Mga Hakbang sa Paghawak ng mga Paso Dahil sa Pagkakalantad sa Kemikal

Ang mga paso ay hindi palaging nagreresulta mula sa pagkakalantad sa init, tulad ng sikat ng araw, apoy, o pagkakalantad sa tambutso ng sasakyan. Ang mga kemikal sa paligid mo, tulad ng bleach, panlinis sa banyo, pampanipis ng pintura, at iba pang katulad na mga produkto ay maaari ding maging sanhi ng mga paso, na kadalasang tinatawag na mga kemikal na paso. Ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng mga paso na kailangang seryosohin. Kaya, paano gamutin ang mga paso dahil sa mga kemikal na kailangang gawin? [[Kaugnay na artikulo]]

Ano ang kemikal na paso?

Ang pagkasunog ng kemikal ay isang kondisyon na nangyayari kapag ang mga mata, ilong, bibig, o balat ay nasira sa pamamagitan ng pagkakadikit sa ilang partikular na kemikal (mga irritant), gaya ng mga acid o base. Kadalasan ang pagkakalantad na ito ay resulta ng direktang pagkakalantad sa sangkap o pagkakalantad sa mga singaw nito. Ang mga kemikal na paso ay kilala rin bilang mga paso ng init. Ang mga pagkasunog ng kemikal ay maaaring magdulot ng ilang partikular na reaksyon sa iyong balat. Kung ang produktong kemikal na nagpapawalang-bisa ay natutunaw maaari itong makaapekto sa iyong mga organo. Sa pangkalahatan, ang mga nasa mataas na peligro ng pagkakalantad sa mga kemikal na sangkap ay mga sanggol, mga matatanda (matanda), at mga taong may mga kapansanan. Ito ay dahil wala silang kakayahang pangasiwaan nang maayos ang pagkakalantad ng kemikal. Maaari ka ring nasa mataas na panganib ng pagkasunog ng kemikal dahil sa paggamit ng maling kemikal o hindi sinamahan ng isang propesyonal.

Mga sanhi ng pagkasunog ng kemikal na kailangan mong malaman

Ang pagkakalantad sa mga kemikal ay maaaring mangyari kahit saan, sa bahay man, sa trabaho, sa paaralan, sa isang kapaligiran na nakalantad sa mga kemikal, at iba pa dahil sa isang aksidente o maaaring isang pag-atake. Karamihan sa mga kemikal na maaaring magdulot ng paso ay acidic o pangunahing mga kemikal. Halimbawa, hydrochloric acid o sodium hydroxide. Ang ilang mga halimbawa ng mga produkto na maaaring mag-iwan ng mga kemikal na paso ay kinabibilangan ng:
 • Mga produktong pampaputi.
 • Mga panlinis ng banyo.
 • Tagalinis ng pool.
 • Panlinis ng hurno.
 • Panlinis ng metal.
 • Matunaw ang pintura.
 • Acid ng baterya ng kotse.
 • Ammonia.
Ang ibang mga produktong ginagamit mo sa bahay at sa trabaho ay maaaring naglalaman ng mga kemikal na maaaring magdulot ng paso. Samakatuwid, mag-imbak ng mga kemikal sa isang ligtas na lugar upang maiwasan ang mga hindi gustong mangyari.

Ano ang mga palatandaan ng pagkasunog ng kemikal?

Ang mga palatandaan ng pagkasunog ng kemikal ay nakasalalay sa kalubhaan ng paso. Ang mga kemikal na paso na nakakasira sa balat at natutunaw ay tiyak na may iba't ibang palatandaan. Sa pangkalahatan, ang mga palatandaan ng pagkasunog ng kemikal na pumipinsala sa balat at mata ay:
 • Iritasyon sa balat, pamumula, o pagkasunog.
 • Itim o paltos na balat.
 • Pananakit at pamamanhid sa apektadong bahagi ng katawan.
 • May kapansanan sa paningin kapag nakapasok ang mga kemikal sa mata.
Kung hindi mo sinasadyang nakain o nalalanghap ang isang kemikal, maaaring lumitaw ang mga sumusunod na palatandaan:
 • Mahirap huminga.
 • Sakit ng ulo.
 • Nahihilo.
 • Ubo.
 • mga seizure.
 • Tumibok ng kalamnan.
 • Hindi regular na tibok ng puso.
 • Mababang presyon ng dugo.

Mga hakbang para sa paghawak ng mga kemikal na paso

Ang mga paso ng kemikal ay dapat gamutin kaagad. Maaari mong agad na tawagan ang numero ng ospital o numero ng emergency para makakuha kaagad ng mga serbisyong pang-emergency. Gayunpaman, habang naghihintay na dumating ang pangkat ng medikal, maaari kang gumawa ng ilang mga aksyon upang gamutin ang mga kemikal na paso gaya ng sumusunod:
 • Banlawan ang nasunog na lugar ng tubig na tumatakbo sa loob ng 10-20 minuto. Kung ang kemikal ay nadikit sa mga mata, patuloy na banlawan ang mga mata nang hindi bababa sa 20 minuto bago humingi ng karagdagang pang-emerhensiyang paggamot. Hindi na kailangang kuskusin.
 • Dahan-dahang tanggalin ang damit o alahas na nalantad sa mga kemikal sa katawan. Upang hindi kumalat ang sugat sa ibang bahagi ng katawan, balutin ang nasunog na bahagi ng malinis na benda o tela.
 • Kung hindi masyadong malalim ang pagkasunog ng kemikal, maaari kang uminom ng mga pain reliever, tulad ng ibuprofen o paracetamol (acetaminophen).
 • Kung ang pagkasunog ng kemikal ay sapat na malubha, hintayin ang mga medikal na tauhan na gumawa ng karagdagang aksyon o pumunta kaagad sa pinakamalapit na departamento ng emerhensiya.

Kailan humingi ng medikal na atensyon sa ospital?

Kung ikaw o isang taong malapit sa iyo ay nalantad sa malubha o malubhang pagkasunog ng kemikal, agad na humingi ng medikal na atensyon sa pinakamalapit na ospital o emergency unit. Ang ilang mga palatandaan ng pagkasunog ng kemikal na malala o nangangailangan ng agarang medikal na atensyon ay kinabibilangan ng:
 • Ang mga paso ay medyo malaki, na higit sa 7 cm.
 • Ang mga paso ay nangyayari sa malalaking kasukasuan, tulad ng tuhod.
 • Malawak na paso sa mukha, kamay, paa, bahagi ng hita, at pigi.
 • Ang sakit na lumalabas ay hindi makontrol gamit ang mga pain reliever.
 • Nakakaranas ng pagkabigla, kabilang ang pagkahilo, igsi ng paghinga, at mababang presyon ng dugo.

Ang pagpili ng doktor ng paggamot para sa mga kemikal na paso

Ang paggamot sa mga paso ng kemikal ay karaniwang nag-iiba sa bawat kaso. Depende ito sa kalubhaan ng nasirang tissue. Mayroong ilang mga opsyon para sa paggamot ng mga kemikal na paso ng mga doktor, kabilang ang:
 • Paghuhugas gamit ang mga intravenous fluid
 • Paggamit ng antibiotics
 • gamot laban sa kati
 • Debridement, isang pamamaraan sa pag-aalaga ng sugat na ginagawa sa pamamagitan ng paglilinis o pag-alis ng patay na tissue. Ang pamamaraang ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng surgically o non-surgically.
 • Skin graft, isang pamamaraan na ginagawa sa pamamagitan ng pagdikit ng malusog na balat mula sa ibang bahagi ng katawan sa nasunog na balat
Kung ang pagkasunog ng kemikal ay sapat na malubha, kung gayon ang mga medikal na hakbang na kailangang gawin ay:
 • Pagpapalit ng balat
 • Pampawala ng sakit
 • cosmetic surgery
 • Occupational therapy upang makatulong na maibalik ang kadaliang mapakilos sa malalalim na paso
 • Pagpapayo
 • Edukasyon
Ang pangunang lunas para sa mga paso ng kemikal ay dapat gawin kaagad. Gayunpaman, kung malubha o malubha ang mga kemikal na paso, dapat kang agad na humingi ng medikal na atensyon sa isang ospital upang makakuha ng wastong paggamot sa paso.