Aminoglycoside Antibiotics para sa Bacterial Infections, Mag-ingat sa Mga Side Effect at Iba Pang Babala

Ang mga antibiotic ay binubuo ng ilang klase ng mga gamot na ginagamit ng mga doktor para gamutin ang mga bacterial infection. Sa mga kaso ng bacterial infection na malamang na malubha at/o mahirap gamutin gamit ang first-line na antibiotic, maaaring magreseta ang doktor ng aminoglycoside class ng antibiotics. Ano ang mga side effect at babala ng paggamit ng aminoglycosides?

Ano ang aminoglycosides?

Ang Aminoglycosides ay isang klase ng mga antibiotic na inireseta ng mga doktor upang gamutin ang mga malalang impeksyon sa bacterial. Ang mga doktor ay karaniwang nagbibigay ng aminoglycosides kung ang bakterya sa katawan ng pasyente ay may posibilidad na dumami nang mabilis o mahirap gamutin kasama ng iba pang mga gamot bago. Kadalasan ang gamot na ito ay pinagsama rin sa iba pang mga uri ng antibiotics. Pangunahin, ang mga aminoglycosides ay inireseta ng mga doktor para sa mga impeksyong dulot ng gram-negative bacteria. Gayunpaman, ang mga antibiotic sa klase na ito ay naiulat din na mabisa laban sa ilang gram-positive bacteria, gaya ng Staphylococci. Ang mga aminoglycosides ay mga bactericidal antibiotic. Nangangahulugan ito na ang mga antibiotic na ito ay maaaring direktang pumatay ng bakterya. Gumagana ang klase ng mga antibiotic na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya sa paggawa ng mga protina na kailangan ng mga mikrobyo na ito upang mabuhay. Dahil ang mga aminoglycosides ay madalas na inireseta para sa mga malubhang impeksyon, ang mga ito ay karaniwang ibinibigay sa mga pasyente sa intravenously (IV). Gayunpaman, ang ilang aminoglycoside antibiotic ay magagamit din na iniinom nang pasalita, patak sa tainga, o patak sa mata. Ang mga aminoglycoside antibiotic ay karaniwang pinagsama sa iba pang mga antibiotic.

Mga halimbawa ng aminoglycoside antibiotics

Ang ilang mga halimbawa ng aminoglycoside antibiotics ay kinabibilangan ng:
 • Gentamicin
 • Amikacin
 • Tobramycin
 • Kanamycin
 • Framycetin
 • Streptomycin
 • Neomycin

Mga karaniwang side effect ng aminoglycosides

Ang aminoglycosides ay napaka-epektibong antibiotic makapangyarihan . Ang mga side effect na nararanasan ng pasyente ay nasa malubhang panganib din, lalo na para sa mga gamot na iniinom nang pasalita o natanggap sa intravenously. Ang Food and Drug Administration (FDA) ay nagbibigay ng isang itim na kahon upang balaan ang mga pasyente ng mga sumusunod na epekto:
 • Pinsala sa istruktura ng pandinig sa tainga na nasa panganib na magdulot ng pagkawala ng pandinig
 • Pinsala sa panloob na tainga, nasa panganib na maging mahirap para sa pasyente na mapanatili ang balanse
 • Pinsala sa bato na nailalarawan sa pagkakaroon ng protina sa ihi, dehydration, at mababang antas ng magnesiyo
 • Paralisis ng kalamnan ng kalansay
Ang mga side effect ng mga aminoglycosides sa itaas ay maaaring mag-iba mula sa pasyente sa pasyente, pati na rin ang kanilang kalubhaan. Gayunpaman, kadalasan, mas mataas ang dosis ng aminoglycoside antibiotics na natanggap o mas mahaba ang tagal ng paggamit ng droga, mas malaki ang panganib ng mga side effect.

Mga pag-iingat bago kumuha ng aminoglycosides

Tulad ng paggamit ng iba pang mga gamot, ang mga aminoglycoside antibiotic ay nasa panganib din na magdulot ng mga reaksiyong alerdyi para sa ilang mga tao. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng uri ng kasaysayan ng iyong allergy bago ireseta ang antibiotic na ito. Dapat mo ring sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal bago kumuha ng aminoglycoside antibiotics:
 • Magkaroon ng allergy sa sulfites, isang sangkap na matatagpuan sa ilan alak at pinatuyong prutas
 • Nagdurusa sa mga problema sa bato, hindi nakokontrol na paggalaw ng mata, mga problema sa pandinig, at mga problema sa balanse
 • Pagdurusa sa mga sakit na nakakaapekto sa mga ugat at kalamnan, tulad ng multiple sclerosis at myasthenia gravis
 • Ang pagkakaroon ng isang sanggol na may malubhang problema sa impeksyon at binibigyan ng aminoglycoside ng isang doktor
 • 65 taong gulang o mas matanda
[[Kaugnay na artikulo]]

Aminoglycosides at babala sa pakikipag-ugnayan ng droga

Tulad ng ibang malalakas na gamot, ang aminoglycosides ay maaari ding makipag-ugnayan sa ilang partikular na gamot. Hindi ka makakatanggap ng aminoglycoside antibiotics, pasalita man o intravenously kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot:
 • BCG live intravesical
 • Cidofovir
 • Streptozocin
Bilang karagdagan, dapat ka ring kumunsulta sa isang doktor kung ikaw ay umiinom ng isang uri ng diuretic na gamot loop , tulad ng furosemide at torsemide. Sabihin din sa iyong doktor kung nagpaplano kang magpaopera o umiinom ng mga neuromuscular blocking agent - mga ahente na maaaring magpapataas ng mga side effect ng aminoglycoside antibiotics.

Mga tala mula sa SehatQ

Ang Aminoglycosides ay isang klase ng mga antibiotic na inireseta ng mga doktor upang gamutin ang mga malalang kaso ng impeksyon sa bacterial. Ang gamot na ito ay hindi maaaring inumin nang walang ingat dahil mayroon itong black box na babala ng FDA, kaya ang paggamit nito ay dapat na nasa ilalim ng pahintulot ng isang doktor.