Kilalanin ang Mga Epekto ng Dumolid, na kadalasang itinuturing na gamot

Ang pag-abuso sa droga ay hindi lamang limitado sa mga narkotikong gamot. Dahil sa katunayan, ang dumolid ay madalas ding maling gamitin. Bagama't ang dumolid ay isang uri ng sedative na karaniwang ginagamit upang gamutin ang insomnia o mga seizure. Ang Dumolid ay talagang isang naka-trademark na gamot na may aktibong sangkap na tinatawag na nitrazepam. Sa katunayan, ang gamot na ito ay maaaring magbigay ng isang pagpapatahimik na epekto. Gayunpaman, ang dumolid ay dapat lamang kunin kung inireseta ng isang doktor. Karaniwan, ang mga doktor ay magrereseta lamang ng dumolid sa loob ng maikling panahon. Dahil habang tumatagal, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkagumon at ang bisa nito ay patuloy na bababa.

Higit pa tungkol sa dumolid

Ang aktibong sangkap sa dumolid, lalo na ang nitrazepam, ay talagang isang gamot na kadalasang inireseta upang gamutin ang mga malubhang sakit sa pagkabalisa at hindi pagkakatulog. Sa ilang mga kaso, ang gamot na ito ay ginagamit din bilang isang anticonvulsant o anticonvulsant upang gamutin ang epilepsy. Gumagana ang Nitrazepam sa pamamagitan ng pagpapalit ng daloy ng mga mensahe sa mga kemikal (neurotransmitters) sa utak. Ang pagbabago sa daloy na ito ay magkakaroon ng isang pagpapatahimik na epekto, upang ang isang tao ay mas madaling makatulog. Ang gamot na ito ay maaaring gumana nang epektibo sa maikling panahon. Sa pangkalahatan, ang mga doktor ay magrereseta ng dumolid para sa isang linggong paggamit. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang pangangasiwa ng mga gamot sa loob ng tatlong linggo ay posible rin. Kung patuloy na ubusin, mawawala ang epekto. Ito ay dahil ang katawan ay masyadong nasanay dito, kaya ang karaniwang dosis ay hindi na epektibo. Kung ito ang kaso at huminto ka sa pagkuha ng Dumolid, maaaring mangyari ang mga sintomas ng withdrawal.

Ito talaga ang tamang paggamit ng dumolid

Kung ginamit sa tamang dosis at sa tamang time frame, ang dumolid ay maaaring aktwal na magbigay ng ninanais na mga benepisyo. Kaya, bigyang pansin ang mga hakbang sa ibaba kung inireseta ito ng iyong doktor para sa iyo, upang ang magagandang benepisyo lamang ang matatanggap.

• Bago kumuha ng dumolid

Hindi lahat ay maaaring kumuha ng dumolid. Samakatuwid, bago ito ubusin, siguraduhing sabihin mo sa iyong doktor kung mayroon kang mga kondisyon sa ibaba.
 • Buntis o nagpapasuso
 • Mga karamdaman sa paghinga
 • May kapansanan sa paggana ng atay o bato
 • Kasaysayan ng mga sakit sa pag-iisip tulad ng psychosis, depression, o mga karamdaman sa personalidad
 • Kasaysayan ng pagkagumon sa droga o alkohol
 • Kasaysayan ng paghihirap mula sa isang sakit na nagiging sanhi ng paghihina ng mga kalamnan (myasthenia gravis)
 • Isang sakit sa dugo na tinatawag na porphyria
 • Kasaysayan ng allergy sa droga
 • Regular na umiinom ng iba pang mga gamot, kabilang ang mga tradisyonal o herbal na gamot

• Kapag umiinom ng dumolid

Bago kumuha ng dumolid, siguraduhing basahin nang mabuti ang mga tagubilin sa pakete. Pagkatapos nito, gawin ang mga ligtas na hakbang sa ibaba upang maiwasan ang mga hindi gustong epekto.
 • Siguraduhing sundin ang mga tagubilin ng doktor at huwag uminom ng higit sa iniresetang dosis ng dumolid.
 • Ang gamot na ito ay maaari lamang inumin sa gabi, bago matulog.
 • Kung nakalimutan mong inumin ito bago matulog, huwag baguhin ang oras ng pag-inom ng dumolid sa tanghali, dahil magdudulot ito ng iba't ibang sintomas tulad ng pagkahilo, antok at hirap mag-concentrate.
 • Ang gamot na ito ay maaaring inumin bago o pagkatapos kumain, hangga't ito ay nilamon ng tubig.

• Pagkatapos uminom ng dumolid

Sa sandaling simulan mo ang pag-inom ng dumolid, siguraduhing makipag-ugnayan sa iyong doktor upang makita niya kung paano umuunlad ang iyong kondisyon. Bilang karagdagan, sundin ang payong ito kung sumasailalim ka sa paggamot gamit ang nitrazepam:
 • Huwag magmaneho ng sasakyan habang nasa ilalim ng impluwensya ng gamot na ito. Dahil, ang dumolid ay maaaring mawalan ng konsentrasyon habang nagmamaneho at ilagay sa panganib ang iyong sarili at ang iba.
 • Sa panahon ng paggamot na may nitrazepam, huwag uminom ng alkohol. Ito ay dahil ang pinaghalong dalawa ay maaaring makipag-ugnayan at mapataas ang panganib ng mga side effect.
 • Kung sa panahon ng paggamot sa nitrazepam kailangan mong sumailalim sa isang dental procedure na nangangailangan ng anesthesia, sabihin sa iyong dentista ang tungkol sa kondisyong ito. Ito ay dahil ang gamot na ito ay maaaring tumaas ang epekto ng anesthetic na ibinigay.
Kapag sa tingin mo ay hindi mo na kailangan ng paggamot na may nitrazepam, hindi titigil ang iyong doktor sa pagrereseta nito kaagad. Gayunpaman, babawasan ng doktor ang dosis nang paunti-unti, upang maiwasan ang paglitaw ng mga sintomas ng withdrawal. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga side effect ng pagkuha ng dumolid

Tulad ng ibang mga gamot, ang dumolid ay maaari ding magdulot ng iba't ibang side effect. Ang mga sumusunod ay mga sintomas na maaaring lumitaw bilang isang side effect ng pag-inom ng dumolid:
 • Inaantok
 • Nahihilo
 • Kahinaan at pagbaba ng kakayahan sa koordinasyon
 • Sakit sa tiyan
 • tulala
 • Pagtatae
 • Pagduduwal at pagsusuka
Tawagan kaagad ang iyong doktor kung naranasan mo ang mga sumusunod na kondisyon pagkatapos kumuha ng dumolid:
 • Mabilis ang tibok ng puso
 • Malabong paningin
 • Hindi malinaw ang pagsasalita
 • Hindi makapagfocus
 • Depresyon
 • Madaling magalit
 • Nakakaranas ng pangkalahatang pagbabago sa pag-uugali
Sa ilang mga tao, ang paggamit ng nitrazepam ay maaari ding maging sanhi ng mga alerdyi. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na palatandaan ng isang allergy:
 • pamumula
 • Makating pantal
 • Pamamaga
 • Sakit ng ulo
 • Hirap huminga

Paano nagiging sanhi ng pagtitiwala ang dumolid?

Ang lahat ng benzodiazepine ay potensyal na nakakahumaling, at ang nitrazepam ay isa sa mga ito. Itinuturing pa nga ito ng ilang awtoridad bilang isa sa mga nakakahumaling na benzodiazepine (bagaman ang ganitong uri ng rating ay subjective). Ang paggamot gamit ang nitrazepam ay hindi dapat gamitin nang higit sa 10 magkakasunod na araw, habang ang mga pasyente na kumukuha nito ng higit sa dalawang magkasunod na linggo ay dapat sumailalim sa mga follow-up na pagsusuri. Karaniwang maaaring mangyari ang pagkagumon sa loob ng isang buwan. Ang paggamit ng dumolid ay dapat na alinsunod sa mga indikasyon at tagubilin ng doktor. Ang maling paggamit ng gamot na ito ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa katawan sa katagalan. Hindi pa banggitin, maaaring may mga legal na kahihinatnan na dapat tanggapin kung mapapatunayang inabuso mo ang gamot na ito.