Huwag mag-panic, ito ang kailangan mong malaman kung ikaw ay nahatulan ng HIV positive

Kapag sinabi ng iyong doktor na ikaw ay positibo sa HIV, ang mga damdamin ng pagkalito, takot, at kalungkutan ay maaaring manaig sa iyo. Ang iba't ibang mga alamat tungkol sa HIV at AIDS, tulad ng HIV ay hahantong sa mga komplikasyon ng AIDS, maaari mong isipin. Bukod dito, maaaring hindi mo alam kung ano ang gagawin pagkatapos ng sandaling iyon. Ang HIV at AIDS ay isang mapanganib na kondisyong medikal. Ngunit tandaan, ang pagkakaroon ng HIV ay hindi ang katapusan ng iyong buhay. Mayroong ilang mga aksyon pagkatapos ng isang positibong diagnosis ng HIV, na kailangan mong sumailalim, upang ang kondisyon ng iyong katawan ay manatiling malusog tulad ng ibang mga tao.

Ano ang gagawin pagkatapos ma-diagnose na may HIV?

Huminga muna ng malalim. Bigyan ang iyong sarili ng oras upang iproseso ang balita ngunit siguraduhing manatiling kalmado at mag-isip ng positibo. Kung mas maaga kang kumilos, mas malamang na magkaroon ka ng mahaba at malusog na buhay. Kung makuha mo ang iyong diagnosis sa opisina ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, maaari kang makakita ng maraming impormasyon tungkol sa HIV, paggamot nito, at kung paano manatiling malusog. Kung nakuha mo ang iyong diagnosis sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang isa sa dalawang inaprubahan ng FDA sa bahay na HIV test kit, makakatulong sa iyo ang impormasyon sa packaging sa mga susunod na hakbang. Ang parehong mga tagagawa ng device ay karaniwang magbibigay ng kumpidensyal na pagpapayo depende sa pagsubok na iyong ginagamit.

Talakayin sa doktor, post-HIV positive diagnosis

Kapag nagpositibo ka sa HIV, may mga serye ng mga pamamaraan na kailangang sundin. Ang seryeng ito ay tinatawag na baseline HIV evaluation o Pagsusuri sa baseline ng HIV. Susuriin ng pagsusuring ito ang iyong kalagayan sa kalusugan, kasaysayan ng medikal, at magmumungkahi ng mga pagsusuri sa laboratoryo para sa iyo. Ang ilan sa mga layunin ng pangunahing pagsusuri sa HIV ay:
  • Upang matukoy ang kalubhaan ng impeksyon sa HIV
  • Upang suriin ang kondisyon ng pasyente para sa panghabambuhay na antiretroviral (ARV) na drug therapy
  • Upang magpasya kung anong uri ng gamot ang iinumin
Hindi bababa sa, mayroong tatlong mga pagsubok sa laboratoryo na dapat sumailalim sa mga pasyente, katulad ng pagsusuri sa CD4, viral load, at kaligtasan sa droga.
  • Pagsusuri sa CD4

Ayon sa mga eksperto, ang pagsusulit na ito ay naglalayong bilangin ang bilang ng mga CD4 cell, sa sample ng dugo ng isang pasyente. Ang mga cell ng CD4 ay bahagi ng immune system, na gumagana upang labanan ang mga papasok na impeksyon. Ang HIV na nakakahawa sa katawan, ay aatake sa CD4 cells. Sa pangkalahatan, ang isang malusog na tao ay may hanay ng CD4 cell na 500-1,400 cell bawat cubic millimeter ng dugo. Ang pagsusulit na ito ay paulit-ulit na pana-panahon, upang matukoy ang pagtaas o pagbaba ng mga selula ng CD4, pagkatapos magsimulang uminom ng ARV ang pasyente.
  • Pagsusulit viral load

Ginagawa ang pagsusuring ito upang mabilang ang dami ng virus sa dugo. Tulad ng pagsusuri sa CD4, ang mga pagsusuri sa viral load ay isasagawa ng mga pasyente sa pana-panahon, ilang oras pagkatapos simulan ang ARV therapy.
  • Pagsusuri sa kaligtasan sa droga (paglaban sa ARV)

Matutukoy ng pagsusuring ito ang uri ng gamot na hindi kayang labanan ang uri ng virus sa katawan ng pasyente (kung mayroon man). Isinasagawa rin ang mga pagsusuri sa paglaban sa droga, kung ang dami ng virus (viral load) hindi bumababa ang pasyente, kahit na regular siyang umiinom ng ARV. Bilang karagdagan sa mga pagsusuri sa itaas, maaari ring irekomenda ng iyong doktor na sumailalim ka sa iba pang mga pagsusuri sa kalusugan. Kasama sa mga pagsusuring ito ang mga pagsusuri para sa mga impeksyong naililipat sa pakikipagtalik, mga pagsusuri sa paggana ng atay at bato, mga pagsusuri sa x-ray sa dibdib, o iba pang mga sakit, gaya ng mga pagsusuri sa hepatitis.

Maghanda upang sumailalim sa ARV therapy, post-HIV positive diagnosis

Anuman ang bilang ng CD4 at virus sa iyong katawan, ang pag-inom ng ARV ay kinakailangan. Hindi mapapagaling ng mga gamot na ito ang impeksyon sa HIV, ngunit maaari nilang sugpuin ang dami ng virus, upang maiwasan mo ang mga komplikasyon ng AIDS. Iinumin mo ang gamot na ito sa buong buhay mo. Dahil, ang pagkuha ng ARV therapy ay ang tanging paraan, para mapanatili kang malusog at makagalaw. Ayon sa mga eksperto, ang mga gamot sa ARV ay maaaring magkaroon ng hindi kasiya-siyang epekto para sa iyo. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa mga posibleng epekto ng uri ng ARV na iyong iinumin. Dapat mo ring iulat ang anumang hindi pangkaraniwang mga epekto na lumilitaw pagkatapos simulan ang mga ARV. Bigyang-pansin din ang iyong mental state. Kung nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, na nakakasagabal sa iyong mga aktibidad at ARV therapy, humingi kaagad ng medikal na atensyon. Maaari ka ring sumali sa mga grupo ng mga taong may HIV, upang humingi ng suporta at mabawasan ang kalungkutan.