Mga kinakailangan sa paggawa ng birth certificate ng bata na dapat matupad

Mahalagang makagawa ng birth certificate, dahil kailangan ang dokumentong ito sa iba't ibang mahahalagang proseso ng pangangasiwa ng populasyon, tulad ng pagpaparehistro sa mga paaralan ng mga bata, pag-aaplay para sa mga iskolarsip, hanggang sa pag-aaplay para sa mga trabaho. Mahalaga rin ang dokumentong ito para mairehistro ang bata sa family card. Para makuha ito, may ilang kundisyon para makagawa ng birth certificate ng bata na kailangang matupad. Ang sertipiko ng kapanganakan ay legal na ebidensya tungkol sa katayuan at mga kaganapan ng kapanganakan ng isang mamamayan ng Indonesia na inisyu ng Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil). Ang sanggol na naiulat ang kapanganakan ay makakapagpasok lamang sa family card at makakuha ng population identification number (NIK). Sa pamamagitan ng NIK, ang mga sanggol ay makakakuha ng mga serbisyong panlipunan tulad ng ibang mga mamamayan.

Mga kinakailangan para sa paggawa ng sertipiko ng kapanganakan ng isang bata

Sa kasalukuyan, maaari kang mag-aplay para sa isang sertipiko ng kapanganakan sa pamamagitan ng ilang mga pasilidad sa kalusugan tulad ng mga sentrong pangkalusugan at mga ospital. Ang opsyon na ito ay maaaring opsyon maliban sa pag-aalaga nito sa tanggapan ng kelurahan o Disdukcapil. Ang proseso ng paggawa ng birth certificate ng isang bata ay tumatagal ng 5 araw ng trabaho mula sa oras na matanggap ang kumpletong file.

Narito ang mga kinakailangan sa paggawa ng birth certificate na kailangan mong ihanda:

 • Liham ng pag-uulat ng kapanganakan o sertipiko ng kapanganakan mula sa ospital, doktor, o midwife na tumutulong sa proseso ng panganganak
 • Kung ang kapanganakan ay hindi nangyari sa isang pasilidad ng kalusugan, tulad ng kapag ikaw ay nasa isang eroplano o barko, ang isang sertipiko ng kapanganakan ay maaaring makuha sa pamamagitan ng piloto o kapitan.
 • Orihinal na KTP at photocopy ng mga magulang, o temporary domicile certificate (SKDS) o guest reporting certificate para sa mga gagawa ng birth certificate sa labas ng kanilang domicile
 • Orihinal na family card (KK) at photocopy o Certificate of Non-Permanent Resident Family Composition (SKSKPNP) para sa mga nasa labas ng kanilang tirahan.
 • Orihinal at photocopy ng marriage certificate o marriage certificate ng mga magulang
 • Orihinal at photocopy ng pasaporte, para sa mga dayuhan
 • Ang isang sertipiko ng pulisya, para sa mga bata na hindi alam ang pinagmulan, ay kinakailangan
 • Sertipiko mula sa mga institusyong panlipunan, para sa mga bata na kabilang sa mga bulnerableng grupo ng populasyon
Walang bayad ang paggawa ng birth certificate. Gayunpaman, panatilihing handa ang ilang bill bilang stamp duty, kung kinakailangan kapag pumirma sa ilang mga form. Sa pangkalahatan, ang isang sertipiko ng kapanganakan ay tumatagal ng 5 araw ng trabaho.

Mga kinakailangan para sa pagpapalit ng nasira o nawala na sertipiko ng kapanganakan

Kung nawala, nasira, o nasunog ang sertipiko ng kapanganakan, pinapayuhan kang makipag-ugnayan kaagad sa Disdukcapil na nagbigay ng sertipiko o sa Disdukcapil ng probinsiya kung matagal nang naibigay ang sertipiko, halimbawa mga dekada na ang nakalipas. Pagkatapos nito, kailangan mong maghanda ng ilang mga kinakailangang dokumento. Ang mga sumusunod ay ang mga kinakailangan para sa paggawa ng bagong birth certificate kung ang lumang sertipiko ay nasira o nawala:
 • Affidavit ng nawala o nasira, na ginawa mo
 • Sertipiko ng pagkawala mula sa lokal na pulisya
 • Sirang birth certificate, kung mayroon man
 • Photocopy ng family card at ID card
 • Liham ng utos ng korte tungkol sa pagpapalit ng pangalan o pagpapalit ng kasarian, kung kinakailangan
 • Mga dokumento sa imigrasyon, para sa mga dayuhan
[[Kaugnay na artikulo]]

Paano baguhin ang pagkakamali sa pagsulat sa gawa na ginawa

Hindi madalas, pagkatapos maibigay ang sertipiko ng kapanganakan, may mga pagkakamali sa pagsulat ng pangalan ng bata, mga pangalan ng mga magulang, mga pagkakamali sa petsa o iba pang mga error sa editoryal. Para baguhin ito, narito ang mga kundisyon na kailangan mong dalhin kapag nagpoproseso.
 • Form ng pag-uulat ng pagbabago, pinsala o pagkawala
 • Birth certificate mula sa nayon
 • Papalitan ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan
 • Photocopy ng orihinal na diploma na inisyu bago ang birth certificate, kung mayroon man
 • Kopya ng family card
 • Photocopy ng ID card ng magulang
 • Ang orihinal na sertipiko ng ama o sertipiko ng kapanganakan ng ama, upang maitama ang pagkakasulat ng pangalan ng ama
 • Ang orihinal na sertipiko ng ina o birth certificate ng ina, para itama ang pagkakasulat ng pangalan ng ama
Kung hindi mo matupad ang isa sa mga kinakailangan para sa sertipiko ng bata na nabanggit, mas mainam kung bisitahin mo ang tanggapan ng Disdukcapil o ang lokal na kelurahan. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa mga alternatibong dokumento na magagamit.

Mga tala mula sa SehatQ

Upang matiyak ang mga kinakailangang dokumento kapag nag-a-apply para sa birth certificate ng isang bata, magandang ideya na makipag-ugnayan o bumisita sa tanggapan ng Disdukcapil. Dahil maaaring may mga pagbabago sa mga probisyon tungkol sa lokasyon ng serbisyo ng aplikasyon, pati na rin ang iba pang mga kinakailangan. Maaari mo ring bisitahin ang lokal na pinuno ng asosasyon ng kapitbahayan (RT), upang makatiyak.