7 Tungkulin ng Magkapatid sa Pamilya na Hindi Dapat Minamaliit

Ang mga kapatid o bunsong anak ay madalas na binansagan bilang mga taong walang mahahalagang tungkulin at tungkulin sa pamilya. Dahil sa edad ng nakababatang kapatid na babae, siya ay itinuturing na mas spoiled at ang kanyang mga magulang ay madalas na sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kahit na ang papel ng mga nakababatang kapatid sa pamilya ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga kapatid. Bagama't hindi ka pa mature, kailangan mong bigyan ng pang-unawa ang iyong nakababatang kapatid sa papel ng mga bata sa pamilya. Ito ay magiging kapaki-pakinabang upang lumikha ng isang maayos na pamilya.

Ang papel ng magkakapatid sa pamilya

Ang magkapatid ay may tungkuling hindi gaanong mahalaga kaysa ibang miyembro ng pamilya. Narito ang ilan sa mga tungkulin ng magkakapatid sa pamilya na hindi dapat maliitin.

1. Tulungan ang ibang miyembro ng pamilya

Tinutulungan ni ate ang mga magulang na magluto Sino ang nagsabing hindi mahalaga ang tungkulin ng mga nakababatang kapatid sa pamilya? Makakatulong ang mga kapatid sa ibang miyembro ng pamilya kapag may ginagawa. Halimbawa, ang pagtulong sa ina o kapatid na babae sa paglilinis ng bahay. Sa ganoong paraan, parehong madama ng nakababatang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae ang pagkakasangkot sa pamilya. Maaari mo ring hilingin sa iyong kapatid na gumawa ng mga simpleng bagay, tulad ng paglalagay ng mga plato sa hapag-kainan.

2. Matunaw ang kapaligiran sa pamilya

Ang mga kapatid o bunsong anak ay may posibilidad na maging mas masayahin, relaxed, masaya, at mapagmahal. Mas madali din magpatawa. Dahil dito, mayroon siyang mahalagang papel sa pagsira sa kapaligiran ng pamilya. Kapag magkasamang tumatambay, ang mga nakababatang kapatid ay maaaring kumilos nang kalokohan, magbiro, o magbiro sa mga nakatatandang kapatid upang aliwin ang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya. Sa totoo lang, ang pagsira sa kapaligiran ay nagiging isang gawain para sa pagkakasundo ng pamilya

3. Maging sentro ng atensyon

Nagiging sentro ng atensyon ang mga kapatid sa pamilya Dahil mas bata ang mga nakababatang kapatid, ginagawa silang sentro ng atensyon ng mga magulang o nakatatandang kapatid. Ang iyong kapatid na babae ay "poprotektahan" upang makaramdam siya ng ligtas. Halimbawa, kapag siya ay nahulog, ang kanyang mga magulang o kapatid na lalaki ay nagmamadali upang gamutin siya. Ang papel ng mga nakababatang kapatid sa pamilyang ito ay magdaragdag ng empatiya at pagmamahal sa pamilya.

4. Maging isang lugar para magkuwento

Ang magkapatid ay maaari ding maging lugar ng pagkukuwento. Gustung-gusto niyang marinig ang iyong kuwento at subukang pag-aralan ito. Kapag naiinip ka, maaari mo ring anyayahan siyang maglaro.

5. Gumawa ng desisyon

Ang mga kapatid ay maaaring kumilos bilang mga gumagawa ng desisyon Minsan, ang mga nakababatang kapatid ay maaari ding kumilos bilang mga gumagawa ng desisyon. Halimbawa, nagpasya siya kung saan maghapunan o kung anong pelikula ang mapapanood kasama ang kanyang pamilya. Kung hindi bibigyan ng pagkakataon ang nakababatang kapatid, maaaring hindi siya pinahahalagahan. Kaya, huwag maliitin ang tungkulin ng magkakapatid sa pamilya.

6. Pansamantalang baguhin ang tungkulin ng ibang miyembro ng pamilya

Kapag ang mga nakatatandang kapatid ay nalulula sa maraming bagay, ang mga nakababatang kapatid ay maaaring pansamantalang humalili sa kanilang lugar. Pag-aaralan niya at gagawin ang mga gawaing karaniwang ginagawa ng kanyang kuya, tulad ng pagwawalis ng bahay. Ito ay makapagpaparamdam sa iyo na mapagkakatiwalaan.

7. Panatilihin ang pagkakaisa ng pamilya

Tulad ng ibang miyembro ng pamilya, dapat ding panatilihin ng mga nakababatang kapatid ang pagkakaisa sa pamilya. Iwasan ang paggawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkakahati. Halimbawa, ang pagtatalo sa ama at ina o pagrereklamo tungkol sa isang bagay na hindi totoo tungkol sa isang kapatid. Hindi ka dapat magdiskrimina, kahit paboritismo sa magkapatid. Ipaliwanag sa kanila na ang papel ng mga bata sa pamilya ay pantay na mahalaga. Siyempre, dapat mahalin at pangalagaan ng magkakapatid ang isa't isa. Ang mga damdamin ng paninibugho ay kadalasang umuusbong sa pagitan ng magkakapatid. Samakatuwid, dapat ay magagawa mo itong mamagitan. Huwag pansinin ito dahil maaari itong makaapekto sa kanila hanggang sa sila ay nasa hustong gulang. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga tala mula sa SehatQ

Ang papel ng magkakapatid sa pamilya ay hindi gaanong mahalaga. Ang mga kapatid ay maaaring makatulong sa iba pang miyembro ng pamilya, matunaw ang kapaligiran ng pamilya, maging sentro ng atensyon, maging isang lugar upang magkuwento, gumawa ng mga desisyon kung kinakailangan, aliwin ang mga miyembro ng pamilya na nalulungkot, upang palitan ang mga tungkulin ng ibang miyembro ng pamilya. Kung gusto mong magtanong ng karagdagang mga katanungan tungkol sa mga problema sa kalusugan ng mga bata, diretsong tanungin ang doktor sa SehatQ family health app. I-download ngayon sa App Store at Google Play .