o hangin, makakaranas ka ng sipon kapag nalantad sa mga allergen na ito. Ang mga sipon ay kumakalat kapag ang isang taong nahawaan na ay bumahing o umubo, ang mga patak ng pagbahin at pag-ubo ay maaaring lumipad sa hangin at dumikit sa iba't ibang mga ibabaw. Maaari mo itong mahuli kung hinawakan mo ang isang ibabaw tulad ng isang mesa o doorknob na kakahawak pa lang o kung ang isang taong nahawaan ay bumahing, hinawakan ito. Ang oras ng paghahatid ay nangyayari sa loob ng unang dalawa hanggang apat na araw pagkatapos mong malantad. [[Kaugnay na artikulo]]

Ang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at karaniwang sipon ay ang mga sintomas

Ang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at sipon ay maaari ding maimbestigahan mula sa mga sintomas. Oo, bagama't magkapareho sila, may ilang nakikilalang katangian ng sipon at trangkaso. Sa pangkalahatan, ang mga sintomas ng trangkaso ay mas malala at mas tumatagal kaysa sa sipon. Ang sumusunod ay ang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at sipon kung titingnan mula sa mga sintomas na naiimpluwensyahan ng edad at katayuan ng kalusugan ng isang tao:

1. Sintomas ng Trangkaso

Ang mga sintomas tulad ng runny nose, nasal congestion, o pagbahin, ay bihira sa mga taong may trangkaso. Kadalasan, ang mga may trangkaso ay makakaranas ng mga sintomas tulad ng pananakit ng lalamunan, lagnat, ubo na biglang lumalabas, pananakit ng ulo, pananakit sa ilang bahagi ng katawan, at pagkapagod na tumatagal ng ilang araw. Habang ang mga sintomas ng trangkaso sa mga bata ay kadalasang sinasamahan ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pananakit ng tiyan.

2. Sipon

Sa mga taong may sipon, ang mga sintomas na kadalasang nangyayari ay runny nose, baradong ilong, pagbahing, pananakit ng lalamunan, at pag-ubo. Para sa ubo, may mga pagkakaiba sa mga sintomas ng sipon at trangkaso, kung saan ang ubo at sipon ay karaniwang mas banayad kaysa sa trangkaso. Bilang karagdagan, ang mga sintomas tulad ng pananakit, pagkapagod, pagduduwal, at pagsusuka ay bihira sa mga taong may sipon. Kahit na ito ay lumitaw, ang mga banayad na sintomas lamang. Karaniwan ding walang lagnat ang mga taong may sipon.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at sipon ay kung paano ito gagamutin

Ang pagkakaiba sa pagitan ng trangkaso at iba pang sipon ay kung paano gamutin ang mga ito. Ang paliwanag ay ang mga sumusunod:

1. Paano gamutin ang trangkaso

Ang karamihan sa mga taong may trangkaso ay karaniwang hindi nangangailangan ng medikal na paggamot dahil ito ay gumagaling nang mag-isa. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga taong may trangkaso ay manatili sa bahay upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay nakakaabala sa iyo ang mga sintomas, maaari mong subukan ang mga sumusunod na opsyon sa paggamot:
 • Mga gamot sa parmasya  

Maaari kang gumamit ng mga gamot na pampababa ng lagnat tulad ng paracetamol upang mapawi ang lagnat.
 • Mga gamot na antiviral na inireseta ng doktor  

Ang mga antiviral na gamot ay kadalasang inirereseta ng mga doktor sa mga grupo ng mga nagdurusa ng trangkaso na may mataas na panganib ng mga seryosong komplikasyon dahil kadalasan ang mga ordinaryong paggamot ay hindi magiging epektibo sa grupong ito. Sa pangkalahatan, ang mga antiviral ay ibinibigay sa mga sanggol na wala pang 2 taong gulang, mga taong may edad na 65 taong gulang pataas, at mga buntis na kababaihan.
 • Mga remedyo sa bahay

Upang maibsan ang mga sintomas, maaaring gawin ang mga home remedy tulad ng paglanghap ng singaw, pagkain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng sabaw ng manok, palaging pinapainit ang katawan, at iba pang bagay na makapagbibigay ng ginhawa.

2. Paano gamutin ang sipon

Dahil ang karaniwang sipon ay isang impeksyon sa virus, ang mga antibiotic ay hindi magiging epektibo sa paggamot nito. Gayunpaman, ang mga over-the-counter na gamot, tulad ng mga antihistamine, decongestant, acetaminophen, at NSAIDs, ay maaaring makapag-alis ng mga sintomas ng sipon gaya ng baradong ilong, pananakit, at iba pang sintomas. Uminom ng maraming likido upang maiwasan ang dehydration. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng natural na mga remedyo, tulad ng zinc, bitamina C, o echinacea upang maiwasan ang paglala ng sipon. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mataas na dosis ng zinc lozenges (mga 80 mg) ay maaaring paikliin ang tagal na mayroon kang sipon kung inumin sa loob ng 24 na oras ng mga sintomas ng sipon. Hindi talaga mapipigilan ng bitamina C ang mga sipon, ngunit kung palagian mo itong inumin, malamang na bababa ang mga karaniwang sintomas. Samantala, ayon sa isang pag-aaral, ang bitamina D ay ipinakita upang makatulong na protektahan ang katawan laban sa sipon at trangkaso. Kung nagawa na ang mga pamamaraan sa itaas ngunit sa loob ng 7 hanggang 10 araw ay hindi nawawala ang iyong sipon, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. [[Kaugnay na artikulo]]

Pigilan ang pagkalat ng trangkaso at sipon na mga virus sa ganitong paraan

Kung ikaw ay may trangkaso o sipon, napakahalaga na gumawa ka ng mga hakbang upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus sa iba, lalo na sa mga nasa mataas na panganib ng malubhang komplikasyon. Sundin ang mga hakbang sa ibaba upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng trangkaso o sipon na virus:
 • Magpabakuna. Inirerekomenda ng Indonesian Pediatrician Association (IDAI) ang pagbibigay ng bakuna sa trangkaso, simula sa mga sanggol na 6 na buwan at mas matanda.
 • Unawain ang etiquette kapag umuubo o bumabahing. Maaari mong takpan ang iyong ilong at bibig ng tissue o gamit ang loob ng iyong siko kapag ikaw ay umuubo o bumahin.
 • Regular na hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na pagkatapos mong bumahing o bago humawak ng pagkain at inumin.
 • Manatili sa bahay at iwasan ang maraming tao kapag lumitaw ang mga sintomas ng trangkaso. Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ang tahanan ang pinakamagandang lugar kung mayroon kang sipon o trangkaso. Sa pamamagitan ng pananatili sa bahay, nililimitahan mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa ibang tao at maaaring mabawasan ang pagkalat ng virus.

Mga tala mula sa SehatQ

Ang trangkaso at sipon ay kadalasang binabalewala ng maraming tao. Bagama't parehong nakakahawa sa respiratory tract, ang dalawang sakit na ito ay may magkaibang sanhi at sintomas. Kung ikaw ay may sipon o trangkaso, dapat kang magpahinga sa bahay upang maiwasan ang ibang tao na mahawa nito. May medikal na reklamo? Maaari mo muna itong konsultahin sa pamamagitan ng serbisyokonsultasyon sa doktorsa SehatQ family health app.I-download ang SehatQ application sa App Store at Google Playngayon na