Sakit sa ITP na Nagdudulot ng Immune Attack Platelets sa Katawan

Ang ITP ay isang abbreviation ng Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, isang immune disorder na nailalarawan sa pamamagitan ng hindi maayos na namumuong dugo. Bilang resulta, ang mga taong may ITP ay kadalasang may mababang platelet o labis na pagdurugo. Sa isip, ang sistema ng pamumuo ng dugo ay nangyayari sa tulong ng mga platelet o platelet. Kapag may dumudugo, tumutulong ang mga platelet na takpan ang napinsalang bahagi. Gayunpaman, kapag ang mga antas ng platelet ay mababa, ang proseso ng clotting ay mabagal. Dahil dito, maaaring may panloob na pagdurugo o pagdurugo sa ilalim ng balat. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga sintomas ng ITP

Isa sa mga pinaka madaling makitang katangian ng mga may ITP ay ang pagkakaroon ng purplish bruising (purpura) sa balat o mga mucous membrane sa bibig. Bilang karagdagan, kung minsan maaari rin itong magmukhang isang pantal. Ang ilan sa mga sintomas ng ITP ay kinabibilangan ng:
  • Madaling pasa
  • Lumitaw petechiae o mga pulang batik sa balat dahil sa pagdurugo
  • Biglang nosebleed
  • Pagdurugo mula sa gilagid
  • Lumalabas ang dugo sa ihi o dumi
  • Menstrual blood na may napakalaking volume
  • Kapag nasugatan ka, hindi tumitigil ang dugo
Ang mga sintomas ng ITP ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Isa sa mga salik na nakakaimpluwensya ay ang uri ng sakit na ITP, maging talamak (short term) o talamak (long term). Kadalasan, ang talamak o panandaliang ITP ay kadalasang nakakaapekto sa mga bata na may tagal na humigit-kumulang anim na buwan upang gumaling. Habang ang talamak na sakit na ITP na tumatagal ng higit sa anim na buwan, kadalasang nangyayari sa mga matatanda.

Mga sanhi ng ITP

Ang salitang "idiopathic" sa ITP ay nangangahulugan na ang eksaktong dahilan ay hindi alam. Ngunit siyempre, ang ITP ay malapit na nauugnay sa immune system ng isang tao. Sa mundong medikal, ang ITP ay kilala na ngayon bilang immune thrombocytopenia. Kaya naman may mga taong nagkakaroon ng ITP pagkatapos makaranas ng mga medikal na problema tulad ng mga sakit sa autoimmune, talamak na impeksyon, pangmatagalang paggamit ng droga, pagbubuntis, o ilang uri ng kanser. Sa mga pasyenteng may ITP, talagang inaatake ng immune system ang mga platelet. Bilang resulta, ang bilang ng platelet ay mas mababa kaysa sa nararapat at nakakasagabal sa proseso ng pamumuo ng dugo.

Sino ang madaling kapitan sa ITP?

Ang sakit na ITP ay maaaring mangyari sa mga matatanda pati na rin sa mga bata. Gayunpaman, may mga pagkakaiba sa pagitan ng kasarian at mga kadahilanan ng panganib para sa ITP. Sa mas batang edad, mas karaniwan ang ITP sa mga kababaihan. Gayunpaman, sa mas matatandang pangkat ng edad, ang ITP ay mas karaniwan sa mga lalaki. Samantala, sa mga bata, kadalasang nangyayari ang ITP pagkatapos nilang dumanas ng ilang sakit na viral tulad ng bulutong at beke. Dapat ding tandaan na ang ITP ay hindi nakakahawa mula sa isang tao patungo sa isa pa, dahil ito ay may kaugnayan sa mga problema sa immune system ng bawat isa. Kapag ang isang tao ay pinaghihinalaang may mga sintomas ng ITP, ang doktor ay magsasagawa ng masusing pisikal na pagsusuri, kabilang ang pagtatanong ng mga medikal na rekord at mga gamot na nainom. Hindi lang iyan, hihingi din ang doktor ng mga pagsusuri sa dugo upang masuri kung gumagana pa rin nang husto ang atay at bato. Irerekomenda din ng doktor na magsagawa ng kumpletong bilang ng dugo at peripheral blood smear upang matukoy ang bilang ng platelet ng pasyente.

Maaari bang gumaling ang ITP?

Mula sa masusing pagsusuri na isinagawa ng doktor, kukuha ng diagnosis at naaangkop na paggamot. Sa ilang mga kaso, maaaring walang anumang mga hakbang sa paggamot na kailangang gawin. Halimbawa sa mga bata na maaaring gumaling nang mag-isa pagkatapos ng anim na buwan. Gayunpaman, patuloy na susubaybayan ng doktor ang bilang ng mga pulang selula ng dugo at mga platelet upang matiyak na ang pasyente ay hindi nangangailangan ng pangmatagalang medikal na paggamot. Kung malalaman na mas mababa sa normal ang bilang ng platelet, posibleng makaranas ng kusang pagdurugo sa utak at iba pang internal organs ang mga taong may ITP.